Skip til primært indhold

Oversigtskort Vejle Sygehus

Hvis du har brug for hjælp med at finde rundt på Vejle Sygehus, så kan du finde oversigtskort og information over bygninger her.

Oversigtskort for Vejle Sygehus

Oversigt over bygninger

Hovedindgang (fra Beriderbakken)

Etage 1

Hæmatologisk Sengeafsnit

Etage 2

Medicinsk Sengeafsnit

Etage 3

Øre- Næse- og Hals Sengeafsnit
Øjenafdelingens Sengeafsnit
Sengeafsnit for børn

Etage 4

Hjertesygdomme Senge

Etage 5

Urinvejskirurgiske senge

Etage 6

Organkirurgisk Sengeafsnit
Stomiambulatorium

Afsnit for åbne indlæggelser (ONKF)

Etage 7

Onkologisk Ambulatorium

Etage 9

Terapiafdelingen (ergoterapi)
Terapiafdelingen, træningssal

Etage 10

Terapiafdelingen (fysioterapi)

Etage 1

Blodprøvetagning og EKG

Socialrådgiver
Sygehuspræst
Patientundervisning

Etage 2

Medicinsk Sengeafsnit

Etage 3

Akut Visitationsafsnit (AVA)

Etage 4

Hjertesygdomme Senge

Etage 5

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Etage 6

Organkirurgisk Sengeafsnit
Plastikkirurgisk Sengeafsnit

Etage 7

Onkologisk Sengeafsnit

Etage 8

Onkologisk Ambulatorium

Etage 10

Terapirafdelingen (fysioterapi)

Etage 01 - nederste kælder

Stråleterapi

Etage 0 - kælder

Onkologisk Ambulatorium
Stråleterapi

Etage 1

Medicinsk Ambulatorium, Endokrinologi

Etage 2

Medicinsk Dagafsnit
Etage 3
Øre- Næse- og Halsafdelingen Dagafsnit

Etage 4

Medicinsk Ambulatorium, Lungepakken

Etage 0

Skadestue og Lægevagt
Regionstandplejen

Etage 1

Ortopædkirurgisk ambulatorium
Ortopædkirurgisk Dagkirurgi

Etage 2

Røntgenafdelingen

Etage 3

Sammedag Øjenkirurgi

Etage 4

Hjertesygdomme Ambulatorium
Medicinsk Ambulatorium

Etage 1

Øjenambulatorium

Etage 2

KAG-scanning
Hjertesygdomme
Røntgenafdelingen

Etage 3

Øjenambulatorium

Etage 4

Hæmatologisk Ambulatorium

Etage 5

Medicinsk Ambulatorium, Lungeklinikken
Søvnapnø Ambulatorium

Etage 1

Intensiv/intermediært Afsnit

Etage 3

Øre- Næse- og Hals Ambulatorium
Høreklinik

Etage 4

Medicinsk Ambulatorium

Etage 0

Stråleterapi (indgang via Stjernetårnet)

Etage 1

Nuklearmedicinsk Afdeling

Etage 2

Nuklearmedicinsk Afdeling

Etage 3

Organ- og plastikkirurgisk dagafsnit
Endoskopisk afsnit
Urinvejskirurgisk Dagafsnit

Etage 5

Mamma Ambulatorium
Mammografiafsnit
Organkirurgisk Ambulatorium
Plastikkirurgisk Ambulatorium
Urinvejskirurgisk Ambulatorium

Etage 1

Kapel

Etage 1

Jordemoderkonsultationen
Patienthotel

Etage 3

Klinisk Genetik Ambulatorium

Kræftpatienternes Hus

Auditoriet
Fagbiblioteket

APPFWU02V