Skip til primært indhold

Forundersøgelse

Du skal henvises fra egen læge for at få en tid til forundersøgelse i Skulderkirurgisk Enhed

Patient får ultralydsscannet sin skulder

Ultralydsscanning af skulder

Formålet med forundersøgelsen er, at du kan få stillet en diagnose og evt. få et behandlingstilbud.

Du vil blive undersøgt af en speciallæge inden for skulderkirurgi eller en kiropraktor/ fysioterapeut, som er specialiseret i skulder- og nakkeproblematik. Det er derfor ikke sikkert, at du ses af en læge på forundersøgelsesdagen.

Du vil tale med lægen om dine symptomer, gener og eventuel tilskadekomst. Herefter vil behandleren undersøge din skulder med en række undersøgelser og ultralyds scanning. For at kunne undersøge skulderen tilstrækkeligt, vil du blive bedt om at tage tøjet af overkroppen - dog ikke BH hvis du er kvinde.

Behandleren vil i samarbejde med dig afklare, hvilket behandlingstilbud du har behov for. Det kan f.eks. være MR-scanning, specialiseret fysioterapi, blokadebehandling, akupunktur eller operation. MR scanning og røntgen undersøgelse er ikke en nødvendighed forud for en operation, da mange diagnoser kan gives ud fra undersøgelse, skade- og symptombeskrivelser. Du må derfor ikke forvente at skulle til sådanne undersøgelser inden en eventuel operation.

Hvis forundersøgelsen munder ud i en aftale om operation, vil du få en samtale med en sygeplejerske. Her får du udleveret en operationstid og pjecer, hvor du kan læse mere om operationen og efterforløbet. Såfremt der er behov, vil du blive tilset af narkoselægen på forundersøgelsesdagen.

Du kan forvente, at tiden i ambulatoriet kan vare ca. 2 timer, og der kan forekomme ventetid. I venteværelset forefindes varme og kolde drikke.

Se film om forundersøgelse af skulder - synstolket version af filmen er undervejs

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V