Skip til primært indhold

Opvågnings- og intermediærafsnit

Læs om vores organisering, vagter og indhold i arbejdsopgaver

Vi består af et centralt opvågningsafsnit samt 3 decentrale funktionsafsnit og et intermediært afsnit.
Vi observerer, plejer og behandler børn og voksne og modtager både patienter efter mindre indgreb og dagkirurgiske forløb samt efter specialiserede og komplekse operationsforløb.

Vi modtager operationspatienter fra organkirurgi, ortopædkirurgi, øre-næse-hals-kirurgi, øjenkirurgi og urinvejskirurgi.

Fælles for alle opvågningsforløb er, at her er brug for specialiseret viden og færdigheder inden for akutbehandling, smerteterapi, kvalmeprofylakse og psykisk omsorg.

Vi er 28 sygeplejersker. Plejeformen er fortrinsvis tildelt patientpleje, hvor en sygeplejerske er ansvarlig for patientens forløb under anæstesiopvågning og i forbindelse med udskrivelse til stamafsnittet.
Sygeplejersken har fokus på den grundlæggende, specielle samt lindrende, forebyggende og behandlende sygepleje

Foruden EPJ bruger vi elektronisk opvågningsjournal.

Mødetiderne er meget forskellige, en dagvagt kan møde ind alt imellem kl. 7 og 11. Aftenvagter fra 15-23.15. Vagtlængden varierer fra 8-8,5 time.
Vi arbejder hver 6. weekend i skiftende vagter eller hver 4. weekend lørdag i dagvagt.

Afsnittet er uddannelsessted for sygeplejestuderende, Social og sundhedsassistenter samt sygeplejersker i specialuddannelse.

Afsnittet har en vis forskningsaktivitet inden for de kliniske faglige områder, der er til stede på Vejle Sygehus. Afsnittet deltager i interne og eksterne forskningsprojekter blandt andre: Smerteprojekter, kompetenceudvikling af personalet i Opvågningsafsnittet, sikring af patientens overgange/overlevering mellem faggrupper mfl.

For at styrke vores faglighed og sikre at vi arbejder med nyeste viden inden for klinisk postoperativ sygepleje, følger vi uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker (UFO), Uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker (UFO) (regionsyddanmark.dk)

APPFWU01V