Skip til primært indhold

Sygeplejersker/social- og sundhedsassistent

Her findes oplysninger for studerende og uddannelsessøgende sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Vi uddanner både sygeplejestuderende på forskellige niveauer og social- og sundhedsassistentelever i den sidste praktikdel. Derudover modtager vi elevforløb på ambulancebehandleruddannelsen, sygeplejersker i efter/videreuddannelse i Borgernær sygepleje, samt erhvervspraktikanter i observationspraktik.

På årsbasis modtager ortopædkirurgi 40-45 sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever, og de er derfor en del af vores praksisfællesskab. Der er i gennemsnit 4-6 elever/studerende på hver af de to sengeafsnit af gangen, samt 1-2 studerende på henholdsvis operationsgangen og i vores ambulatorium.

Vores pædagogiske målsætning er:

”At være et godt være- og lærested for alle elever og studerende",

og vi stræber efter, at hver enkelt af jer oplever:

  • Udfordring
  • Udvikling
  • Faglighed
  • Ansvarlighed
  • Refleksion
  • Ligeværdighed
  • Plads til forskellighed

Uddannelse sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter

Vi modtager elever fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia/Vejle/Horsens op til 3 gange årligt. Uddannelsen er en erhvervsrettet uddannelse, der tager 2, 9 måneder og 3 uger. Der veksles mellem skoleperioder og praktikperioder. Sygehuspraktikken ligger i 3. Praktikperiode og har en varighed på 12 uger. Social- og sundhedsassistentelever er ansat på 37 timer pr. uge af en ansættende myndighed i samarbejde med skolen. Du kan læse mere om uddannelsen her.

Vi modtager sygeplejestuderende fra UCL i Vejle 6 gange årligt. Sygeplejeuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der tager 3 ½ år og er semesteropdelt på i alt 7 semestre. Ortopædkirurgisk afdeling tilbyder praktikforløb på både 1. 2. 3. og 6. Semester, samt forløb for studerende, der skriver bachelorprojekt på 7. Semester. Praktikperioderne forløber over 10 uger undtaget 1. Semester, der er et 3 ugers forløb.

Du kan læse mere om Sygeplejerskeuddannelsen her.

Alle vores elever og studerende er tilknyttet en praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske (PU-sygeplejerske), der står for planlægning af forløbet og varetager alle uddannelsesrelevante samtaler. Derudover er der tilknyttet 1-2 daglige praktikvejledere. Det er højt prioriteret, at elever og studerende følges med PU-sygeplejersken og/eller vejlederen i hver vagt, men alle i personalegruppen deltager aktivt i at uddanne elever og studerende.

Vi arbejder med læringsstile som en integreret del af vejlednings- og læringsforløbet. Alle elever/studerende i et længere praktikforløb tager en læringsstilstest, som de får individuel feedback på i forbindelse med forventningssamtalen i introduktionsforløbet.

Derudover får alle naturligvis et uddannelsesprogram, hvor arbejdet med praktikkens læringsmål og forløbet er struktureret.

Som udgangspunkt er de uddannelsessøgende i dagvagter, men de introduceres også for aften- og nattevagter samt weekendvagter for at få et realistisk billede af den praksis, de har valgt at uddanne sig inden for.

APPFWU02V