Skip til primært indhold

Patienter og pårørende i Akutafdelingen

Her kan du som patient eller pårørende finde praktiske informationer om dit ophold i Akutafdelingen.

Sekretær modtager patient i Akutafdelingens reception

Når du ankommer til Akutafdelingen

Adresse

Skadestuen på Kolding Sygehus ligger i stueplan med egen indgang, Sygehusvej 24, indgang 26, 6000 Kolding.

Parkeringsforhold

Der er 3-timers gratis parkering ved sygehuset. Husk at stille P-skiven.

Hvis varigheden af behandlingen overstiger 3 timer, skal parkeringen registreres på en tablet i venteområdet. Du eller dine pårørende kan registrere bilen på de opstillede parkeringsstandere i Zone 2 og 3 eller venteværelset ved Akutafdelingens indgang. Ved registrering er der gratis parkering i 24 timer. Hvis du som patient alligevel skulle få en parkeringsafgift under din indlæggelse, kan du få den annulleret i receptionen ved hovedindgangen på sygehuset. Orienter dig venligst omkring parkeringsregler i henhold til skiltning.

Læs mere om parkering på Kolding Sygehus her.

Når du kommer ind til Skadestuen, skal du melde din ankomst ved sekretæren i receptionen. Den tid, du har fået, er vejledende - læs mere under 'Ventetid'.

Den tid, du har fået, er vejledende. Sekretæren giver dig en farve, som personalet bruger til at vurdere, hvilke patienter vi som udgangspunkt skal se først. Blå skade kan vente længere end rød skade. Se din farve på skærmen i venteværelset. Vi vurderer alle skader individuelt.

3 ting der kan påvirke, hvor længe du venter:

1.    Skadens omfang

Der er forskel på hvor lang tid, din skade kan vente på behandling. Nogle skader kræver behandling hurtigere end andre, og dem prioriterer vi først.

2.    Hvem der skal behandle

Nogle skader kan behandles af en sygeplejerske med specialuddannelse, mens andre skal behandles af en læge.

3.    Akutte ting kan komme ind

Via en anden indgang modtager vi trafikuheld, hjertestop, svær sygdom og andet, som kræver behandling her og nu. Det kan påvirke ventetiden her i venteværelset.

Ventetiden er derfor individuel. Vi håber på jeres forståelse, og gør alt hvad vi kan for at hjælpe alle hurtigst og bedst muligt.

Dit ophold i Akutafdelingen

Besøg

Som pårørende kan du altid komme på besøg i Akutafdelingen, men tal gerne med den indlagte om, hvornår han eller hun har overskud til besøg. I har mulighed for at benytte fællesarealerne i afdelingen, hvis medpatienten på stuen har brug for ro, eller der på anden måde er behov for diskretion på stuen.

Find vej til en patient i Akutafdelingen

Skal du besøge en patient, der har fået en seng i Akutafdelingen, så brug Hovedindgangen til Kolding Sygehus. Fra Hovedindgangen går du til bogstav H og herfra kommer du ind i Akutafdelingen. Er du i tvivl om, hvilken zone i Akutafdelingen, patienten befinder sig i, så ring til os. Se kontaktoplysninger herunder.

Vi har tavshedspligt

Alle fagpersoner på sygehuset har tavshedspligt, men vi besvarer gerne spørgsmål fra pårørende, hvis den indlagte giver sin tilladelse. I patientjournalen noterer vi telefonnummeret på de nærmeste pårørende, så vi kan komme i kontakt med dig, når/hvis det er relevant.

Du kender den syge bedst

En akut indlæggelse kommer ofte uventet, og den indlagte kan være svækket. Derfor vil vi gerne have et godt samarbejde med dig som pårørende, idet du kender den syge bedre end personalet. Vi vil gerne have din hjælp med at få hele sygehistorien for at sikre den bedste behandling. Hvis du oplever ændringer hos den syge under indlæggelsen, så sig endelig til. Din fornemmelse er lige så rigtig som personalets, og din bekymring er vigtig viden.

Som pårørende kan du også være en god støtte, når der skal tages beslutninger. Du kan være med til at forstå budskaber eller bidrage, når der skal arrangeres praktiske foranstaltninger. Hvis du har mulighed for det, og hvis den indlagte ønsker det, kan det være en stor hjælp, at du som pårørende er med til eksempelvis stuegang eller udskrivningssamtale. Vi prøver at planlægge det, så tidspunktet kan passe for dig.

Akutafdelingen

Kolding Sygehus, Sygehusvej 28, 6000 Kolding


76 36 33 43

Alle forløb i Akutafdelingen er individuelt tilrettelagt, derfor kan det være meget forskelligt fra patient til patient, hvornår på døgnet vi foretager blodprøver, stuegang og undersøgelser.

Som udgangspunkt er der alligevel en overordnet døgnrytme, behandling og pleje på afdelingen, som du kan se herunder.

Kl. 07.45-09.00: Godmorgen ved dagvagterne, måling af blodtryk/puls/temperatur, uddeling af medicin, personlig hygiejne mm.

