Skip til primært indhold

Vejledersamtaler

Huskeliste til introduktionssamtale med læger i uddannelsesforløb ved Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus.

Tilstede ved samtalen er den uddannelsessøgende og vejleder.

Den uddannelsessøgende udfærdiger referat og sender kopi af dette til vejleder og
den uddannelsesansvarlige overlæge.


Under samtalen bør følgende punkter gennemgås:

 • Drøftelse af den uddannelsessøgendes hidtidige uddannelsesforløb.
 • Gennemgang af tjekliste for uddannelsesforløbet.
 • Gennemgang af uddannelsesprogram for uddannelsesforløbet og fastlæggelse af, i hvilke faser de enkelte kompetencer skal opnås.
 • Drøftelse af den uddannelsessøgende læges individuelle uddannelsesmæssige og forskningsmæssige ønsker.
 • Udfærdigelse af uddannelsesplan for det aktuelle forløb.
 • Fastlæggelse af plan for løbende evaluering under ansættelsen, herunder fastlæggelse af næste evalueringsmøde.
 • Fastlæggelse af indhold af uddannelsesdage. Der udfyldes læringskontrakt vedrørende uddannelsesdagen(skema findes i porteføljen). Efter hver uddannelsesdag foretages sammen med vejleder evaluering af uddannelsesdagen jævnfør kontrakten.


Ramme for vejledersamtaler under uddannelsen i Klinisk Onkologi.

 • Introduktionssamtalen bør afholdes indenfor de første uger af ansættelsen.
 • I forbindelse med introduktionssamtalen fastlægges plan for de kommende samtaler i uddannelsesforløbet.
 • Ved de opfølgende samtaler gennemgås tjeklisten, og der fastlægges på basis af progression i kompetencerne, nye opgaver.
 • Ved afslutning af et uddannelseselement kontakter den uddannelsessøgende den uddannelsesansvarlige overlæge mhp. at få overført underskrift fra checklisten til logbogen.

 

Individuel uddannelsesplan

Mål for de næste 3 måneders praktik:

 

 

 

Plan for hvordan mål opnås:

 

 

 

Den uddannelsessøgende forpligter sig til:

 

 

 

Hvorledes kan vejleder hjælpe uddannelsessøgende til at nå sit mål

 

 

 

Dato ______________

Uddannelsessøgende læge ____________________________________

Vejleder ____________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPFWU01V