Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Her finder du som praktiserende læge kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Børne- og Ungeafdelingen.

På Børne- og Ungeafdelingen undersøger og behandler vi børn og unge i alderen 0 til 18 år med kroniske og akutte problemstillinger. 

Egen læge og vagtlæge kan henvise til afdelingen.

Ved akutte problemstillinger henvises til Børne- og Ungemodtagelsen.
I modtagelsen afgøres det om barnet eller den unge skal indlægges.

Ved længerevarende eller kroniske problemstillinger henvises til  Børne- og Ungeambulatoriet.

 

Ved akutte problemstillinger

Patienter meldes til Børne- og Ungemodtagelsen på Tlf. nr. 76 36 30 46   

Telefonen besvares i dagtid af visiterende sekretær. Øvrig tid viderestilles opkaldet til forvagt eller koordinerende sygeplejerske i Børne- og Ungemodtagelsen.

Ved behov for sparring ved akutte patienter kontaktes pædiatrisk bagvagt  på Tlf. nr. 76 36 33 78

Ved ikke akutte, længerevarende og/eller kroniske problemstililinger

Henvendelse til de enkelte specialer sker via deres team-sekretær

 • Astma og allergi   
  Tlf. nr. 76 36 30 05

 • Diabetes og hormonsygdomme
  Tlf. nr. 76 36 22 20

 • Familie og almen ambulatorie  
  Tlf. nr. 76 36 30 79

 • Mave og tarm
  Tlf. nr. 76 36 22 54

 • Kardiologi
  Tlf. nr. 76 36 22 19

 • Nyrer og urinveje 
  Tlf. nr. 76 36 22 75

 • Neonatal
  Tlf. nr. 76 36 22 00

 • Hjerne og nerve
  Tlf. nr. 76 36 22 29

Afdelingen har regionsfunktion i neonatologi, gastroenterologi og funktionelle lidelser. Derudover indlægges især børn med infektioner.

Afdelingen har ambulant aktivitet indenfor diabetes, endokrinologi, gastroenterologi, nefrologi, neurologi, samt astma og allergologi.

Kirurgiske problemstillinger varetages i samarbejde med relevante kirurgiske afsnit.

Her kan du læse om hvilke oplysninger og evt. forudgående undersøgelser vi gerne vil have i forbindelse med henvisning af børn og unge.

Herudover kan du finde vores kliniske retningslinjer og vores forældrevejledninger via vores eksterne infonet

Speciale ansvarlige læger

 • Akut pædiatri
  Overlæge Rikke Møller Andersen
 • Astma og Allergi
  Afdelingslæge Signe Vahlkvist
 • Diabetes
  Overlæge Birgitte Hertz og overlæge Martin Løgtholt Thomsen
 • Funktionelle
  Overlæge og speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri Ditte Hulgaard Roth
 • Hjerne og Nerve
  Overlæge Mette Rokkjær, overlæge Anne Andersen og overlæge Line Carøe Sørensen
 • Infektion
  Afdelingslæge Mads Damkjær
 • Kardiologi
  Overlæge Ester Garne og afdelingslæge Mads Damkjær
 • Mave og Tarm
  Overlæge Anne-Mette Walsted og overlæge Kirsten Risby
 • Neonatologi
  Overlæge Jesper Fenger-Grøn og overlæge Katrine Ryttov
 • Nyrer og Urinveje
  Overlæge Louise Winding
 • Vækst og Hormon
  Overlæge Martin Løgtholt Thomsen og overlæge Birgitte Hertz
 • Uddannelsesansvarlig
  Overlæge Martin Hulgaard

Afdelingsledelse

Thomas Houmann Petersen

Ledende overlæge

Børne- og Ungeafdelingen


Sikker e-mail, Børne- og Ungeafdelingen, Kolding

Marianne Toft Madsen

Oversygeplejerske

Børne- og Ungeafdelingen


Sikker e-mail, Børne- og Ungeafdelingen, Kolding

Speciallæge i almen medicin Kamilla Rost
E-mail: kwrost@dadlnet.dk 

 

Adresse

Børne- og Ungeafdelingen
Kolding Sygehus 
Sygehusvej 32
6000 Kolding

 

Lokationsnumre

Børne- og Ungeafdelingen Senge
5790002030314

Børne- og Ungeambulatoriet
5790001387686

Børne- og Ungemodtagelsen
5790002030277

Neonatal
5790002030390

APPFWU02V