Skip til primært indhold

Efteruddannelse til almen praksis

§ 2-tilbud om efteruddannelse på sygehuset

Sygehus Lillebælt har sammen med praksiskoordinatorerne lavet et idékatalog, så det bliver mere attraktivt og overskueligt at bruge § 2-aftalen til efteruddannelsen på sygehuset - og til at skabe fælles dialog mellem personalet i almen praksis og personalet på Sygehus Lillebælt. Der er tilbud til både læger og sygeplejersker, og her på disse sider kan du få overblikket over de tilbud, vi har.

Formålet med § 2-tilbuddene er at give alment praktiserende læger og praksispersonale mulighed for ophold på en eller flere sygehusafdelinger i op til 5 dage årligt. Det giver mulighed for en faglig ajourføring inden for de forskellige specialer, og det giver også begge parter et bedre kendskab til arbejdsgange og dermed et styrket samarbejdet mellem de to sektorer.

Praktiske oplysninger

Vi anbefaler, at I tager kontakt i god tid, gerne et par måneder i forvejen for at lave en aftale om et program i kataloget. Under hvert program er der oplysninger om program for dagen og kontaktoplysninger på afdelingen.

Ved ankomst skal du henvende dig i informationen i forhallen. Her skal du registrere din parkering (husk registreringsnummeret på din bil). I informationen får du udleveret et gæstekort, som du skal bære synligt hele dagen.

Ved ankomst til afdelingen bliver du bedt om at udfylde en tavshedserklæring, og du får udleveret uniform. Du skal selv medbringe egnet fodtøj til dagen og meget gerne et navneskilt, hvis du har det i forvejen.

Efter uddannelsesdagen vil udvalgte blive tilsendt et elektronisk spørgeskema, som bedes udfyldt. På den måde kan vi måle på tilfredsheden med det sammensatte program, og det vil give os nødvendig feedback til løbende at kunne evaluere og videreudvikle på kataloget.

APPFWU02V