Skip til primært indhold

Lægelig videreuddannelse

Vi glæder os til at byde dig velkommen til din lægelige videreuddannelse i Sygehus Lillebælt - Patienternes Sygehus.

Videreuddannelse af læger

Fra medicinstuderende til speciallæge

- fra teori til praktik.

KBU - klinisk basisuddannelse

- er første del af din lægelige videreuddannelse.

Klinisk basisuddannelse består af 12 måneders ansættelse, som er fordelt i to specialer.
Du bliver ansat i Sygehus Lillebælt, og har det første halve år på en afdeling på Kolding eller Vejle Sygehus.
Andet halvår skal du arbejde i almen praksis.

Læs om KBU – klinisk basisuddannelse

Læs om præklinisk ophold på Sygehus Lillebælt. 

Introduktionslæge og hoveduddannelseslæge

Efter du har afsluttet din kliniske basisuddannelse, har du mulighed for at fortsætte din karriere i en introduktionsstilling og senere i en hoveduddannelsesstilling.

Læs om introduktionsstillinger på Sygehus Lillebælt 
Læs om hoveduddannelse på Sygehus Lillebælt

 

Karrieremuligheder som speciallæge

Hvis du vil vide mere om karriereudvikling og -muligheder i Sygehus Lillebælt, der er særlig målrettet din uddannelse som læge, kan du få mere information her.

Læs om dine karrieremuligheder som færdiguddannet speciallæge.

 

Har du brug for en lægebolig

Ønsker du at bo tæt på sygehuset, kan du søge om en af vores lægeboliger.
Klik her og læs om lægeboliger ved Sygehus Lillebælt.

 

Netværk og videndeling

Som yngre læge i Sygehus Lillebælt får du gode muligheder for fællesskab med andre læger:
 

UKYL netværk

UKYL netværk er et formaliseret netværk af uddannelseskoordinerende yngre læger under Det Lægelige Videreuddannelsesråd.
Her mødes uddannelseskoordinerende yngre læger for sparring og erfaringsudveksling

Hoveduddannelsesdag

Årlig hoveduddannelsesdag for vores hoveduddannelseslæger i sygehusspecialer.
Her mødes man på tværs af specialer om faglighed, videreuddannelse og netværk med kolleger.
 

Organisering af lægers uddannelse

Det lægelige Videreuddannelsesråd i Sygehus Lillebælt

Videreuddannelsesrådet fungerer samlet som et overordnet forum for den lægelige videreuddannelse på Sygehus Lillebælt.
Her kan uddannelsesansvarlige læger og uddannelseskoordinerende yngre læger mødes og diskutere uddannelsesmæssige emner.
Rådet er organiseret i et råd for Kolding Sygehus med uddannelsesansvarlig ledende overlæge Martin Hulgaard, Børne- og Ungeafdelingen, Kolding Sygehus som formand.
Formand for rådet for Vejle Sygehus er uddannelsesansvarlig ledende overlæge Marija Kristina Novosel, Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus.

Her kan du læse kommissoriet for Det Lægelige Videreuddannelsesråd

Sekratariat

Den lægelige videreuddannelse på Sygehus Lillebælt bliver sekretariatbetjent af HR-afdelingen.

Kontakt

HR-koordinator Marianne Blom Petsersen

Marianne Blom Petersen

HR-koordinator

HR-afdelingen


23 83 62 56
APPFWU02V