Skip til primært indhold

Uddannelse

Uddannelse i Bedøvelse og Intensiv

På Sygehus Lillebælt varetages specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje – på de to hoveduddannelsessteder – Vejle og Kolding Sygehus.

På Region Syddanmarks hjemmeside finder du mere information om den formelle del af uddannelsen

  • Adgangskrav
  • Varighed
  • Indhold og opbygning

Der ansættes anæstesikursister på hoveduddannelsesstederne i henholdsvis Vejle og Kolding, en gang årligt, med fælles annoncering i april og opstart første september.

Uddannelse i kliniskpraksis foregår under vejledning og supervision fra kliniske vejledere og den uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejerske.

På specialuddannelsen i Sygehus Lillebælt anvendes ”Klinisk Kompetencekort” som et læringsredskab.

Kontakt

Inge-Lise Pedersen

Uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske

Anæstesiologisk Afdeling (Vejle Sygehus)


79 40 62 52 / 79 40 62 30

Pernille Ibsgaard

Uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske

Bedøvelse og Intensiv (Kolding Sygehus)


76 36 31 34

På Sygehus Lillebælt varetages specialuddannelsen i intensiv sygepleje på både Kolding og Vejle sygehus på intensivafdelingerne, der begge fungerer som hoveduddannelsessteder.

Læs om adgangskrav, varighed og opbygning på Region Syddanmarks hjemmeside

Ansættelse i uddannelsesstilling sker en gang om året i Vejle og 1-2 gange om året i Kolding. Ansættelse i en uddannelsesstilling sker ofte i forlængelse af et vikariat, som har givet en introduktion til intensiv specialet. Opslag til uddannelsesstillingerne sker i de respektive afdelinger

Yderlig information kan indhentes ved:

Lone Munch

Uddannelsesansvarlig intensivsygeplejerske

Bedøvelse og Intensiv


Direkte telefonnummer: 76 36 31 66

Anita Rüsselbæk Sørensen

Uddannelsesansvarlig intensivsygeplejerske

Vejle Intensiv Afdeling


76 40 62 76

På Dagkirurgisk og Intensiv prioriterer vi uddannelsesopgaven højt. Vi lægger vægt på et godt studiemiljø og at de sygeplejestuderende bliver en del af praksis fællesskabet.

Dagkirurgisk og Intensiv afsnit, varetager den kliniske uddannelse til sygeplejerske på mange niveauer. På Dagkirurgisk uddannes sygeplejestuderende på 4. og 6. semester, og på Intensiv uddannes sygeplejestuderende på 1., 2. og 6. semester.

Begge afsnit tilbyder sygeplejestuderende mulighed for, at blive tilknyttet afsnittene ift. udarbejdelse deres afsluttende bachelor eller LBD projekter.

Link til Sygeplejerskeuddannelsen på Sygehus Lillebælt

Yderligere information:

Lotte Kanstrup

Praktik- og uddannelsesansvarlig på Dagkirurgisk

Bedøvelse og Intensiv


76 36 28 90

På Korttids- og Opvågningsafsnittet har vi Social- og Sundhedsassistentelever i sidste del af uddannelsen. Praktikken er i alt 12 uger.
Inden praktikken, kommer SSA-eleverne i 3 dages Virksomheds Forlagt Undervisning. Du vil modtage en besked i din e-boks fra os, hvis du er planlagt til at være i praktik her. Heri vil fremgå hvad du har behov for at vide, inden opstart.

SSA-elever bliver tilknyttet en sygeplejerske, som fungerer som daglig og fast vejleder. 
I afdelingen er der også én klinisk vejleder som varetager koordinering af elevernes forløb, planlægger samtaler med eleverne samt anden kontakt.

Link til Social- og sundhedsuddannelsen på Sygehus Lillebælt

Marianne Rebekka Jørgensen

Klinisk vejleder

Korttids- og Opvågningsafsnittet


76 36 31 71

Afdelingen er normeret til 4 læger i introduktionsstillinger og 6 læger i sidste del af hoveduddannelse stillinger i anæstesiologi. Derudover sideuddannes akutmediciner i afdelingen med fokuserede ophold.

Vi vægter et godt læringsmiljø højt og har en afdeling, der er præget af både høj produktion og fokus på uddannelse. Vi kan tilbyde oplæring i anæstesi til organkirurgi, gynækologi og obstetrik, karkirurgi og ortopædkirurgi. Derudover assisteres der og bedøves til røntgen procedure, tandbehandlinger og kardiologiske procedurer.

Afdelingen dækker følgende funktionsområder: Anæstesi og perioperativ medicin, intensiv medicin, akut-, traume-, og præhospital medicin.

Uddannelse i smertebehandling foregår på såvel Vejle sygehus, som Odense Universitetshospital, samt til sidst som fokuseret ophold ved palliativt team.

Uddannelsesprogrammer for Den Lægelige Videreuddanneles findes på Region Syddanmarks hjemmeside

Katarzyna E.Fabirkiewicz

Ledende overlæge for uddannelse

Bedøvelse og Intensiv


76 36 31 20

Paramediciner

I uddannelsen til paramediciner indgår der en hospitalspraktik, hvor 1 af dagene afholdes på Intensiv.

Målet for opholdet er, at eleven hovedsageligt har fokus på de respiratoriske problemstillinger, der er i forbindelse med respiratorbehandlingen af patienterne, men der lægges også vægt på medicinhåndtering og de problematikker, der i øvrigt opleves hos den intensive patient.

Eleven vil modtage en mail med information om praktik opholdet, mødested og mødetider via en fælles mail fra alle de involverede afdelinger.

Eleven er selv ansvarlig for at medbringe LOG bog til praktikken.

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte intensivsygeplejerske:

Maria Kirstine Rahbech Hygum

Intensivsygeplejerske

Intensiv


76 36 26 76
APPFWU01V