Skip til primært indhold

Programmer for læger

Relevante programmer for læger under § 2-aftalen

Under hvert program er der oplysninger om program for dagen og kontaktoplysninger på afdelingen.

I programmerne henvendt til læger er der afsat tid til, at man medbringer sine egne cases til en drøftelse med afdelingens speciallæge, og det forventes derfor, at man har forberedt sig og medbringer konkrete cases.

Programmer for læger

Når dagen er forbi, har du  - afhængigt af dagens ambulatorieprogram - øget dine kompetencer i:

 • Tolkning af lungefunktionsmålinger
 • Hvordan de store lungesygdomme som astma og KOL behandles efter gældende guidelines
 • Hvilke patienter der bedst hjælpes i sygehusregi, og hvilke der kan håndteres i praksis

Der er naturligvis tale om et udkast til program, som kan ændre sig afhængigt af, hvordan dagen udvikler sig, og hvilke patienter der præsenterer sig på dagen.

Program

Kl. 07.45 – 08.00: Hentes i forhal og omklædning på afdelingen

Kl. 08.00 – 08.30: Deltager i lægemorgenkonference

Kl. 08.30 – 12.00: Deltager i ambulatoriearbejde med fokus på de store lungesygdomme og lungefunktionsmåling

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost med lægegruppen

Kl. 13.00 – 14.00: Fortsat deltagelse i ambulatoriearbejdet

Kl. 14.00 – 15.00: Drøftelse af egne medbragte cases med speciallæge

Kl. 15.00: Tak for i dag

Tilmelding

Marianne Brøndum Pedersen

Ledelsessupporter

Medicinsk afdeling, Kolding


Når dagen er forbi, har du haft mulighed for at se og drøfte udredning, kontrol og behandling af patienter med både type 1 og 2 diabetes. Desuden vi der være mulighed for at drøfte, hvilke patienter der bedst håndteres i almen praksis, og hvilke patienter der har glæde af at blive håndteret i sygehusregi. Specifikt er der fokus på:

 • Risikostratificering – skal patienten håndteres i primær eller sekundær sektor?
 • Multidisciplinært samarbejde mellem endokrinologi, karkirurgi og ortopædkirurgi om diabetespatienten med vaskulære komplikationer
 • Sammedagsscreening for diabetiske komplikationer

Der er tale om et udkast til program, som kan ændre sig afhængigt af, hvordan dagen udvikler sig, og hvilke patienter der præsenterer sig på dagen.

Program

Kl. 07.45 – 08.00: Hentes i forhal og omklædning på afdelingen

Kl. 08.00 – 08.30: Deltager i lægemorgenkonference

Kl. 08.30 – 12.00: Følger patienter i sammedagsscreeningsprogrammet

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost med lægegruppen

Kl. 13.00 – 14.30: Følger speciallæge i MDT-regi – diabetespatienten med vaskulære komplikationer

Kl. 14.30 – 15.00: Drøftelse af egne medbragte cases med speciallæge

Kl. 15.00: Tak for i dag

Tilmelding

Marianne Brøndum Pedersen

Ledelsessupporter

Medicinsk afdeling, Kolding


Når dagen er forbi, har du øget dine kompetencer i, hvordan den komplekse geriatriske patient hjælpes bedst. Afhængigt af, hvilke patienter der er på programmet, vil håndtering af

 • skrøbelighed
 • fald
 • ernæring
 • polyfarmaci

være typiske problematikker, der er fokus på.

Ligeledes vil du opnå en mere sikker vurdering af, hvilke patienter der uproblematisk kan håndteres i almen praksis, og hvilke patienter der kan hjælpes på sygehuset.

Der er tale om et udkast til program, som kan ændre sig afhængigt af, hvordan dagen udvikler sig, og hvilke patienter der præsenterer sig på dagen.

Program

Kl. 07.45 – 08.00: Hentes i forhal og omklædning på afdelingen

Kl. 08.00 – 08.30: Deltager i lægemorgenkonference

Kl. 08.30 – 12.00: Deltager i ambulatoriearbejde med fokus på fald, polyfarmaci mv.

