Skip til primært indhold

Hoveduddannelseslæge i akutmedicin

Hoveduddannelsen i akutmedicin bygger på, at du skal opnå stor faglig bredde og kunne samarbejde med øvrige specialer. Da det stadig er et meget ungt speciale er der kun få akutmedicinere til at uddanne, så derfor kommer hoveduddannelseslægen rundt til mange specialer for at opnå den faglige bredde.

Læge og zoneleder peger på skærm

I Region Syddanmark er hoveduddannelsen opbygget ens, og akutmedicinerne i Akutafdelingerne har deres faste tilholdssted inden for intern medicin (endnu).

År 1-3 og år 5 er på Sygehus Lillebælt, fortrinsvis Kolding Sygehus. År 4 er på Akutafdelingen, Odense Universitetshospital (OUH).

Hoveduddannelsens opbygning

Funktionstid

3 måneder: Akutafdelingen/Zone 2/intern medicin

9 måneder: Intern medicin

Fokuseret ophold

Røntgenafdeling 4 dage

Funktionstid

6 måneder: Ortopædkirurgi
6 måneder: Organkirurgi

Fokuseret ophold

Rygcenteret 2 dage
Øre-næse-hals 2 uger
Anæstesiologi 2 uger
Urologi 2 uger
Gynækologi/obstetrik 2 uger
Præhospital 1 uge

Funktionstid

3 måneder Pædiatri
3 måneder Neurologi
3 måneder Psykiatri
3 måneder Akutafdelingen

Funktionstid

Akutafdelingen, OUH

Fokuseret ophold

Øjne 1 uge

Funktionstid

Akutafdelingen

Fokuseret ophold

Intensiv 2 uger

Der vil være returdag hver måned til Akutafdelingen/intern medicin, når du er på rotation.

Formålet med returdagen er, at du som akutmedicinsk uddannelseslæge har ét særligt sted, hvor du hører til, fastholdelse og udvikling af de intern medicinske kompetencer samt fokus på uddannelse.

Funktioner som hoveduddannelseslæge i akutmedicin

Hoveduddannelseslægen i akutmedicin vil have hovedparten af sin arbejdsfunktion som vagtarbejde. Når du roterer til de forskellige afdelinger, indgår du i den pågældende afdelings vagtlag, men vil overordnet set have mere tid som vagtarbejde end de øvrige specialers uddannelseslæger for at kunne opnå de akutte kompetencer.

I nogle specialer vil du være mellemvagt (fx intern medicin og organkirurgi), hvor du i andre specialer vil være forvagt (fx neurologi og pædiatri).

Vagtarbejdet vil foregå under supervision af akutmedicinere eller af specialets vagtbærende uddannelseslæger og speciallæger.

Læs mere om mellemvagtsfunktionen i intern medicin her.

Som hoveduddannelseslæge vil du have funktion som procedurevagt og akutsweeper i Zone 2 i Akutafdelingen. Her vil du blive oplært i procedurer som for eksempel pleuracentese og lumbalpunktur, og du vil modtage den kritiske patient under supervision.

En del af tiden hvor du roterer til de forskellige afdelinger, vil du gå stuegang på de indlagte patienter i de enkelte specialers sengeafdelinger for at opnå kompetencer i forhold til opfølgning efter primær vurdering.

I Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for specialet akutmedicin er der en del obligatoriske kurser.

Den generelle politik ved Akutafdelingen er, at den uddannelsessøgende kan få op til 5 kursusdage pr. ½ år, inklusiv ovenstående kurser. Du opfordres til sammen med hovedvejleder at finde og udvælge relevante kurser.

Deltagelse i kurser kræver egen indsats ud over tilstedeværelse. Det er en forudsætning for opnåelse af de nødvendige kompetencer, at du møder forberedt, deltager aktivt i diskussioner og udarbejder de anviste opgaver. Vi forventer, at du gør en indsats for at overføre det lærte på kurset til det daglige arbejde.

APPFWU01V