Skip til primært indhold

Jobsøgere

Vi har jævnligt ledige stillinger.

Ledige stillinger

I Øjenafdelingen er der ansat 29 læger, 40 sygeplejersker, 10 sekretærer og 2 ortoptister.

Vi har jævnligt ledige stillinger.

Se nærmere for de forskellige faggrupper.

Læger

Oftalmologi var det første speciale, der blev skilt ud fra medicin og kirurgi. Faget indeholder forsat både medicinske og kirurgiske aspekter. Den medicinske del består af diagnose og behandling af øjensygdomme. Den kirurgiske del omfatter også mikrokirurgi.

Arbejdet kan i stort omfang tilrettelægges i dagarbejdstiden, om end der opretholdes akut beredskab på alle større regionale afdelinger.

På Dansk Oftalmologisk Selskab finder du information om speciallægeuddannelsen. 

Link til Dansk Oftalmologisk Selskabs hjemmeside

Bemanding

I afdelingen er ansat

10 overlæger, heraf 1 lektor på deltid

7 afdelingslæger

8 læger i hoveduddannelsesforløb

3 introduktionslæger

1 Ph.d. studerende

Ledige stillinger

Se vores ledige stillinger her

Introduktionsstillinger er 1-årige og opslås typisk til besættelse pr. 1/4 eller 1/10.

Hoveduddannelsesstillinger opslås via den Regionale Videreuddannelse og besættes ligeledes pr. 1/4 og 1/10.

Studiebesøg

Som lægestuderende eller yngre læge har du mulighed for at komme og få et indblik i øjenspecialet.

Hvis du har lyst til at komme på studiebesøg i afdelingen, så tag kontakt til uddannelsesansvarlig overlæge Camilla Wellejus eller ledende overlæge Malou Høgsbro.

Kontaktpersoner

Camilla Wellejus

Overlæge

Øjenafdelingen, Vejle Sygehus


79 40 64 50

Malou Høgsbro

Cheflæge

Øjenafdelingen, Vejle Sygehus


79 40 64 50

Sygeplejersker

I Øjenafdelingen er der ansat 38 sygeplejersker, 1 afdelingssygeplejerske og 1 oversygeplejerske. 

Desuden er der ansat læger, lægesekretærer og ortoptister.

Hvis du ønsker at blive en del af teamet på Øjenafdelingen, så hold øje med stillingsopslag.

Se vores ledige stillinger her

Du er altid velkommen til at besøge afdelingen. 

Kontakt afdelingsledelsen for en aftale.

Introduktion

Som ny sygeplejerske i afdelingen modtager du en grundig introduktion. Hvis du er interesseret i at se vores introduktionsprogram for sygeplejersker, så kan du rekvirere dette ved at sende en mail til Charlotte Birk.

Kontaktpersoner

Annette Lindholm

Chefsygeplejerske

Øjenafdelingen, Vejle Sygehus


79 40 64 50

Charlotte Birk

Oversygeplejerske

Øjenafdelingen, Vejle Sygehus


79 40 64 50

Sekretærer

I Øjenafdelingen er der ansat 1 ledelsessupporter og 10 lægesekretærer, heraf 1 ledende lægesekretær.

Derudover er der ansat læger, sygeplejersker og ortoptister.

 

Hvis du ønsker at blive en del af teamet på Øjenafdelingen, så hold øje med stillingsopslag.

Se vores ledige stillinger her

Du er altid velkommen til at besøge afdelingen. 

Kontakt afdelingsledelsen for en aftale.

Introduktion

Som ny sekretær i Øjenafdelingen modtager du en grundig introduktion efter afdelingens introduktionsprogram. Dette kan rekvireres ved at sende en mail til Jeanette Jakobsen.

Kontaktpersoner

Jeanette Jakobsen

Ledende Sekretær

Øjenafdelingen, Vejle Sygehus


79 40 64 50

Annette Lindholm

Chefsygeplejerske

Øjenafdelingen, Vejle Sygehus


79 40 64 50

Ortoptister

I Øjenafdelingen er der ansat 2 ortoptister. 

Desuden er der ansat læger, sygeplejersker og lægesekretærer.

 

Hvis du ønsker at blive en del af teamet på Øjenafdelingen, så hold øje med stillingsopslag.

Se vores ledige stillinger her

Du er altid velkommen til at besøge afdelingen. 

Kontakt afdelingsledelsen for en aftale.

Kontaktpersoner

Malou Høgsbro

Cheflæge

Øjenafdelingen, Vejle Sygehus


79 40 64 50

Annette Lindholm

Chefsygeplejerske

Øjenafdelingen, Vejle Sygehus


79 40 64 50
APPFWU01V