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost med lægegruppen

Kl. 13.00 – 14.00: Fortsat deltagelse i ambulatoriearbejdet

Kl. 14.00 – 15.00: Drøftelse af egne medbragte cases med speciallæge

Kl. 15.00: Tak for i dag 

Tilmelding

Marianne Brøndum Pedersen

Ledelsessupporter

Medicinsk afdeling, Kolding


Når dagen er forbi, har du øget dine kompetencer i forhold til

 • diagnostik af prolaps, og du vil have fået fornyet indblik i behandlingen heraf
 • den inkontinente patient - hvordan tolkes VVS, hvilke muligheder er der for behandling, og hvordan skal der prioriteres 

Du vil opnå øget kompetence i håndtering af disse tilstande og få et bedre indblik i, hvilke patienter der uproblematisk kan håndteres i almen praksis, og hvilke patienter der kan hjælpes på sygehuset.

Der vil være mulighed for at få indblik i, hvordan vi har organiseret opgaven med patientgruppen – måske til inspiration i forhold til hvordan det kunne organiseres i almen praksis.

Program

Kl. 07.45 – 08.00: Hentes i forhal og omklædning på afdelingen

Kl. 08.00 – 08.30: Deltager i lægemorgenkonference

Kl. 08.30 – 12.00: Deltager i ambulatoriearbejde med en af de urogynækologiske speciallæger

Kl. 12.30 – 13.00: Frokost med lægegruppen

Kl. 13.00 – 14.00: Fortsat deltagelse i ambulatoriearbejdet

Kl. 14.00 – 15.00: Drøftelse af egne medbragte cases med speciallægen

Kl. 15.00: Tak for i dag 

Tilmelding

Annette Lyngs Jensen

Ledende lægesekretær

Kvindesygdomme og Fødsler, Kolding Sygehus


Når dagen er forbi, har du øget dine kompetencer i forhold til diagnostik, behandling og kontrol af de vanligste hudsygdomme i vulva som f.eks. som Lichen sclerosis. Derudover ser vi ofte patienter med smertetilstande i vulva som f.eks. vulvodyni, og kvinder med gener efter fødselsbristninger.

Du vil opnå øget kompetence i håndtering af disse tilstande og få et bedre indblik i, hvilke patienter der uproblematisk kan håndteres i almen praksis, og hvilke patienter der kan hjælpes på sygehuset.

Program

Kl. 07.45 – 08.00: Hentes i forhal og omklædning på afdelingen

Kl. 08.00 – 08.30: Deltager i lægemorgenkonference

Kl. 08.30 – 12.00: Deltager i ambulatoriearbejde med en af vulva-speciallægerne

Kl. 12.30 – 13.00: Frokost med lægegruppen

Kl. 13.00 – 14.00: Fortsat deltagelse i ambulatoriearbejdet

Kl. 14.00 – 15.00: Drøftelse af egne medbragte cases med speciallæge

Kl. 15.00: Tak for i dag

Tilmelding

Annette Lyngs Jensen

Ledende lægesekretær

Kvindesygdomme og Fødsler, Kolding Sygehus


Når dagen er forbi, har du øget dine kompetencer i forhold til at kunne lave vaginal ultralyd.

Du vil have mulighed for at følge en yngre læge, der ser mange patienter, som kommer med henblik på abort eller med tidlige graviditetskomplikationer. Derudover kan du følges med en speciallæge og deltage i vurdering af gynækologiske problemstillinger.

Programmet kan sammensættes alt efter dit ønske og læringsmål.

Program

Kl. 07.45 – 08.00: Hentes i forhal og omklædning på afdelingen

Kl. 08.00 – 08.30: Deltager i lægemorgenkonference

Kl. 08.30 – 12.00: Deltager i ambulatoriearbejde

Kl. 12.30 – 13.00: Frokost med lægegruppen

Kl. 13.00 – 14.00: Fortsat deltagelse i ambulatoriearbejdet

Kl. 14.00 – 15.00: Drøftelse af egne medbragte cases med speciallæge

Kl. 15.00: Tak for i dag 

Tilmelding

Annette Lyngs Jensen

Ledende lægesekretær

Kvindesygdomme og Fødsler, Kolding Sygehus


Når dagen er forbi, har du fået indsigt i Rygcenterets opbygning og tilgang til ryglidelser. Vi håber dagen kan være med til at øge indsigten og samarbejdet mellem sektorerne for denne patient kategori.

