Skip til primært indhold

Rådgivning og vejledning

Du har mulighed for at få rådgivning og vejledning af vores psykolog, socialrådgiver eller sygehuspræsterne.

Psykolog

I Onkologisk Afdeling er der ansat psykologer til at varetage samtaler og vejlede i håndtering af vanskelige situationer.

Eksempler på samtaler/vejledning ved psykologer:

  • Afspænding
  • Visualiseringsøvelser
  • Familie samtaler
  • Individuelle samtaler

Sygeplejersken eller lægen kan henvise dig til en af afdelingens psykologer.

Pjece: Psykologsamtale

Socialrådgiver

Onkologisk Afdeling har en socialrådgiver ansat til at varetage rådgivning og vejledning i økonomiske og arbejdsmæssige spørgsmål.

Eksempler på samtaler/rådgivning ved socialrådgiver:

  • Sygemelding
  • Arbejdsmarked
  • Pension og forsikringer
  • Økonomiske tilskud

Du er velkommen til selv at kontakte vores socialrådgiver. Sygeplejersken kan også hjælpe dig med at tage kontakt til socialrådgiveren.

Pjece: Socialrådgiverfunktionen

Sygehuspræst

En gang imellem kan det være godt at tale med én, der ikke er en del af familien eller nærmeste omgangskreds.
Sygehuspræsten eller den lokale sognepræst er en mulighed.
Præsten er vant til at tale med mennesker i din situation, og præsten har tavshedspligt.

Læs mere om sygehuspræsterne og find kontaktoplysninger.

Sygeplejersken i kræftafdelingen kan også hjælpe dig med at kontakte præsten.

APPFWU02V