Skip til primært indhold

Om Rygcenter Syddanmark

Rygcenter Syddanmark ligger i Middelfart og Sønderborg. Vores dygtige rygspecialister udreder, behandler og herunder vejleder rygpatienter fra hele Region Syddanmark.

Rygcenter Syddanmark i tal

Rygcenter Syddanmark er én afdeling med både et rygmedicinsk og rygkirurgisk speciale, og vi er i alt ca. 160 ansatte.

Vi modtager rygpatienter fra hele Region Syddanmark, og hvert år modtager vi ca. 18.000 nye henvisninger og opererer ca. 1.000 patienter.

Vi har en stor forskningsaktivitet, og vi forsker både i det rygkirurgiske og rygmedicinske speciale.

Herudover har vi stor uddannelsesaktivitet, og vi tager imod uddannelsessøgende indenfor mange faggrupper. Læs mere om studerende på Rygcenter Syddanmark her.

Kerneopgaven

Rygcenter Syddanmarks kerneopgave er på specialistniveau at udrede samt behandle og herunder vejlede regionens rygpatienter ud fra den enkeltes behov. Det overordnede mål er at fremme livskvaliteten for rygpatienter.

Vision

Det er vores vision, at

  • holde fokus på kvalitet, udvikling, uddannelse og forskning,
  • gå forrest i samarbejdet med Regionens øvrige aktører på rygområdet,
  • sikre en god kultur og et sundt arbejdsmiljø og
  • være en integreret del og drivende kraft i Sygehus Lillebælt.

Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier

  • Resultater
  • Ordentlighed
  • Samarbejde
  • Excellence

Mød ledelsen

Rygcenter Syddanmark er organisatorisk bygget op af en afdelingsledelse, som består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Herunder er 4 funktionsledere og 2 forskningsledere. Du kan finde ledelsen på Rygcenter Syddanmark her.

APPFWU01V