Skip til primært indhold

Faglighed

Kernebegrebet faglighed beskrives i forhold til at udføre excellent sygepleje

Faglighed kendetegnes ved, at sygeplejersken anvender sine sanser, sin teoretiske- og erfaringsbaserede viden, kunnen og håndelag i mødet med patienten. På den måde er faglighed en udøvelse af det faglige skøn, hvor sygeplejersken sanser og med sin faglighed tyder, hvad der er det kloge, det rigtige og det gode at gøre i mødet med patienten. Faglighed er således kendetegnet ved en bred forståelse af evidens. Evidens i sygeplejen indebærer, at flere typer af viden bringes i spil, når der skal træffes kliniske beslutninger, herunder viden fra forskning, klinisk erfaring, patientens perspektiv og den konkrete kontekst. Endelig er faglighed at forholde sig kritisk til egen praksis, forskning, kliniske retningslinjer og instrukser og at holde sig opdateret på ny viden.

APPFWU02V