Skip til primært indhold

Opfølgning efter behandling for brystkræft

Efter din operation og behandling vil vi følge dig i et forløb, der er tilpasset dig

Når du er til samtale efter operation eller sidste behandling, vil du få udleveret en plan for, hvordan vi vil følge dig fremadrettet. Planen skal være med til at sikre, at du føler dig tryg, samt at du får den hjælp, du har brug for i forhold til at håndtere fysiske såvel som psykiske følger efter diagnose og behandling.

Du får dermed en oversigt over, hvornår du skal til samtale i Kræftafdelingen, og hvornår du tilbydes mammografi.

Målet med opfølgningen er at bistå dig i at finde tilbage til en "normal" tilværelse. Mange oplever, at meget forandrer sig, når man har en brystkræftdiagnose med i rygsækken. Det kan være svært for omverdenen at forstå de følelser og oplevelser, man har. Derfor kan støtte og vejledning fra Kræftafdelingen fortsat være vigtigt. Der kan også opstå senfølger eller andre symptomer, som kan være bekymrende. Der kan være bivirkninger til den anti-hormonelle behandling, for dem som tilbydes dette. Derfor skal opfølgningen tilrettelægges og løbende justeres efter dine behov.

APPFWU01V