Skip til primært indhold

Uddannelse af Sundhedsadministrativ koordinator (SAK) studerende

Som sundhedsadministrativ koordinator (SAK) studerende skal du i praktik på 1. og 4. semester. Her har du mulighed for at søge praktikplads i Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus.

Lægesekretær i Medicinske Sygdomme

Lidt om Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus

Afdelingen for Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus har ca. 300 ansatte, hvoraf de godt 25 er lægesekretærer/sundhedsadministrative koordinatorer og refererer til den ledende lægesekretær. Lægesekretærerne/de sundhedsadministrative koordinatorer er fordelt ud på sengeafsnit, daghospital og følgende ambulatorier:

  • Nyresygdomme, herunder Dialysen
  • Diabetes- og Hormonsygdomme
  • Gigtsygdomme
  • Ældresygdomme
  • Mavetarmsygdomme
  • Lungesygdomme
  • Infektionssygdomme

Lægesekretærerne/de sundhedsadministrative koordinatorer i Medicinske Sygdomme, Kolding varetager både akutte og ambulante opgaver inden for ovenstående specialer. Vi varetager mange forskelligartede opgaver. Først og fremmest er vi eksperter inden for hvert vores fagområde/speciale. Men vi har organiseret os således, at vi også hjælper hinanden på tværs af fagområder/specialer. Dette for at følge med tiden og for at sikre, at alle opgaver bliver løst på bedst mulige måde.
Vi har et tæt samarbejde med Akutafdelingen, idet alle akutte patienter først indlægges i Akutafdelingen og siden bliver flyttet til de sengeafdelinger, hvor de hører til jf. deres diagnose, hvis de altså ikke bliver udskrevet direkte fra Akutafdelingen.

Spændende og alsidige opgaver

Hos os vil du blandt andet kunne blive introduceret til behandling af henvisninger, booking og indkaldelse af patienter, koordinering af patientforløb, klinisk korrekt registrering, telefonkommunikation, direkte kommunikation, journaldokumentation og diktatskrivning.

Af andre opgavetyper/områder vil du blive introduceret til Sundhedsloven, patientrettigheder, receptionsservice, elektronisk arkivering (”Mit Sygehus”), RPA, digitalisering og meget mere.

Vores forventninger til dig

Med udgangspunkt i, hvem du er som person, og hvad du har gjort dig af tanker inden du kommer hos os, tilrettelægger vi dit praktikforløb hos os sammen med dig. Vi har en fleksibel skitseplan, som vi sagtens kan justere på. Vi ved at alle mennesker er forskellige, og vil forsøge at tilrettelægge det bedste praktikforløb, ud fra dine individuelle ønsker og behov.

Af erfaring ved vi, at man som studerende lærer mere, hvis man er åben, nysgerrig og har interesse for læring. Det er derfor vores forventning, at den studerende byder ind. Jo mere du sætter dit eget præg på praktikkens indhold, jo bedre kan vi tilrettelægge det helt rigtige praktikophold - ud fra dine interesser.

Vi er ambitiøse på dine vegne, og det er vores mål, at man efter sit praktikophold hos os, vil opleve en sammenhæng mellem undervisning og praktik. Vi stræber efter at du både under og efter praktikken hos os, kan koble dine oplevelser fra praktikken op på de teorier, du har fået undervisning i på skolen.

Hos os vil du opleve en tværfaglig respekt for hinanden, da vi er meget bevidste om, at hver faggruppe bidrager med deres faglighed/ færdigheder. Et tæt tværfagligt samarbejde er en forudsætning for det optimale patientforløb, og vi vægter det tværfaglige samarbejde meget højt.

Vores værdier

På Sygehus Lillebælt arbejder vi ud fra SLB trekanten, som du kan læse nærmere om her: Vision & værdier

Vi sætter patienten først. Her spiller blandt andet kommunikationen en vigtig rolle, da det gerne skal afspejle vores handlinger i alt, hvad vi siger og gør. Vi sætter en ære i at få registreret tidstro og korrekt, så data afspejler virkeligheden og bliver indberettet efter gældende regelsæt.

Vi elsker at få nye input, så vi byder studerende mere end velkommen. Vi kan også lære noget af dig!

Arbejdstider i dit praktikophold

Arbejdstiden er placeret i almindelig dag tid. Vi aftaler nærmere og kan tilpasse din arbejdstid efter behov.

Om sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen på UCL

Du kan læse mere om sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen på UCL via dette link. Du kan tage erhvervsakademiuddannelsen på UCL Boulevarden i Vejle eller i Odense.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os:

Line Holm Evers Harboe

Lægesekretær og praktikvejleder for SAK studerende

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus


76 36 28 70

Lotte Laasholdt

Ledende lægesekretær

Medicinske sygdomme og Akutafdelingen, Kolding Sygehus


23 42 41 29
APPFWU01V