Skip til primært indhold

Uddannelse for yngre læger

Uddannelsen af yngre læger er højt prioriteret på Medicinske Sygdomme for at skabe faglig excellence og dermed tilbyde patienterne den bedste behandling.

Læge ved PC

Som yngre læge vil du møde systematisk kompetencevurdering og vejledning i mange sammenhænge for at sikre, at du får god uddannelse. Vi planlægger målrettet arbejdstilrettelæggelse, så du møder relevante udfordringer i dit uddannelsesforløb under supervision. Psykologisk sikkerhed betyder meget for den måde, vi arbejder og lærer på, så derfor er et trygt arbejdsmiljø centralt for os.

Som et eksempel på afdelingens fokus på uddannelse, er alle vagtbærende læger oplært i lungeultralyd. Det fik vi Sygehus Lillebælts Videreuddannelsespris for i 2021.

I Medicinske Sygdomme er vi 35 overlæger og afdelingslæger, hvoraf de fleste går i vagt som enten speciallægevagt eller bagvagt.

Der er cirka 35 yngre læger i uddannelsesstillinger fordelt på følgende specialer:

  • Klinisk basis uddannelse (KBU-stilling) (7-9 stillinger)
  • Introduktionsstilling i intern medicin (7-9 stillinger)
  • Hoveduddannelsesstilling i Almen medicin (5-8 stillinger)
  • Hoveduddannelser i Intern medicin: Geriatri, Nefrologi, Endokrinologi og Infektionsmedicin (6-8 stillinger)
  • Introduktions- og hoveduddannelseslæger i akutmedicin i samarbejde med Akutafdelingen (5-7 stillinger)
  • Introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i kardiologi i samarbejde med Hjertemedicinsk afdeling (3-5 stillinger)
  • KBU-stillinger i samarbejde med Hjerne- og Nervesygdomme (2 stillinger)
  • Uddannelsesforløb i samarbejde med andre specialer, for eksempel Klinisk Biokemi

Derudover har vi medicinstuderende fra Syddansk Universitet på 6., 8. og 10. semester i klinikforløb.

Har du spørgsmål, kan du kontakte

Pia Skov Hansen

Overlæge

Akutafdelingen og Medicinske Sygdomme


Matilde Glesner

Klinisk lektor, uddannelsesansvarlig for medicinstuderende, farmaceutstuderende og biomekanikstuderende

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus


Louise Hollensberg

Uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL)

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus


Gustav Rohr

Uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL)

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus


APPFWU02V