Skip til primært indhold

Din patientansvarlig læge

På siden kan du læse om din patientansvarlige læge og hvad vedkommende kan hjælpe dig med.

Patienter får, hvor det er fagligt relevant, en patientansvarlig læge på sygehuset. Ved nogle forløb ved vi ved med det samme, at du skal have en patientansvarlig læge, mens andre forløb udvikler sig fra at være simple til at være mere komplekse, og når det sker, får du en patientansvarlig læge.

Hvad er formålet med en patientansvarlig læge?

Formålet er at du som patient skal opleve, at der er en rød tråd gennem dit forløb og at den samme læge er ansvarlig for hele dit forløb.

Med en patientansvarlig læge er det vores mål, at du oplever sammenhæng, tryghed og at der sker en koordinering hele vejen igennem dit forløb.

Hvad tager din patientansvarlig læge sig af?

Din patientansvarlige læge er en navngiven læge, som har det overordnede ansvar og overblik for dit behandlingsforløb.
Det betyder, at du kan kontakte din patientansvarlige læge, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget i forbindelse med dit forløb, f.eks. din medicin, behandling, undersøgelser osv..

Din patientansvarlige læge bliver involveret i alle større beslutninger om din behandling. Det er ikke sikkert, at du ser din patientansvarlige læge hver dag eller hver gang, du er på sygehuset. I stedet kan det være en læge fra din læges team, der er der.

Din patientansvarlige læge vil under alle omstændigheder blive involveret, hvis noget i din behandling er bliver ændret.

APPFWU01V