 • Den gode henvisning
 • Retningslinjer for billeddiagnostik
 • Rygundersøgelse
 • Behandling – kirurgi, analgetika, smertehåndtering, funktionsvurdering
 • Hvad kan ”rygrøret” bruges til?
 • Tværfaglig konference – Sygeplejerske, kiropraktor, fysioterapeut og læger

Dagen vil være sammensat af observationer af forundersøgelser, konferencer samt også undervisning i hyppige diagnoser.

Vi håber dagen kan være med til at øge indsigten og samarbejdet mellem sektorerne for denne patient kategori.

Program

Kl. 08.00 – 08.30: Deltager i lægemorgenkonference

Kl. 08.30 – 11.00: Deltager i relevant arbejde

Kl. 11.00 – 12.00: Tværfaglig konference samt teori

Kl. 12.00 – 12.30: Middagskonference og frokost med lægegruppen

Kl. 13.00 – 14.00: Fortsat deltagelse i ambulatoriearbejdet

Kl. 14.00 – 15.00: Drøftelse af egne medbragte cases med speciallæge

Kl. 15.00: Tak for i dag

Praktisk

Du møder ind i forhallen i Rygcenter Syddanmark Ambulatorium, hvor du får udleveret et gæstekort. Derefter går du til Rygmedicinsk ambulatorium på plan 2, hvor du bedes henvende dig i receptionen.

Tilmelding

Rygcenter Syddanmark Ambulatorium

Middelfart Sygehus


63 48 44 83

Mere information:
Send os en mail med dit telefonnummer. Vi kontakter dig for at aftale nærmere.

Vi kan tilbyde en dag i Ortopædkirurgi, hvor der bliver lagt fokus på patienter i ambulatoriet med basis hånd- og skulderproblemer. Vi vil tilrettelægge et særligt program den pågældende dag, hvor der gives plads til at diskutere de enkelte patienter og stille spørgsmål. Dagen kan tilrettelægges på to måder. Enten som en kombination, med håndambulatorium om formiddagen og skulderambulatorium om eftermiddagen. Eller som en hel hånddag eller en hel skulderdag, hvor det bliver muligt at gå mere i detaljer.

Den praktiserende læge vil blive modtaget ved sygehusets hovedindgang om morgenen og herefter deltage i afdelingens morgenkonference. Derefter går man sammen med specialist i hånd-/skulderkirurgi i ambulatoriet og gennemgår dagens første patient. Vi forventer at det vil være muligt at se 5-7 patienter på en formiddag eller en eftermiddag, hvis der samtidig skal være mulighed for spørgsmål m.m.

Hvis der er særlige patientkategorier eller en patient fra egen praksis, man ønsker set den pågældende dag, kan det sagtens efterkommes, blot vi får det af vide når aftalen om studiedagen laves.

Aftalen kan principielt laves alle ugens hverdage, men der kan være enkelte dage det ikke er muligt.

Inden for det håndkirurgiske fagområde kan vi tilbyde fokus på følgende:

 • springfinger- ganglion
 • karpaltunnel syndrom
 • dupuytren
 • tommelens rodledsartrose
 • Morbus d Quervain

Inden for det skulderkirurgiske fagområde kan vi tilbyde fokus på:

 • afklemning i skulderloftet (impingement)
 • rotatorcuffproblemer
 • instabilitet
 • AC-leds problematik

Hvis der er ønske om en speciel patientkategori, kan dette også tilpasses.

Foreløbigt dagsprogram

Kl. 07.30: Modtages af repræsentant fra afdelingen ved hovedindgangen, udlevering af gæstekort

Kl. 07.45: Morgenkonference i Ortopædkirurgisk konferencelokale, blok 11

Kl. 08.10: Omklædning, medbring rene sko (fx sportssko)

Kl. 08.20: Konference om første håndpatient

Kl. 08.30: Første patient

Kl. 12.00: Frokost i kantinen sammen med repræsentant for hånd- og skuldersektor (afdelingen sørger for spisebilletter)

Kl. 12.30: Konference om første skulderpatient

Kl. 12.40: Første patient

Kl. 15.40: Afrunding

Af hensyn til planlægningen skal datoen aftales 8 uger inden.

