Skip til primært indhold

Særligt for kræftpatienter

Udover behandling og pleje på kræftafdelingen har vi også nogle tilbud til dig og din familie. Vi har samlet nogle af dem til dig på denne side.

På Sygehus Lillebælt er det Vejle Sygehus, der diagnosticerer, behandler og plejer kræftpatienter. Vejle Sygehus er adskillige gange blevet kåret som Danmarks bedste kræftsygehus – i 2019 var det femte år i træk – men vi hviler ikke på laurbærrene i Vejle. Hele tiden skubber vi os selv videre: Bedre diagnosticering og mere skånsomme metoder, bedre pleje og omsorg, større inddragelse af patienterne i deres egen behandling, bedre hjælp til patienter med senfølger af kræft og flere og bedre aktiviteter og tilbud til patienter og pårørende.

Som kræftpatient er du i gode og kompetente hænder hos os. Samtidig med den behandling og pleje, du modtager på kræftafdelingen, findes der en række andre tilbud til dig og din familie.

Vores tilbud til dig og familien

Forskning viser, at træning giver mere energi og færre bivirkninger for kræftpatienter, der er i kemoterapi. Tal med din læge om det, hvis du tror, det kunne være noget for dig. 

Her kan du læse mere om Krop & Kræft og se en video med deltagere og medarbejdere 

Kræftpatienternes Hus er lige præcis dét: Et hus for kræftpatienter og deres pårørende. Huset drives af Kræftens Bekæmpelse, og her kan man få for eksempel psykologisk og juridisk rådgivning, gå på kursus i mindfulness, deltage i støttegrupper med andre kræftpatienter og meget andet.

Her kan du læse mere om Kræftpatienternes Hus i Vejle

Mange kræftpatienter er i behandling gennem længere tid og kan i forløbet få brug for hjælp og rådgivning fra en socialrådgiver. Derfor har Sygehus Lillebælt to socialrådgivere ansat i Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus. De kan hjælpe patienter og pårørende med at søge om sygedagpenge, rådgive om dialog med pensionsselskaber om kritisk sygdom, førtidspensionsbeviser, afvikling af virksomhed, børnetestamenter, testamenter osv. Alt sammen knyttet til kræftsygdommen.

I denne pjece kan du læse mere om socialrådgiverne ved Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus

For hele tiden at blive bedre og samtidig holde fokus på, hvad der er vigtigt for kræftpatienter og deres pårørende, har vi nedsat Patient- og Pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus.

Læs mere om Patient- og Pårørenderådet på Vejle Sygehus.

På Vejle Sygehus –  Patienternes Kræftsygehus –  ønsker vi at udvikle os. Det gør vi bedst ved at lære fra andre og være åbne over for input. Vi har ansvar for at indsamle og videreformidle ny viden til vores patienter. Det gør vi dels ved prioritere forskning højt som en integreret del af sygehusets aktiviteter og dels ved at have en målsætning om, at halvdelen af vores patienter tilbydes at deltage i forskningsbaserede undersøgelser.

Er du patient med en kræftdiagnose og i et behandlingsforløb på Vejle Sygehus, vil du blive tilbudt at deltage i forskningsprojekter, som er relevante for netop dig i din situation.

Danske aktuelle protokollerede undersøgelser

Det er også en mulighed at fremsøge aktuelle protokollerede undersøgelser i Danmark inden for kræftområdet via DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center – som er et nationalt, forpligtende samarbejde om forskning og behandling på kræftområdet.

Databasen med aktuelle protokollerede undersøgelser i Danmark drives i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og DCCC. Indholdet i databasen kommer fra de kliniske forskningsenheder på hospitalerne og bliver løbende opdateret.

På siden kan du se, hvilke forskningsprotokoller der er åbne her på hospitalet. 

Se de aktuelle protokollerede undersøgelser i Danmark inden for kræftområdet.

APPFWU01V