Skip til primært indhold

Dine forberedelser

Mens du venter på din forestående operation, er der nogle forhold, du skal være særlig opmærksom på, da de er vigtige for din operationen og efterforløbet.

Patient får information

Disse ting skal du være opmærksom på

Du må ikke have sår, rifter, insektbid eller lignende op til din operation, da det øger risikoen for infektion. Din operation kan i så fald blive aflyst.

Kontakt derfor gerne afdelingen et par dage før operationen, hvis du har sår, rifter eller lignende.

Du bliver kontaktet af en sygeplejerske fra afdelingen et par dage op til din operation, hvor din medicinliste bliver gennemgået med dig.

Du må ikke tage noget medicin hjemmefra på operationsdagen.

Det er vigtigt, at du ikke er forstoppet forud for din operation. Har du tendens til dette, er det vigtigt, du taler med apoteket om, hvad du kan tage af laksantia (håndkøbsmedicin) inden operationen.

Du skal faste 6 timer før din operation - det betyder, at du ikke må spise efter det tidspunkt. Du må meget gerne drikke indtil 2 timer før mødetidspunktet. Mødetidspunktet får du oplyst dagen før operationen. Vi anbefaler, at du drikker sukkerholdige drikke, men ikke mælkeprodukter.

Du skal tage et bad og vaske dig grundigt inkl. hårvask hjemmefra.

Du må ikke have smykker på eller creme på det ben, som skal opereres.

Rygning og et dagligt indtag af alkohol giver en øget risiko for komplikationer efter operationen. Vi anbefaler derfor, at du holder op med at ryge og indtager mindst muligt alkohol op til operationen. Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om rygning og alkohol ifm. operation.

Du er selv ansvarlig for at komme til og fra sygehuset. Vi anbefaler, at du får en pårørende til at hente og bringe dig.

I nogle tilfælde kan Regionen tilbyde dig transport, eller du kan få udbetalt kørselsgodtgørelse. Læs mere om reglerne for transport.

APPFWU02V