Skip til primært indhold

Uddannelse af Speciallæger

Røntgen og Scanning Kolding, Vejle og Middelfart.

Om afdelingen:

Røntgen og Scanning på Sygehus Lillebælt deltager i uddannelsen af yngre læger til speciallæger i radiologi.

Afdelingen i SLB består af tre matrikler i Kolding, Vejle og Middelfart, som råder over alle modaliteter med high-end udstyr, og er fuldt digitaliserede.
Der udføres ca. 315.000 undersøgelser pr. år. fordelt på alle tre matrikler.

Kolding er SLB's akutsygehus og varetager funktioner inden for akutradiologi, heriblandt orto-, neuro- og karradiologi samt organkirurgi, gyn-obs, pædiatri og intern medicin.
Vejle er SLBs ambulante og kræftsygehus, med varetagelse af bl.a. onkoradiologi, mammaradiologi, thoraxradiologi, uroradiologi, kolorektal radiologi og ortoradiologi.
Middelfart varetager primært ambulant aktivitet ifm. rygcenteret og fra almen praksis.

Uddannelse på afdelingen:

Afdelingerne er uddannelsesaktive med løbende 6-8 uddannelseslæger i hhv. Vejle og Kolding. Afdelingerne varetager i fællesskab uddannelse af såvel introduktions læger som 1. års - og 4. års hoveduddannelseslæger. I hvert af de 3 uddannelsesniveauer er der således 6 mdr. i Kolding og 6 mdr. i Vejle.
Det 2. og 3. år af hoveduddannelsen er på Odense Universitetshospital.

Vagter:

For introduktionslæger og 1. års hoveduddannelseslæger er der efter oplæring forvagtsfunktion i Kolding i weekenderne kl. 10-21. Rullet har ca. 7-8 uddannelseslæger. Der er altid en speciallæge med tilstedeværelse under forvagten, og med tæt supervision.

4. års hoveduddannelseslægerne indgår i det alm. speciallæge vagtrul, og altid med en bagvagt på tilkald.

Uddannelsesprogram, undervisning og forskning:

For alle uddannelseslæger laves der individuelle uddannelsesplaner, og man tildeles en hovedvejleder. Der foretages som minimum introduktions-, midtvejs- og slutsamtale for hvert ophold i hhv. Kolding og Vejle. Ved ansættelsesstart foreligger et planlagt introduktions program. Afdelingens speciallæger, beskrivende radiografer, beskrivende kiropraktorer samt sonografer deltager alle i supervision af de uddannelsessøgende læger.

Afdelingen har formaliseret undervisning inkl. caseundervisning, hvor også uddannelseslægerne underviser afdelingens øvrige læger. Det forventes desuden, at man som uddannelseslæge deltager i afdelingens eksterne undervisningsaktiviteter f.eks. for de kliniske afdelinger, KBU læger mv.

Der er mulighed for, og en forventning om, deltagelse i forskning under ansættelsen. Der er aktive forskningsenheder i både Vejle og Kolding.

Ved yderligere spørgsmål, kan kontaktes:

Maria Arvad Serifi, Ledende og uddannelsesansvarlig overlæge, Røntgen og Scanning, SLB, Kolding
Nadia Bäckström Durup, Ledende og uddannelsesansvarlig overlæge, Røntgen og Scanning, SLB, Vejle

Lægefaglig- og uddannelsesansvarlig overlæge

Maria Arvad Serifi

Overlæge

Røntgen og Scanning


Nadia Bäckström Durup

Uddannelsesansvarlig overlæge

Røntgenafdelingen - Vejle


79 40 61 89
APPFWU02V