Skip til primært indhold

Barsel

Hvis din graviditet og din fødsel er forløbet normalt, og du og dit barn er sunde og raske efter fødslen, kan I udskrives tidligt efter fødslen. Hvis du eller dit barn skal indlægges efter fødslen bliver det i et af vores barselsafsnit Barsel senge eller Storken. Vi tilstræber, at I får et familierum/enestue, så din partner har mulighed for at være sammen med jer.

Efter fødslen

Hvis din graviditet og din fødsel er forløbet normalt, og du og dit barn er sunde og raske efter fødslen, kan I udskrives 4-24 timer efter fødslen. Ved udskrivelsen får I udleveret tid til undersøgelse af barnet, hælblodprøve på barnet og evt. høreundersøgelse i Barselklinikken.

Jordemoderen ringer til jer dagen efter fødslen for at høre, hvordan det går, og hun giver råd og vejledning, hvis I har brug for det. Førstegangsfødende, der udskrives indenfor 24 timer efter fødslen, tilbydes hjemmebesøg af jordemoder dagen efter fødslen.

Hvis der er behov for omsorg, pleje eller behandling af dig eller dit nyfødte barn efter fødslen, tilbydes I indlæggelse på Barsel senge eller Storken.

Barsel senge og Storken
telefon 76 36 29 19

Hvis du eller dit barn skal indlægges bliver det enten i Barsel senge eller på Storken, afhængig af fødslens forløb samt dit og barnets behov for hjælp. På begge afsnit tilstræber vi, at I får et familierum/enestue, så din partner har mulighed for at være sammen med jer.

Indlæggelse og barselsorlov

Hvis dit barn er indlagt, forlænges moderens barselsorlov svarende til den tid, som indlæggelsen varer.

I skal som forældre selv søge om forlængelse.
Dokumentation for indlæggelsen får I ved at maile til:

Kvindesygdomme og fødsler via sikker e-mail.

Dokumentationen modtages i E-boks i løbet af nogle dage.

Find din sundhedsplejerske

Sundhedsplejersker - find tilbud i din kommune

APPFWU01V