Skip til primært indhold

Mave og Tarm - vejledning til praktiserende læger

Her kan du læse om hvilke oplysninger og evt. forudgående undersøgelser, vi gerne vil have i forbindelse med henvisning af børn og unge.

Henvisningen skal indeholde

  • Henvisningsårsag
  • Telefonnummer til familien

  • Kort resumé af symptomer og varighed
  • Hvis relevant: tidligere anamnese og vigtige sociale forhold
  • Røde flag
  • Relevante prøvesvar (der ønskes ikke kopi af alle prøvesvar fra BCC)
  • Behov for tolk og hvilket sprog

Forstoppelse og afføringsinkontinens

Ved forstoppelse/afføringsinkontinens forventes det, at patienten har været i relevant behandling (oftest med Macrogol). Benyt vejledning Obstipation og fækalinkontinens hos børn og unge fra DPS og vores materiale på Drillemave, hvor der findes forældre information og pjecer vedr. forstoppelse, afføringsinkontinens, behandling, bristolskalaen samt afføringsdagbog.

Cøliaki

Ved mistanke om cøliaki forventes, at e.l. har taget blodprøver (fx screening sv.t. afdelingens profil i BCC ”mavesmerter, kroniske”: hæmoglobin, L+D, trombocytter, SR, ALAT, amylase, CRP, kreatinin, natrium, albumin, kalium, transglutaminase IgA, IgA)
Ved forhøjet transglutaminase er det vigtigt, at pt fortsætter glutenholdig kost, indtil diagnosen bekræftes.

Dårlig trivsel

Ved dårlig trivsel skal vækstdata med dato medsendes.

Recidiverende mavesmerter

Ved recidiverende mavesmerter forventes, at der ved e.l. er lavet afføringsdagbog og behandlet for forstoppelse, hvis barnet opfylder min 2 af 6 Rom IV kriterier for forstoppelse. Ofte er det relevant, at blodprøver er taget før henvisning (fx screening sv.t. afdelingens profil i BCC ”mavesmerter, kroniske”: hæmoglobin, L+D, trombocytter, SR, ALAT, amylase, CRP, kreatinin, natrium, albumin, kalium, transglutaminase IgA, IgA).

Kontaktoplysninger

  • Akutte patienter meldes til Børne- og Ungemodtagelsen på telefonnummer 76 36 30 46
  • Spørgsmål angående patienter kan drøftes med pædiatrisk bagvagt på telefonnummer 76 36 33 78
  • Øvrige henvendelser kan ske til team-sekretær på telefonnummer 76 36 22 54
APPFWU01V