Skip til primært indhold

Den registreredes rettigheder - Mine RygData

Underretning om indsamling og modtagelse af personoplysninger i forbindelse med besvarelse af spørgeskemaer i Mine RygData.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi indsamler oplysninger om dig, og når vi modtager oplysninger om dig fra andre. De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

Chefsygeplejerske Rikke Bagge Skou er lokalt dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

CVR-nr.: 29190909 (Region Syddanmark)

Telefon, sekretariatet: 6348 4430 (tast1)

Mail: rygcenter.tid@rsyd.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk
 • På telefon: 24 75 62 90
 • Via brev: Att. Databeskyttelsesrådgiver, Damhaven 12, 7100 Vejle

Du kan læse mere om regionens databeskyttelsesrådgiver på regionens hjemmeside.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Forud for dit første besøg på Rygcenter Syddanmark udfylder du et spørgeskema om, hvordan dine rygproblemer påvirker dig i din dagligdag. Oplysningerne bruges af klinikere i forbindelse med din udredning og behandling på Rygcenteret.

Sundhedsvæsenets behandling af patienters helbredsoplysninger har hjemmel i databeskyttelses-forordningens artikel 9, stk. 2, litra h sammen med databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 og sundhedslovens bestemmelser.

Behandling af almindelige personoplysninger som navn og alder har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 6.

Behandling af CPR-numre har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn, postnummer og bopælskommune: Når du får en tid på Rygcenteret, oprettes du i MiRD. Ved oprettelsen kontaktes CPR for disse oplysninger.
 • Helbredsoplysninger: Oplysninger om smerter, funktionsevne, livskvalitet og evt. sygemelding, som du indtaster i spørgeskema.

Oplysningerne, der anvendes ved din udredning og behandling, kan være af stor værdi for forsknings- og kvalitetsprojekter. Derfor kan forskere ansøge om udtræk fra MiRD, når de har registreret projektet i Region Syddanmarks oversigt og indhentet nødvendige tilladelser fra eks. en videnskabsetisk komité eller fra Region Syddanmark og Sygehus Lillebælts ledelse.

Dine oplysninger har vi fået fra CPR-registeret og fra dine indtastninger i spørgeskemaet, som du har fået et personligt link til i e-boks.

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil 2040.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Oplysningerne fra et patientbehandlingssystem som MiRD er ikke tilgængelige på Sundhed.dk. Men du har mulighed for at bede om indsigt i de informationer, vi har om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til begrænsning eller indsigelse
  Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset eller stoppet (se mere på Regionen Syddanmarks hjemmeside om registreredes rettigheder). Husk, at behandling af oplysningerne i MiRD er nødvendig, for at vi kan tilbyde dig en optimal udredning og behandling på Rygcenter Syddanmark.

Al behandling af dine oplysninger i MiRD er indsat i den samlede fortegnelse over behandling af persondata i Region Syddanmark. Denne fortegnelse kan kontrolleres af databeskyttelses-rådgiveren i Region Syddanmark og af Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger under punkt 1 ovenfor.

APPFWU01V