Skip til primært indhold

Find vej og transport

Sådan finder du vej til Akutafdelingen

Adresse

Skadestuen på Kolding Sygehus ligger i stueplan med egen indgang, Sygehusvej 24, indgang 26, 6000 Kolding.

Parkeringsforhold

Der er 3-timers gratis parkering ved sygehuset. Husk at stille P-skiven.

Hvis varigheden af behandlingen overstiger 3 timer, skal parkeringen registreres på en tablet i venteområdet. Du eller dine pårørende kan registrere bilen på de opstillede parkeringsstandere i Zone 2 og 3 eller venteværelset ved Akutafdelingens indgang. Ved registrering er der gratis parkering i 24 timer. Hvis du som patient alligevel skulle få en parkeringsafgift under din indlæggelse, kan du få den annulleret i receptionen ved hovedindgangen på sygehuset. Orienter dig venligst omkring parkeringsregler i henhold til skiltning.

Læs mere om parkering på Kolding Sygehus her.

Transport til og fra sygehuset

Som hovedregel skal du selv arrangere og betale transport til og fra sygehuset. Regionen tilbyder siddende transport, hvis lægen vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser:

  • Afstanden fra din folkeregisteradresse til sygehuset overstiger 50 km
  • Hvis du er pensionist.
  • Hvis du på sygehusets foranledning hjemsendes på orlov eller til ambulant behandling.

Du kan få udleveret en ansøgning om befordringsgodtgørelse fra personalet på
afdelingen.

Læs mere om dine rettigheder i forbindelse med transport til og fra sygehuset her.

APPFWU01V