Skip til primært indhold

Vedligeholdelsesbehandling

Her finder du information om vedligeholdelsesbehandling ved forstoppelse og afføringsinkontinens hos børn og unge.

Når barnet er helt udtømt, trappes behandlingen ned, indtil barnet har afføring af type 4-5 ifølge Bristolskalaen.

Det er vigtigt at finde en stabil dosis og ikke justere op eller ned i Macrogol dosis hver dag. Når dosis justeres anbefaler vi, at der går 2-3 dage, inden der justeres igen. Justering af Macrogol dosis skal altid ske i forhold til Bristolskalaen. Du må selv bestemme om Macrogol eller Macrogol junior dosis skal gives en gang dagligt eller fordeles over flere mindre doseringer.

Målet med vedligeholdelsesbehandling er at sikre 1-2 daglige, bløde, smertefrie afføringer af type 4-5 på bristolskalaen. Hos børn med problemer med afføringsinkontinens sigtes der mod en mere lind afføring af type 5 således, at det er nemmere for barnet at komme af med afføringen.

Doseringen for Macrogol og Macrogol Junior er altid individuel. Under vedligeholdelsesbehandlingen må du gerne justere i dosis. F.eks. ved at du deler brevene op for at ramme den dosis, der giver 1-2 daglige, bløde, smertefrie afføringer.

Justeringsvejledning for børn og unge i alderen 2-18 år

Ved mere end 6 daglige afføringer og/eller afføringstype 6-7 på Bristolskalaen i mere end 3 dage justereres dosis af Macrogol eller Macrogol Junior indtil der nås afføringstype 4-5 på Bristolskalaen

 

Ved 1-6 daglige afføringer og/eller afføringstype 4-5 på Bristolskalaen fastholdes dosis af Macrogol eller Macrogol Junior

Ved afføringstype 1-3 på Bristolskalaen samt Ildelugtende afføring justeres dosis af Macrogol eller Macrogol Junior indtil afføringstype 4-5 på Bristolskalaen eller lav en fornyet udtømning

Ved mindre end 1 daglig afføring og/eller afføringstype 1-3 på Bristolskalaen i mere end 3 dage, samt ildelugtende afføring startes en fornyet udtømning

Vedligeholdelsesdosis for børn i alderen 2-11 år og fordelt på kg.

ca. 1 - 3 breve Macrogol Junior eller ca. 0,5 - 1,5 breve Macrogol

ca. 2 - 4 breve Macrogol Junior eller ca. 1 - 2 breve Macrogol

ca. 3 - 4 breve Macrogol Junior eller ca. 2 breve Macrogol

ca. 3 - 4 breve Macrogol Junior eller ca. 2 breve Macrogol

ca. 5 - 6 breve Macrogol Junior eller ca. 3 breve Macrogol

ca. 6 - 7 breve Macrogol Junior eller ca. 3 - 4 breve Macrogol

ca. 6 - 8  breve Macrogol Junior eller ca. 3 - 4 breve Macrogol

ca. 6 - 10 breve Macrogol Junior eller ca. 5 -10 breve Macrogol

Vedligeholdelsesdosis for unge i alderen 11-16 år og fordelt på kg.

ca. 1 - 2,5 breve Macrogol

ca. 2,5 - 3 breve Macrogol

ca. 3 - 4 breve Macrogol

ca. 4 - 5 breve Macrogol

APPFWU01V