Skip til primært indhold

Lægesekretær/sundhedsadministrativ koordinator

Her findes oplysninger for studerende og uddannelsessøgende lægesekretærer og sundhedsadministrative koordinatorer.

Lægesekretæruddannelsen

Sygehus Lillebælt uddanner ca. 18 lægesekretærelever om året.

Hvert år ansættes et hold lægesekretærelever, som fordeles på Vejle, Kolding og Middelfart Sygehuse – herunder også Psykiatrien. I løbet af elevtiden har eleverne ophold på mindst to matrikler. Afdelingerne samarbejder for at give eleverne den bedste uddannelse.

Lægesekretæruddannelsen er en erhvervsuddannelse, hvor man som elev er ansat på sygehuset. Uddannelsen på Sygehus Lillebælt foregår i samarbejde med IBC Innovationsfabrikken i Kolding, hvor lægesekretæreleverne gennemfører den teoretiske del af uddannelsen, som består af 13-15 ugers skoleophold.

På Sygehus Lillebælt er det sidste hold lægesekretærelever blevet ansat 01.09.21. Dette hold er færdiguddannet den 31.08.23.

Den nuværende lægesekretæruddannelse udfases senest med udgangen af august 2026 og erstattes af uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator.

Uddannelse som sundhedsadministrativ koordinator

Uddannelsen er en 2½ årig erhvervsakademi-uddannelse. Uddannelsen er ny fra 2021 og erstatter erhvervsuddannelsen til lægesekretær.

Man skal søge optagelse direkte på en professionsskole. Under uddannelsen er der to praktikforløb på henholdsvis 1. og 4. semester.

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Ønsker du at vide mere om uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator, kan du læse på www.ug.dk

Lægesekretærens/sundhedsadministrativ koordinators primære arbejdsområder:

  • Patientrelaterede opgaver
  • Administration
  • IT/teknologi
  • Koordinering og formidling

Du kommer til at arbejde tæt sammen med læger, plejepersonale og øvrige faggrupper på sygehuset, og du har kontakt med patienter og deres pårørende.
Service, kvalitet, ansvarlighed og fleksibilitet er de vigtigste nøgleord.

APPFWU02V