Skip til primært indhold

Forskning og udvikling

Her finder du informationer om forskning og udvikling i Børne- og Ungeafdelingen.

Om forskning og udvikling i Børne- og Ungeafdelingen

Her prioriteres forskning og udvikling højt. Vi udfører selv forskning og deltager i forskningsprojekter sammen med forskere fra andre sygehuse, universiteter eller andre samarbejdspartnere.

Formålet med forskningen er at forbedre behandlingen og plejen, samt øge barnets, den unges og forældrenes tilfredshed med deres besøg og/eller indlæggelse. Eksempelvis ved at forbedre muligheden for, at vi hurtigt kan stille den rigtige diagnose og give den bedste behandling med mindst mulig ubehag. 

Som ung patient og som forældre til et barn kan I blive spurgt, om I vil deltage i et forskningsprojekt. Nogle forskningsprojekter anvender for eksempel spørgeskemaer eller interviews, mens der i andre forskningsprojekter måske tages en blodprøve eller laves andre undersøgelser.

Inden I beslutter jer for at deltage, fortæller vi om projektet, og I får også informationen på skrift. Under samtalen har I mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Det er altid frivilligt at deltage. Ønsker I på et tidspunkt at trække jer fra projektet, kan I altid gøre dette. Det får ingen konsekvenser for jer, og barnet eller den unge vil blive undersøgt og behandlet som alle andre.

Der er forskellige krav, som forskerne skal opfylde, afhængig af hvilke type forskning, det drejer sig om. De fleste projekter kræver en tilladelse fra Den Videnskabsetiske Komite. Registreres der personhenførbare oplysninger indhenter vi tilladelse fra Datatilsynet, og sikrer, at jeres oplysninger opbevares korrekt. Ved undersøgelser med medicin skal Lægemiddelstyrelsen give tilladelse. Ved disse undersøgelser får vi kontrolbesøg fra GCP-enheden (Good Clinical Practice) i Odense, som sikrer at forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger overholdes.

Projekterne finansieres fra forskellige fonde, ligesom der gives støtte fra Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark og Syddansk Universitet.

Ved projekter, hvor medicinalindustrien har indflydelse på og støtter projektet, får I besked, inden I giver samtykker til deltagelse.

Resultaterne fra forskningen bliver offentliggjort i både udenlandske og danske tidsskrifter, samt formidlet for fagpersoner ved møder, konferencer og kongresser.

Forskningsresultaterne blive anvendt i Børne- og Ungeafdelingen på Kolding Sygehus, samt andre afdelinger i Danmark og udlandet.

APPFWU01V