Skip til primært indhold

Uddannelse for yngre læger

Uddannelsen af yngre læger er højt prioriteret i Medicinske Sygdomme for at styrke uddannelseslægernes faglighed og dermed tilbyde patienterne den bedste behandling.

Læge ved PC

Som yngre læge ansat i Medicinske Sygdomme vil du opleve, at uddannelse og supervision er i højsæde. Dit arbejde vil blive tilrettelagt, så du får en varieret hverdag med spændende arbejdsopgaver og faglige udfordringer, som giver rig mulighed for udvikling og dygtiggørelse i et trygt læringsmiljø. Vi har systematisk kompetencevurdering med skemalagte vejledersamtaler og mulighed for supervision fra speciallæger både i dagtid og i vagten.

Som led i uddannelsen til speciallæge i intern medicin er der mulighed for at blive oplært i bedside ultralydscanning. Dette gælder for alle læger i introduktionsstilling og i hoveduddannelse i intern medicin. Læger i hoveduddannelse i almen medicin har mulighed for oplæring ved særlig interesse.

Et godt arbejdsmiljø er forudsætning for læring, og vi har derfor stort fokus på trivsel og på, at vi får skabt de bedst mulige fysiske og psykiske arbejdsforhold for vores uddannelseslæger. De enkelte vagtlag har gruppesupervision en gang månedligt, og afdelingen har to uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL), der sammen med TR og AMIR er med til at sikre de bedst mulige rammer for uddannelse.

I medicinske sygdomme er vi 35 speciallæger (overlæger og afdelingslæger) fordelt på specialerne geriatri, nefrologi, endokrinologi, lungemedicin og infektionsmedicin.

Vi har cirka 35 yngre læger i forskellige uddannelsesstillinger:

  • Klinisk basisuddannelse (KBU) (7-9 stillinger)
  • Introduktionsstilling i intern medicin (7-9 stillinger)
  • Hoveduddannelsesstilling i almen medicin (5-8 stillinger)
  • Hoveduddannelsesstilling i intern medicin: geriatri, nefrologi, endokrinologi og infektionsmedicin.
  • Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i akut medicin i samarbejde med Akutafdelingen (5-7 stillinger)
  • Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i kardiologi i samarbejde med Hjertemedicinsk Afdeling (3-5 stillinger)
  • Hoveduddannelsesstillinger fra andre specialer f.eks. klinisk biokemi.

Derudover modtager vi studerende fra Syddansk Universitet i klinikophold (medicin, biomekanik og farmaci).

Har du spørgsmål, kan du kontakte

Cheflæge Anne Friesgaard Christensen

Anne Friesgaard Christensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme, Kolding


Sikker post, Medicinske Sygdomme, Kolding

Matilde Glesner

Uddannelsesansvarlig speciallæge og klinisk lektor med ansvar for studerende

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus


Mia Bengtsson-Skaarup

Uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL)

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus


Rasmus Pilegaard Jensen

Uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL)

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus


APPFWU01V