Skip til primært indhold

Sexologisk rådgivning

Sexologisk rådgivning er et tilbud til patienter, som får behandling eller er i forløb på Vejle Sygehus. Samtalen varetages af en sygeplejerske eller læge med specialuddannelse i klinisk sexologisk rådgivning.

Undersøgelser viser at seksualitet er vigtigt for de fleste mennesker uanset alder og helbredsmæssige tilstand. Både kræftsygdom og behandling kan påvirke seksualiteten.
Der kan bl.a. være tale om følger efter operation eller strålebehandling samt påvirkning fra kemoterapi eller hormonbehandling. Derudover kan lysten til seksuelt samvær være påvirket.

Sexologisk rådgivning er samtale

Samtalen har fokus på det konkrete problem og på hvilken måde, det er eller bliver et problem i livet for dig og din evt. partner.

En samtale er af 45 min. varighed. Sammen planlægger vi evt. opfølgning.

Du/I vil have samtale med den samme rådgiver. Vi har tavshedspligt og fører kort journal over forløbet.

Video om sexologisk rådgivning

Hør læge Lone Volmer og sygeplejerske Louise Bregnhøj Mortensen fortælle om, hvordan samtalerne om sexologisk rådgivning foregår. Begge er specialister i klinisk sexologisk rådgivning.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Videoens indhold i tekst

Sygeplejerske Louise Bregnhøj Mortensen starter med at fortælle-tale om hvad sexologisk rådgivning er.

Louise Bregnhøj Mortensen siger: Sexologisk rådgivning er samtale.

Vi ved fra undersøgelser, at mange mennesker der får eller har fået behandling for en kræftsygdom, får problemer med deres seksualitet.

Seksualitet forstår vi ud fra WHO´s definition. Vi ved at nærhed og intimitet er vigtig for alle mennesker i alle aldre.
Sexologisk rådgivning er et tilbud til kræftpatienter, som aktuelt får behandling eller har været igennem et behandlingsforløb for kræft.

Afdelingslæge Lone Volmer viser ind fra venteværelset og hen til samtalerummet og fortæller undervejs.

Lone Volmer siger: Vi er både en sygeplejerske og en læge her på kræftafdelingen i Vejle, der er uddannede sexologiske rådgivere.delings

Du kan blive henvist til sexologisk rådgivning, ved at sige det til den læge eller sygeplejerske som ser dig i forbindelse med dit fremmøde på sygehuset. Du kan også ringe og få vores forløbskoordinator til at booke en tid. Telefonnummeret står på dit kort.

Der er sat en time af til samtalen, hvor vi sammen finder ud af hvad den sexologiske problemstilling går ud på og hvordan vi evt. kan afhjælpe det. Måske er det nok med en enkelt samtale, men ofte er der behov for at følge op med flere samtaler. Du følges af den samme sexologiske rådgiver i forløbet.

Metoden bygger på et bredt fagligt fundament og vi arbejder ud fra, hvad det konkrete problem er og hvilken betydning det har i dit og din evt. partners liv.

Louise Bregnhøj Mortensen fortæller om de udfordringer kvinder typisk har.

Louise Bregnhøj Mortensen siger: Kræftbehandling i form af operation, stråler, kemoterapi, biologisk- eller antihormon behandling kan give forskellige gener.

Mange oplever kvalme og træthed og det at have en alvorlig sygdom kan give bekymringer og tanker som gør det vanskeligt at leve det liv som du plejer eller som du ønsker. Det gælder for både mænd og kvinder.

Kvinder oplever ofte nedsat lyst i og efter et behandlingsforløb. Det kan både være pga. behandling og bivirkninger. Det kan være tørre slimhinder i vulva og vagina, ømme muskler og led som giver gener og nedsat lyst. Måske ser kroppen anderledes ud og du skal lære den at kende på ny.

Lone Volmer fortæller om de udfordringer mænd typisk har og runder af.

Lone Volmer siger: Som mand kan du også få problemer med seksualiteten både under og efter kræftbehandling, Måske får du hormonbehandling, der kan påvirke lysten og give problemer med rejsning og udløsning, evt. kan der også opstå problemer med manglende eller ændret orgasme. Måske er du blevet opereret i bækkenet, har fået strålebehandling eller kemoterapi som kan give generne.

Louise Bregnhøj Mortensen siger: Det er helt naturligt og ret almindeligt at seksualiteten kan blive påvirket under og efter kræftbehandling, både for mænd og kvinder.

Lone Volmer siger: Vi vil altid gerne tale med både dig og din partner om det, og hjælpe dig eller jer til at forstå hvad der sker i kroppen under og efter behandling.

APPFWU02V