Kl. 11.45-12.45: Uddeling af medicin

Kl. 15.00-16.30: Aftenvagterne hilser på, måling af blodtryk/puls/temperatur mm.

Kl. 17.30-18.30: Uddeling af medicin

Kl 21.30-23.00: Godnat ved aftenvagter eller nattevagterne, medicingivning, personlig hygiejne og måling af blodtryk/puls/temperatur mm.

For at minimere risikoen for smitte og spredning af virus og bakterier på sygehuset er det vigtigt med god håndhygiejne. Husk at vaske hænder og brug håndsprit. Der er håndsprit ved alle håndvaske og de steder, hvor man spiser og henter mad.

Mad og drikke til patienter

Som patient har du mulighed for at få mad døgnet rundt også om natten.

For oppegående patienter er der mulighed for selv at hente mad og drikke i patientspisestuen, der ligger overfor stue 36 og 39. Personalet vil introducere dig til, hvordan du gør. Du kan vælge mellem kolde og varme retter samt forskellige drikkevarer.

Hvis du har særlige fødevarebehov på grund af eksempelvis allergi, må du gerne give personalet besked hurtigst muligt - så kan vores køkken hjælpe med at lave specielle anretninger til dig.

Mad og drikke til pårørende

Afdelingen tilbyder drikkevarer til pårørende og mulighed for køb af madbilletter for 50 kr.

Ved sygehusets hovedindgang, finder du en kiosk og en cafe. Ved Akutafdelingens indgang er der en automat.

Læs mere om mad og drikke til pårørende her.

Under indlæggelse på Akutafdelingen gennemgår en farmaceut og en læge den medicin, du plejer at tage. Derfor er det en stor hjælp, hvis du medbringer en medicinliste, så personalet kender din korrekte medicin. Når du bliver udskrevet, udleverer vi en opdateret medicinliste og gennemgår eventuelle nye præparater sammen med dig.

Af sikkerhedshensyn må der ikke opbevares medicin på patientstuerne. Hvis du medbringer medicin i forbindelse med indlæggelsen, hjælper vi dig med at låse den inde i vores medicinrum. Du vil få medicinen med hjem igen, når du bliver udskrevet.

Under dit ophold bliver du tilbudt patienttøj og evt. plejeartikler, men du er også meget velkommen til at anvende dit eget tøj. Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at bære sygehustøj på grund af selve undersøgelsen, men så fortæller personalet om det.

Internet

Patienter og pårørende kan gå gratis på internettet i afdelingen.

Sådan gør du:

  1. Søg efter trådløse netværk
  2. Vælg gaestenet
  3. Log på

Telefon

Mobiltelefoner er tilladt, men vis hensyn til andre på stuen. Anvend en diskret ringetone og sæt allerhelst telefonen på lydløs. Har du ingen mobiltelefon, kan du kortvarigt låne en trådløs telefon af personalet.

Vi vil gerne påpege, at det ikke er tilladt at tage billeder, eller lave lydoptagelser med mobiltelefonen af eksempelvis personalet, medpatienter eller pleje-/ behandlingssituationer.

Du må ikke ryge på Kolding Sygehus. Der er opstillet et rygeskur foran hovedindgangen, som du kan bruge, hvis du ryger.

Vi opfordrer til, at du ikke medbringer større pengebeløb, smykker eller lignende, mens du er indlagt. Lad heller ikke eksempelvis smykker eller mobiltelefon ligge fremme, hvis du ikke er på stuen. Har du værdigenstande med, kan personalet hjælpe med at låse dem inde i forbindelse med eksempelvis undersøgelser eller operation. I særlige tilfælde kan værdigenstande deponeres i receptionen ved hovedindgangen. Spørg endelig personalet til råds, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Når du er færdigbehandlet, eller hvis lægen vurderer, at din behandling kan fortsætte derhjemme, bliver du udskrevet fra Akutafdelingen. Inden du bliver udskrevet, får du tilbudt en samtale med en læge. Her er dine pårørende velkomne til at deltage.

Sygeplejerskerne følger op og hjælper med de praktiske ting som behov for hjemtransport, medicin til det første døgn, udlevering af medicinliste, kontakt til hjemmeplejen osv. Husk endelig at stille spørgsmål, så du er tryg, når du kommer hjem. (Husk også alle dine ejendele, værdigenstande og evt. medicin, når du forlader afdelingen).

Du får udleveret et visitkort med afdelingens telefonnummer. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende din indlæggelsestid hos os.

Hvis der opstår komplikationer eller forværring i din sygdom de første 24 timer efter du er blevet udskrevet, skal du endelig kontakte os på afdelingen. Er der gået over 24 timer, skal du i stedet kontakte din praktiserende læge, vagtlæge eller ringe 112 ved akut sygdom.

Hvis vi har foretaget prøver under din indlæggelse, hvor svaret ikke er klar, inden du bliver udskrevet, kan du efterfølgende få svaret hos din praktiserende læge. Prøvesvaret vil dog også blive gennemgået af en læge på sygehuset. Hvis vi finder noget, der kræver opfølgning, tager vi kontakt til din praktiserende læge, så du kan få besked derfra.

Du kan også læse om din behandling i din E-journal.

APPFWU02V