Skip til primært indhold

Tilbud til dig som patient

Støtte, råd og vejledning til dig, der er i behandling på Vejle Sygehus

Når der sker forandringer i familien fx alvorlig sygdom, påvirkes alle medlemmerne af situationen på forskellig vis.
Familiesamtaler giver mulighed for, at familien kan tale åbent om de bekymringer, forestillinger, forventninger og rolleforandringer, der gør det svært/ vanskeligt for familien at håndtere livet med kræft.
Målet med en familiesamtale er:

 • At I som familie føler jer støttet i at håndtere livet med sygdom, behandling og lidelse
 • At I som familie får fokus på det, der fremmer jeres sundhed og velvære
 • At I som familie får et frirum til at fortælle om oplevelsen af sygdommens påvirkninger og konsekvenser for hverdagslivet, hvor der er en sygeplejerske tilstede

Hvordan får vi mulighed for en familiesamtale

Familier, hvor en i familien er i behandling for kræft i Onkologisk Afdeling, har mulighed for at få en familiesamtale.
Tal med din sygeplejerske uanset om du går til behandling i Onkologisk Ambulatorium, i Stråleterapien eller er indlagt på Onkologisk Sengeafsnit.
Sygeplejersken kan være behjælpelig med at booke en samtaletid til jer.
Det er vigtigt, at I indbyrdes i familien er enige om, at en familiesamtale vil være godt for jer.

Hvordan foregår samtalerne

Samtalerne foregår i Stråleterapien A201 og de afholdes tirsdage og torsdage kl. 15.30 -16.30.
Du finder Stråleterapiens venteværelse ved at følge den lilla linje fra forhallen og tage elevator til "-1".
Tag plads i venteværelset. Sygeplejersken der skal afholde familiesamtalen vil komme og hente jer.
Samtalerne ledes af en sygeplejerske fra Onkologisk Afdeling, der er specialuddannet til at varetage familiesamtaler.
Familien bestemmer selv, hvem der skal deltage i samtalen, dog maksimalt 5 deltagere.
Samtalerne er for alle slags familier/nærmeste pårørende eller venner. Både voksne og børn er velkomne. Hvis der er mindreårige børn med til samtalerne, vil der blive taget hensyn til dette.

Forløb

Samtalen vil foregå som en dialog mellem familien og sygeplejersken.

 • Sygeplejersken byder velkommen
 • Afklaring af mål med samtalen
 • I får tegnet et stamtræ, for at få et overblik over jeres familie/netværk
 • Sygeplejersken stiller spørgsmål og sørger for, at hvert medlem bliver hørt
 • Vi slutter med at opsummere og afklare, om I har brug for støtte til at løse evt. problemer
 • Afrunding og aftale om evt. ny tid

Hér kan du se en kort video om familiesamtale som bl.a. indeholder et interview med en af vores patienter.

Synstolket

I Onkologisk Afdeling er der ansat psykologer til at varetage samtaler og vejlede i håndtering af vanskelige situationer.

Eksempler på samtaler/vejledning ved psykologer:

 • Afspænding
 • Visualiseringsøvelser
 • Familie samtaler
 • Individuelle samtaler

Sygeplejersken eller lægen kan henvise dig til en af afdelingens psykologer.

Her kan du få mere viden omkring tilbud om samtale med en af afdelingens psykologer.

 

Palliativt Team

Det palliative team er et specialiseret team, som arbejder tværfagligt. Teamet består af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter og sekretærer, med mulighed for inddragelse af ergoterapeut, diætist, socialrådgiver og præst.

Palliativt Team tilbyder

Rehabilitering i Kræftpatienternes Hus

Målgruppe:

Dig, der lever med en kræftsygdom, du er mobil og har et vist funktionsniveau, men oplever komplekse symptomer og problemstillinger.
Det kan fx være problemer med rollen som ’patient’, familiære og sociale problemer, træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, manglende appetit og ernæringsproblemer, åndenød, smerter, angst, depression, søvnforstyrrelser, eksistentielle problemer, sociale problemstillinger eller behov for individuelt tilpasset fysisk træning.
Dine pårørende inddrages også i tilbuddet.

