Skip til primært indhold

Patienthotellet

Hvis du kommer langvejs fra og har brug for en overnatning kan du bruge patienthotellet.

Hvis du kommer langvejs fra, og har brug for overnatning enten inden eller efter operationen tilbyder patienthotellet overnatning for selvhjulpne patienter.

Når du er til forundersøgelse i Øjenafdelingen, kan sekretæren undersøge, om der er plads på patienthotellet på din operationsdag.

 

Læs mere om patienthotellet her

Pjece om patienthotellet

APPFWU02V