Skip til primært indhold

Vertebroplastik til osteoporotiske sammenfald i ryggen

Rygcenter Syddanmark ændrer behandlingsprocedure fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 tilbydes KUN vertebroplastik til patienter med osteoporotiske sammenfald, som en del af en protokol. Baggrunden for denne beslutning er den betydelige usikkerhed om evidensen for effektiviteten af denne behandling.

For at øge den videnskabelige evidens og forståelsen af behandlingsmetoden, har Rygcenter Syddanmark indledt et samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet og Endokrinologisk Afdeling på Odense Universitetshospital. I fællesskab har vi udviklet et lodtrækningsforsøg, der forventes at strække sig over de næste 3 år.

Forsøget vil tilbyde deltagelse til patienter, der opfylder specifikke inklusions- og eksklusionskriterier, hvor af nogle er angivet nedenfor: 

Inklusionskriterier

  • Patienter i alderen 50 år eller derover, med radiologisk verificeret osteoporotisk kompressionsfraktur mellem T6 og L5 (inklusive disse niveauer).
  • Maximalt fraktur på 4 niveauer.
  • Rygsmerter vurderet på en visuel analog skala (VAS, 0 til 100) ≥ 60.
  • Evne til at forstå og læse dansk.
  • Relevante smerter, der startede ≤ 3 måneder før henvisning.

Eksklusionskriterier

  • Tilstedeværelse af neurologiske udfald.
  • Aktiv malign lidelse.
  • Systemisk eller lokal infektion i rygsøjlen.

Patienter med osteporotiske sammenfald og smerter, som er indstillet på at deltage i undersøgelsen, kan henvises til Rygcenter Syddanmark.

Henvisningen bedes mærket med: VOPE 2 eller blot vertebroplastik samt indeholde et telefonnummer til patienten. Det er vigtigt, at patienterne er blevet informeret om, at de vil blive kontaktet telefonisk af en forskningssygeplejerske fra Rygcentret, som vil give yderligere information om forsøget.

Bemærk, at patienter med læsioner i columna sekundært til maligne læsioner fortsat vil have mulighed for at modtage vertebroplastikbehandling på Rygcentret.

Spørgsmål til VOPE2 projektet kan rettes til forskningssygeplejersken på telefon: 20 48 26 50

APPFWU02V