Hvis du vil vide mere om specialiseret rehabilitering ved Palliativt Team

Udefunktion med opfølgning i hjemmet

Målgruppe:

Dig, der er mindre mobil og har vanskelige problemstillinger, der kræver specialiseret tværfaglig palliativ indsats i hjemmet.

Palliativ indsats er lindrende pleje og behandling. Målet er, at du og dine nærmeste opnår den størst mulige livskvalitet, trods de gener og problemer, sygdommen medfører.
Teamet yder behandling og konsulentbistand i samarbejde med din praktiserende læge, hjemmesygeplejen og den sygehusafdeling, du er tilknyttet. Vi tilbyder hjælp til komplicerede symptomer og problemer. Det kan for eksempel være fysiske, psykiske, sociale og åndelige, eksistentielle problemstillinger.

Yderligere information til dig omkring Palliativ Teams udefunktion

Lymfødembehandling i eget hjem

For dig, der har fået udfyldt LÆ165 - Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling.

Fysioterapeuterne tilknyttet Palliativt Team Vejle kan tilbyde lymfødembehandling i dit eget hjem, såfremt der er sendt ansøgning til hjemkommunen om socialmedicinsk sagsbehandling.

Målgruppe:
Dig med behandlingskrævende lymfødem, der har fået udfyldt LÆ165 og som i forvejen ikke er tilknyttet Palliativt Team Vejle.

Du skal være bosiddende i Vejle, Kolding eller Fredericia Kommune.

Fysisk aktivitet i hjemmet

Fysisk aktivitet har en positiv indflydelse på din krop, dit humør, din søvn og din livskvalitet.
Vi ved, at fysisk aktivitet kan mindske generne i forbindelse med dit sygdomsforløb og din behandling.
Herunder finder du 3 korte videoer med råd, vejledning og inspiration:

Hold dig fysisk aktiv med almindelige, daglige gøremål

Ideer til at komme i gang

3 gode øvelser


Krop og kræft træningsforløb

Et træningsprogram til dig, der er i medicinsk kræftbehandling.

Siden du blev syg, har du måske tænkt, hvad du selv kan gøre, hvad du kan tåle, og hvad du orker.

Vi tilbyder en test af kondition og styrke og derefter 6 ugers træning, som er tilpasset dig. Træningsforløbet er tilrettelagt med 4 træningsdage om ugen.
I programmet laver vi konditionstræning, styrketræning, afspænding og træning af kropsbevidsthed.

Din læge på afdelingen vurderer, om du kan være med og henviser dig.
Du kan deltage, uanset om du er sygemeldt, i arbejde eller pensioneret.

Krop & Kræft forløbet på Vejle Sygehus er inspireret af de forskningsresultater, der er skabt på Rigshospitalet og efterfølgende også implementeret på Århus Universitetshospital. Begge steder har man haft tilbuddet gennem nogle år, så konceptet er velgennemprøvet. Forskningsresultater herfra viser, at bivirkninger til kemoterapi kan mindskes, hvis der trænes undervejs i behandlingen. Det er særligt bivirkninger som træthed og kvalme, der bedres.

Konceptet er iværksat i et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, der som paraplyorganisation for kræftpatienterne rådgiver sygehuset i udarbejdelse, gennemførelse og evaluering af programmet.

Træningen foregår i et tæt tværfagligt samarbejde mellem Onkologisk Afdeling og Terapiafdelingen.

Det er lægerne på Onkologisk Afdeling, der afgør, om du kan deltage i Krop og Kræft, og i givet fald henviser dig til tilbuddet.

Tid og sted

Vi træner i lokaler i Kræftpatienternes Hus, Beriderbakken ved Vejle Sygehus.
Træningsforløbet er tilrettelagt med 4 træningsdage ugentligt i en 6 ugers periode.
Lad dig inspirere af filmen, og hør mere om Krop og Kræft hos personalet på din afdeling.

Hér kan du finde en kort video om tilbuddet

Onkologisk Afdeling har en socialrådgiver ansat til at varetage rådgivning og vejledning i økonomiske og arbejdsmæssige spørgsmål.

