Skip til primært indhold

Stomi, hvorfor og hvornår?

Det at anlægge en stomi (åbning mellem tarm og hud) giver mulighed for at behandle forskellige sygdomme med operation, også når det ikke er muligt eller forsvarligt at sy tarmen sammen igen.

Hvad er en stomi?

En stomi er en kunstig legemsåbning, der gør det muligt at lade afføring fra tarmen komme ud. Stomien dannes ved hjælp af en ende af tarmen, som føres til mavens overflade for at danne stomien (åbningen).  En stomi er fugtig og rød, og stikker ud fra din mave.

Der kan være visse udfordringer ved at have en stomi. Man skal vænne sig til at lære at leve med stomipose. Der kan i nogle tilfælde opstå problemer ved bandagen, eller der kan forekomme prolaps (fremfald) og hernie (brok) ved selve stomien, ligesom man kan opleve problemer med væskebalancen.

Derfor anbefales kun stomi, hvis den har et klart formål.

Det kan enten være midlertidigt (stomien kan senere føres tilbage) eller varigt (stomien kan eller skal ikke lægges tilbage).

Nedenfor finder du en oversigt over sygdomme, hvor stomi ofte kommer på tale og anlægges.

APPFWU01V