Skip til primært indhold

Lidt omkring vores sengeafdeling

Indlæggelse Hjerne- og Nervesygdomme

Hjerne- og Nervesygdomme senge har 22 sengepladser. Vi modtager patienter med akut opståede sygdomme i hjerne – og nervesystemet med behov for udredning, behandling, samt rehabilitering og pleje.
Alle vores patienter indlægges altid via akutafdelingen og overflyttes derefter til Hjerne – og Nervesygdomme Senge. Her er vores patienter indlagt indtil tilstanden er stabil og der er lagt en plan for det videre forløb (i gennemsnit 3 – 4 dages indlæggelse). Herefter udskrives patienten til hjemmet eller til et relevant genoptræningsforløb.

Den typiske patient i Hjerne- og Nervesygdomme indlægges med apopleksi (blodprop og hjerneblødning), epilepsi, tumor cerebri, parkinson, hovedpine, neuroinfektioner, ALS, sklerose m.fl.

Vi tilbyder trombolysebehandling (opløsende behandling af en blodprop).
Vores vision er, at patienter og pårørende skal opleve et godt samarbejde med det tværfaglige personale for at opnå tryghed ved behandling og pleje.
Vi møder patient og pårørende med en professionel og høj faglig kvalitet i en atmosfære præget af udvikling, respekt, samarbejde og arbejdsglæde.

Se gerne link herunder der henviser til sygehusets overordnet information til pårørende

Information til pårørende

Patient holdes i hånden

Kontaktperson

Katrine Holm Christensen

Oversygeplejerske

Hjerne- og Nervesygdomme


763360380
APPFWU01V