Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Hjerne- og Nervesygdomme

Information til praksis

På afdelingen Hjerne- og Nervesygdomme behandler vi patienter over 18 år med medicinske sygdomme i nervesystemet. Derudover udfører vi neurofysiologiske undersøgelser, så som EEG, ENG og EMG.
Afdelingen er opdelt i et sengeafsnit med 22 senge og et ambulatorium samt et neurofysiologisk ambulatorium.

Ved ønske om akut indlæggelse kontaktes Sygehus Lillebælts omstilling på tlf. 76 36 20 00.
Ved mistanke om akut opstået apopleksi kontaktes trombolysevagthavende på tlf. 24 75 93 07.
Ambulatorium/sekretariat: tlf. 76 36 03 30.
Sengeafsnit: tlf. 73 36 03 70.

Ved ønske om akut indlæggelse kontaktes Sygehus Lillebælts omstilling på tlf.:  76 36 20 00


Ved mistanke om akut opstået apopleksi kontaktes trombolysevagthavende på tlf.:  24 75 93 07


Ambulatorium/sekretariat: tlf.: 76 36 03 30


Sengeafsnit: tlf.: 76 36 03 70.

 

 

Ambulatoriet er teamopdelt som følgende:

ALS-team. Patienter med motorneuronsygdomme.
Perifere nervelidelser team. Patienter med sygdomme i de perifere nerve- og neuromuskulære overgange.
Dystoniteam. Patienter med spasticitet der kan behandles med botulinumtoksin.
Apopleksiteam/neurovakulært team. Patienter med apopleksi og andre sygdomme I hjernens blodkar.
Bevægeforstyrrelsesteam. Patienter med Pakinson sygdom og andre basalganglielidelser.
Hovedpineteam. Patienter med svært behandlelig hovedpine, herunder migræne, kronisk spændingshovedpine og Hortons hovedpine.
Epilepsiteam. Patienter med epilepsi og psykogene non-epileptiske anfald (PNES).
Skleroseteam. Patienter med demyeliniserende sygdomme I centralnervesystemet.
Neuropsykologisk team. Patienter der undersøges for erhvervet hjerneskade, f.eks. i forbindelse apopleksi eller sklerose.

Der er adgang til en del af afdelingens faglige retningslinjer og instrukser på sygehusets hjemmeside via eksternt Infonet.

 

Cheflæge Henrik Boye Jensen

Chefsygeplejerske Charlotte Løvgreen Troldborg

ALS team: Overlæge Natalia Johansen og Afdelingslæge Sascha Ilskjær

Perifere nervelidelser team: Overlæge Jens Bjarke Skou, Overlæge Natalia Kolchina, Afdelingslæge Natalie Newlands og Afdelingslæge Ana Martin

Dystoniteam: Overlæge Jens Bjarke Skou og Afdelingslæge Henrik Leth

Apopleksiteam: Overlæge Jens Ole Kjærsgaard og Overlæge Valentina Petkova

Bevæge-forstyrrelsesteam: Overlæge Valentina Petkova, Overlæge Natalia Johansen og Afdelingslæge Henrik Leth

Hovedpineteam: Overlæge Natalia Kolchina og Afdelingslæge Viktoria Jensen

Epilepsi og PNES team: Overlæge Elsebeth Bruun Christiansen, Afdelingslæge og Viktoria Jensen 

Skleroseteam: Overlæge Henrik Boye Jensen, Overlæge Jan Regner Nielsen, Afdelingslæge Natalie Newlands og Afdelingslæge Ana Martin

Se kontaktoplysninger herunder

Claus Noringriis

Praksiskonsulent


5053 0123

Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehusvej 24 - 6000 Kolding - DK

Tlf: 76 36 03 30

Send Sikker Mail til Hjerne- og Nervesygdomme - tryk her

Lokationsnumre:

6700.32.0 - Sengeafsnit

6700.32.7 - neurofysiologisk klinik

6700.32.9 - ambulatorium

APPFWU01V