Skip til primært indhold

Læger

Læger i hoveduddannelse og introduktionsforløb

Uddannelse af læger indenfor organ-, plastik- og mammakirurgi

Organkirurgisk Afdeling forestår videreuddannelse af yngre læger i Region Syddanmark inden for specialet kirurgi. Videreuddannelsen foretages inden for turnusuddannelse, introduktionsuddannelse, hoveduddannelse og common-trunk.

Uddannelsen i specialet kirurgi foregår til dels efter "mesterlærerprincippet". Derudover er der på afdelingen konferencer og formaliseret undervisning. Afdelingen varetager yderligere studenterundervisning tilknyttet Odense Universitets medicinske fakultet.


Undervisningsmateriale til lægers videreuddannelse

Til hver uddannelseslinie foreligger uddannelsesprogram, logbog og evalueringsskemaer, ligesom der er udarbejdet individuelle videreuddannelsesplaner. Alle seniore læger i forhold til den uddannelsessøgende er vejledere, men derudover har den uddannelsessøgende en hovedvejleder samt vejledning fra den uddannelsesansvarlige overlæge. Undervisningsmaterialet udleveres ved ansættelsens start.


/Flemming Hansen Dall,
Uddannelsesansvarlig overlæge

 

Plastikkirurgisk sektion har introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i plastikkirurgi.

Læger i kirurgisk uddannelsesstilling, fase 3, ansat i Region Syddanmark, tilbydes et ophold af 1 måneds varighed (vagtfri stilling) i Mammacentret. Under opholdet får lægen mulighed for at stifte bekendskab med og i nogen grad selvstændigt håndtere et bredt udsnit af de problemstillinger der har relevans for diagnosticeringen og behandlingen af kvinder med brystlidelser af ondartet eller godartet karakter.

APPFWU02V