Skip til primært indhold

Undersøgelse

Formålet med din undersøgelse er at finde årsagen til dit rygproblem og dine symptomer samt de relevante tiltag, som kan lindre dine smerter.

Her kan du læse information om før, under og efter din undersøgelse.

En god forberedelse til din undersøgelse er vigtig og er med til at give dig den mest målrettede undersøgelse.

Det er nævnt i dit indkaldelsesbrev, hvis du skal udfylde et digitalt spørgeskema inden din undersøgelse. Spørgeskemaet handler om, hvordan dine rygproblemer påvirker dig i din dagligdag, og din besvarelse hjælper til, at du får den mest målrettede undersøgelse.

Husk derfor at udfylde det digitale spørgeskema (Mine RygData).
Du kan læse mere om indsamling af personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse med besvarelse af spørgeskemaet her.  

Husk også at;

  • tage en pårørende med, hvis muligt,
  • medbringe medicin eller opdateret medicinliste og
  • tage komfortabelt tøj på, som er nemt at komme af og få på igen.

Din undersøgelse består af en samtale og en fysisk undersøgelse. Herefter vil den sundhedsprofessionelle sammen med dig lægge en plan og vejlede dig i dit videre forløb.

Det kan være en læge, en fysioterapeut eller en kiropraktor, som laver undersøgelsen. Du får den samme undersøgelse, som er målrettet dig, lige meget hvilken rygspecialist møder.

For at give dig en fyldestgørende vurdering af årsagen til dine rygproblemer, kan du opleve, at der i undersøgelsen bliver inddraget andre sundhedsprofessionelle.

Ventetid kan opstå ved undersøgelsen, da de sundhedsprofessionelle bruger tid på at drøfte dit rygproblem.

Rygcenter Syddanmark er uddannelsessted for mange studerende på sundhedsfaglige uddannelser. Det kan derfor også være en studerende, der undersøger dig, men vedkommende vil være under supervision af en uddannet fagperson.

Når du sammen med den sundhedsprofessionelle har lagt en plan for dit videre forløb, er der tiltag, som du selv kan fortsætte med, mens andre vil kræve behandling i dit nærområde eller ved en anden sygehusafdeling.

Du kan læse din journal på www.sundhed.dk, og din praktiserende læge får besked om resultaterne af din undersøgelse.

Kontaktoplysninger

Rygcenter Syddanmark - Kolding

Sygehusvej 24, 6000 Kolding


Rygcenter Syddanmark - Sønderborg

Sydvang 1, 6400 Sønderborg


APPFWU01V