Eksempler på samtaler/rådgivning ved socialrådgiver:

 • Sygemelding
 • Arbejdsmarked
 • Pension og forsikringer
 • Økonomiske tilskud

Du er velkommen til selv at kontakte vores socialrådgiver. Sygeplejersken kan også hjælpe dig med at tage kontakt til socialrådgiveren.

Hér kan du læse mere om socialrådgiverfunktionen.

 

 

En gang imellem kan det være godt at tale med én, der ikke er en del af familien eller nærmeste omgangskreds.
Sygehuspræsten eller den lokale sognepræst er en mulighed.
Præsten er vant til at tale med mennesker i din situation, og præsten har tavshedspligt.

Du er velkommen til at tage kontakt til sygehuspræst:

Jeanette Kønig: 79 40 52 85
Jan Torkill Lange: 41 26 42 21

Sygeplejersken i kræftafdelingen kan også hjælpe dig med at kontakte præsten.

Mange kvinder føler større velvære og får styrket selvtilliden, hvis de under deres sygdom har mulighed for - og overskud til - at pleje deres udseende.

Hvad er Look Good Feel Better

Tanken bag Look Good Feel Better er, at hjælpe med at mindske de synlige bivirkninger, der kan opstå under behandling for kræft. Foreningen startede i USA i 1989 og findes i dag i 27 lande.

I danmark blev det første kursus afholdt på Herlev Hospital i 1998. I dag afholdes der kurser på 10 hospitaler eller tilhørende rådgivninger.

Styrk selvtilliden med god hudpleje og makeup

Look Good Feel Better programmet tilbyder grundig og personlig rådgivning om hudpleje og makeup til kvinder, der er i ambulant behandling for kræft.

Kliniske undersøgelser viser, at mange kvinder føler større velvære og får styrket selvtilliden, hvis de under deres sygdom plejer deres udseende.

Gør noget for dig selv!

Du indbydes til at deltage på et uformelt hudpleje- og makeup kursus, hvor professionelle og engagerede makeupkonsulenter giver dig råd og vejledning.

Du vil modtage en toilettaske indeholdende hudpleje- om makeupprodukter. Produkterne som anvendes under kurset, tager du med hjem, så du fortsat kan få glæde af dem i hverdagen.

Det er gratis at deltage på et Look Good Feel Better kursus.

Tilmelding

Ønsker du at komme med på et kursus, kan du henvende dig i Onkologisk Ambulatorium.

Du kan også tilmelde dig hos sygeplejerskerne i afdelingen.

Look Good Feel Better modtager ingen offentlig støtte og er derfor afhængig af støtte fra medlemmerne i skønhedsbranchen, sponsorer og frivillige.

Onkologisk Ambulatorium Team 1 (Bryst-, prostata- og modermærkekræft)

A170


79 40 60 60

Mere information:
Mandag - fredag kl. 08.00 - 18.00

Sexologisk rådgivning er et tilbud til patienter, som får behandling eller er i forløb på Vejle Sygehus. Samtalen varetages af en sygeplejerske eller læge med specialuddannelse i klinisk sexologisk rådgivning.

Undersøgelser viser at seksualitet er vigtigt for de fleste mennesker uanset alder og helbredsmæssige tilstand. Både kræftsygdom og behandling kan påvirke seksualiteten.
Der kan bl.a. være tale om følger efter operation eller strålebehandling samt påvirkning fra kemoterapi eller hormonbehandling. Derudover kan lysten til seksuelt samvær være påvirket.

Sexologisk rådgivning er samtale

Samtalen har fokus på det konkrete problem og på hvilken måde, det er eller bliver et problem i livet for dig og din evt. partner.
En samtale er af 45 min. varighed. Sammen planlægger vi evt. opfølgning.
Du/I vil have samtale med den samme rådgiver. Vi har tavshedspligt og fører kort journal over forløbet.
Hér kan du se en kort video om, hvordan samtalen foregår
Synstolket

Sexologer:

Lone Volmer
læge og specialist i klinisk sexologisk rådgivning

Louise Bregnhøj Mortensen
sygeplejerske og specialist i klinisk sexologisk rådgivning

 

 

APPFWU01V