Tilmelding

Anders Jordy

Anders Jordy

Cheflæge

Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus


76 36 23 34

Du vil i løbet af dagen stifte bekendtskab med eller have mulighed for at drøfte håndtering af børn i almen praksis med: 

 • Recidiverende mavesmerter
 • Forstoppelse og afføringsinkontinens
 • Mistanke om cøliaki
 • Dårlig trivsel
 • Diskussion af medbragte cases med speciallæge

Program

Arbejdsdagen er fra kl. 8.30 - 15.00. Vi tilrettelægger et program til dig med afsæt i dit behov.

Tilmelding

Charlotte Winkler Eriksen

Afdelingssygeplejerske


76 36 33 65

Du vil i løbet af dagen stifte bekendtskab med eller have mulighed for at drøfte håndtering af børn i almen praksis omkring:

 • Udredning af astma hos børn
 • Tolke LFU hos børn
 • Hvilke præparater og inhalationsdevices bruges i forskellige aldre og situationer?
 • Hvem skal allergiudredes?
 • Hvornår skal der henvises fra almen praksis?
 • Diskussion af medbragt case med speciallæge 

Program

Arbejdsdagen er fra kl. 8.30 - 15.00. Vi tilrettelægger et program til dig med afsæt i dit behov.

Tilmelding

Charlotte Winkler Eriksen

Afdelingssygeplejerske


76 36 33 65

Du vil i løbet af dagen deltage i det akutte arbejde sammen med vagtholdet (bagvagt, forvagt og akutambulatorie). Typiske problemstillinger vil være:

 • Diskussion af medbragt case med speciallæge
 • Den akutte behandling af astma hos småbørn (hvem skal have 4 x 4 pust på spacer?)
 • Skal alle med feberkramper på sygehuset?
 • Hvad med steroid til pseudocrup?
 • Hvad kan akut ambulatoriet bruges til?
 • Hvem har åben indlæggelse?
 • One voice tilgang/Børne- og Ungevenlig tilgang

Program

Kl. 07.45 – 08.00: Hentes i forhal og omklædning på afdelingen

Kl. 08.00 – 08.30: Deltager i morgenkonference

Kl. 08.30 – 12.00: Deltage i praksisrelevant arbejde

Kl. 12.15 – 12.45: Middagskonference og frokost med lægegruppen

Kl. 12.45 – 14.00: Deltager i praksisrelevant arbejde

Kl. 14.00 – 15.00: Drøftelse af egne medbragte cases med speciallæge

Kl. 15.00: Tak for i dag

Tilmelding

Charlotte Winkler Eriksen

Afdelingssygeplejerske


76 36 33 65

Vi indbyder til en dag, hvor du kan følge de plastikkirurgiske lægers arbejde med mindre operationer i lokalbedøvelse. Der vil blive mulighed for at se fjernelse af hudkræft, modermærkekræft og afhængigt af operationsprogrammet den konkrete dag evt. også fjernelse af mindre lipomer, benigne hudforandringer og korrektioner af ar.

Du vil få mulighed for ”hands-on” med excisioner og suturering og vi vejleder dig gerne i ”dos and don´ts” ved mindre kirurgiske indgreb.

Du vil blive indført i gældende retningslinjer for behandling af hud og modermærkekræft og du vil få en forståelse af hvilke anamnestiske og kliniske oplysninger der er relevante ved henvisning til vores afdeling.

Program

Kl. 07.50 – 08.00: Morgenkonference, B-bygningen 4. sal, lokale 24

Kl. 08.00 – 08.30: Stuegang

Kl. 08.30 – 15.00: Ambulante operationer.Frokost planlægges med operationsstuens team

Kl. 15.00 – 15.30: Afrunding og evt. drøftelse af egne medbragte cases med speciallæge

Kl. 15.30: Tak for i dag

Ved deltagelse om torsdagen vil der blive mulighed for at deltage i den ugentlige hudcancer MDT konference, der ligger kl. 15-17.

Tilmelding

Portræt af konst. ledende overlæge Mette Wanscher Kjærskov

Mette Wanscher Kjærskov

Konst. ledende overlæge, Plastikkirurgi

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Vejle


79 40 56 42

Vi kan tilbyde en dag med ortopædkirurgi i Vejle, hvor der bliver lagt fokus på patienter i ambulatoriet. Vi vil tilrettelægge et særligt program den pågældende dag, hvor der gives plads til at diskutere de enkelte patienter og stille spørgsmål. Dagen kan tilrettelægges på flere måder - enten som en kombination med knæ, skulder eller idræt om formiddagen og en af de andre om eftermiddagen, eller som en hel dag i en af enhederne, hvor det bliver muligt at gå mere i detaljer.

