Skip til primært indhold

Uddannelses- og jobsøgende i Medicinske Sygdomme

For os i Medicinske Sygdomme er faglig kvalitet, patienterne og deres pårørende samt personalets arbejdsglæde og uddannelse det vigtigste. Vi har derfor hele tiden en særlig opmærksomhed på at fastholde og udbygge et stærkt professionelt miljø.

Sygeplejerske og læge taler sammen.

Et stærkt professionelt miljø - en nøgle til patientsikkerhed og arbejdsglæde.

For os er faglig kvalitet, patienterne og deres pårørende samt personalets arbejdsglæde det vigtigste. Vi har derfor hele tiden en særlig opmærksomhed på at fastholde og udbygge et stærkt professionelt miljø.

Det kan du forvente som medarbejder i Medicinske Sygdomme

  • Alle medarbejdere tilbydes relevant efteruddannelse, som kan foregå på arbejdspladsen (in situ) samt via eksterne kurser, temadage, lægelig videreuddannelse/specialisering, diplom- og masterstudier.
  • Alle fastansatte medarbejdere deltager i Sygehus Lillebælts kommunikationskurser "Den gode samtale".
  • Vores specialeansvarlige og kliniske specialister vejleder, rådgiver og underviser i det daglige deres kollegaer.
  • Vi har teamtræning i alle sengeafsnit, hvor der trænes med virkelighedsnære scenarier i at håndtere risiko situationer og faglige usikkerheder
  • Vi deltager i et større tværgående simulationsprojekt på Sygehus Lillebælt, hvor to af vores læger er uddannet som simulationsinstruktør.
  • Vi planlægger og gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter for og med patienterne, som er Sygehus Lillebælts forskningsstrategi

Sidst men ikke mindst, så er forbedringsarbejdet i dag en integreret del af det professionelle miljø i vores medicinske afdeling. Vores funktionsledere uddannes i disse år i forbedringsledelse og vi har flere forbedringsledelsesagenter, som er uddannet på et højt internationalt niveau.

Hold godt øje

Så hold godt øje med Medicinsk Sygdomme på Kolding Sygehus, hvis du ønsker en arbejdsplads med et stærkt professionelt miljø.

Find ledige stillinger her.

Uddannelse

Læs om uddannelse for yngre læger, sundhedsadministrativ koordinator (SAK) og plejepersonale i menuen.

APPFWU02V