Skip til primært indhold

Jordemoder

Her finder du informationer om uddannelse af jordemødre i Børne- og Ungeafdelingen

Om uddanneelsesstedet og læringsmiljøet

På Børne- og Ungeafdelingen vil du blive mødt af et personale, der vægter din læring højt, og hvor der er rum til

 • Refleksion
 • Feedback
 • Fordybelse
 • Undervisning

Du vil altid følges med et uddannet personale, som kan guide dig og finde muligheder og opgaver, der er med til at udvikle dine kompetencer i den kliniske undervisning.

Afhængig af uddannelsesforløb er der tilbud om

 • Temadag om medicinregning samt præsentation af medicinrum ved farmakonom.
 • Besøg i Kapel
 • Besøg i Sterilcentral
 • Fælles refleksion på tværs af afdelingerne.
 • ”Vis din afdeling”, hvor du sammen med de andre studerende/elever på tværs af afdelingerne, præsenterer din praktikafdeling

Samarbejde

Det daglige arbejde er præget af stor grad af tværfagligt samarbejde. Du vil møde følgende faggrupper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter læger, portører, rengøringspersonale, psykologer, pædagoger, socialrådgivere, diætist, fysioterapeuter, ergoterapeuter, skolelærer, lægesekretærer, bioanalytikere, jordemødre, radiografer samt hospitalsklovne.

Derudover arbejder Børne- og Ungeafdelingen tværsektorielt med praktiserende læger, sundhedsplejersker, institutioner/skoler, familievejledere og sagsbehandlere i kommunerne.

Praktikafdelinger

Børne- og Ungeafdelingen består af Børne- og Ungeambulatoriet, Børne- og Ungemodtagelsesafsnit, Børne- og Unge sengeafsnit og Neonatalafsnit.

Som jordemoderstuderende vil du blive tilknyttet Neonatalafsnittet.

Neonatalafdelingen er en akut intensiv modtageafdeling og modtager:

 • For tidligt fødte børn fra 28. graviditets uge
 • Nyfødte børn med komplikationer som f.eks. vejrtrækningsproblemer, infektioner, for lavt blodsukker.
 • Børn indlagt hjemmefra indtil de er 1 måned gammel med eksempelvis trivselsproblemer eller infektioner.

På Neonatal er der 19 sengepladser, hvoraf en del er kuvøser.

Plejen består blandt andet af

 • Overvågning, observation og pleje af barnet
 • Udførsel af forskellige undersøgende eller behandlende procedurer.
 • Samarbejde med og støtte til forældre – herunder mange vejledningsopgaver

Neonatal har et tæt samarbejde med Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, herunder fødeafsnittet, barselsafsnittet og Storken. 

Dertil har vi et tæt samarbejde med andre hospitaler i regionen, samt overflytter og modtager jævnligt børn fra Odense Universitetshospital.

Du vil som studerende være tilknyttet følgende vagter: dagvagten kl. 7.15-15.30, aftenvagten kl. 15.15-23.30 og nattevagten kl. 23.15-7.30

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte

APPFWU01V