Den praktiserende læge vil blive modtaget ved sygehusets hovedindgang om morgenen og herefter deltage i afdelingens morgenkonference. Derefter går man sammen med specialist i den valgte enhed i ambulatoriet og gennemgår dagens første patient. Vi forventer, at det vil være muligt at se 3-5 patienter på en formiddag eller en eftermiddag, hvis der samtidig skal være mulighed for spørgsmål m.m.

Hvis der er særlige patientkategorier eller en patient fra egen praksis, man ønsker set den pågældende dag, kan det sagtens efterkommes, blot vi får det af vide, når aftalen om studiedagen laves. Aftalen kan principielt laves alle ugens hverdage, men der kan være enkelte dage, det ikke er muligt.

Inden for det knækirurgiske fagområde kan vi tilbyde fokus på følgende:

 • Instabilitet grundet forreste korsbåndsskade (herunder rekonstruktion af ACL)
 • Instabilitet af patella (herunder rekonstruktion af MPFL)
 • Kikkertoperationer med behandling af bl.a. brusk- og meniskskader
 • Behandling af akutte skader som eminentiafraktur og quadricepsseneruptur

Inden for det skulderkirurgiske fagområde kan vi tilbyde fokus på:

 • Subakromielt smertesyndrom (indeklemningssmerter/impingement/bursitis)
 • Rotatorcuff-problemer/-skader
 • Instabilitet
 • AC-leds problematik

Hvis der er ønske om en speciel patientkategori, kan dette også tilpasses.

Inden for det idrætskirurgiske fagområde vil der være mulighed for bl.a. at se udredning og behandling af forskellige tendinit og bursit tilstande omkring primært hofte, knæ og ankel.

Foreløbigt dagsprogram

Kl. 07.50 - 08.00: Modtages af repræsentant fra afdelingen ved hovedindgangen, udlevering af gæstekort

Kl. 08.00 - 08.15: Morgenkonference i ortopædkirurgisk konferencelokale A570

Kl. 08.15 - 08.30: Omklædning, medbring rene sko (fx sportssko)

Kl. 08.30 - 12.00: Første patient med samtale om diagnose, behandlinger mm.

Kl. 12.00 - 12.30: Frokost i kantinen sammen med repræsentant for en af enhederne (afdelingen sørger for spisebilletter).

Kl. 12.30 - 15.00: Patienter i ambulatoriet med samtale om diagnose, behandlinger mm.

Kl. 15.00 - 15.30: Afrunding

For at kunne planlægge programmet har vi brug for at kende datoen min. 8 uger inden.

Tilmelding

Portræt af cheflæge Per Wagner

Per Wagner Kristensen

Cheflæge

Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle


24 94 65 63

Vi kan tilbyde en dag i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, hvor du i løbet af dagen vil stifte bekendtskab med eller have mulighed for at drøfte:

 • ”Den gode henvisning” til børne- og ungdomspsykiatrisk udredning/behandling
 • Det tværsektorielle samarbejde
 • Den akutte BUP-patient inkl. selvmordsrisiko og medicinering
 • Udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien

Foreløbigt dagsprogram

Kl. 07.45 - 08.00: Møde i receptionen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, Vejle. Mød dagens mentor.

Kl. 08.00 - 08.15: Deltage i virtuel morgenkonference med læger fra alle matrikler

Kl. 08.30 - 12.00: Deltage i praksisrelevant arbejde som f.eks.:AkutvurderingerVisitationFørstegangssamtaler/udredninger

Kl. 12.00 - 12.30: Frokost (madpakke medbringes / kantine findes)

Kl. 12.30 - 13.30: Mulighed for drøftelse af medbragte cases

Kl. 13.30 - 14.30: Selvmordsrisikovurdering med SEFE-T og ”Den akutte børne- og ungdomspsykiatriske patient” inkl. medicinering.

Kl. 14.30 - 15.00: Evaluering af dagen og nye ideer til ”den næste”

Tilmelding

Sanne Kloppenborg

Overlæge

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Vejle


99 44 64 16
APPFWU01V