Skip til primært indhold

Akutte tilstande

Ved akutte tilstande forstår man pludseligt opståede sygdomme. Her gælder det ofte, at man også på operationstidspunktet er syg og påvirket

Det kan være akut sygdom, der indebærer svære betændelsestilstande (herunder bughindebetændelse), voldsom blødning, der kræver operation, tarmslyng, koldbrand i tarmsystemet eller ulykkestilfælde med skader på tarmsystemet.

I disse situationer vil man ofte anlægge en stomi. Risikoen for utætheder er nemlig alt for høj, hvis man skal fjerne et stykke sygt tarm og efterfølgende lave en sammensyning af tarmenderne. Risikoen stiger betydeligt, hvis man i forvejen er svækket af anden sygdom. Det vil derfor være en fornuftig løsning at anlægge en stomi, som kan opereres tilbage, når man er kommet sig over sin akutte sygdom.

APPFWU01V