Skip til primært indhold

Uddannelse af Speciallæger på Afdelingen

Røntgen og Scanning Kolding, Afdelingsbeskrivelse for uddannelseslæger i radiologi

Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Røntgen og Scanning på Kolding sygehus deltager i uddannelsen af yngre læger til speciallæger i radiologi.

Lægegruppen arbejder i teams: MR, angiografi samt intervention, gastro-enterologisk radiologi, ortopædisk, neuroradiologisk og pædiatrisk radiologi. På afdelingen udføres mange radiologiske interventionsprocedurer inden for flere af de ovennævnte subspecialer. Da Kolding sygehus er regionens akutsygehus udgør den akutte radiologi inkl. traumatologien en af afdelingens kerneopgaver.

Røntgen og Scanning råder over alle modaliteter med high-end udstyr og er fuldt digitaliseret. Der udføres ca. 100.000 undersøgelser pr. år. Der er tradition for gode interkollegiale relationer på afdelingen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Røntgen og Scanning på Kolding sygehus har både læger i introduktionsuddannelse og i hoveduddannelse i radiologi. Læger i hoveduddannelse vil have 1. og 4. år af uddannelsen på Sygehus Lillebælt (hvert år med 6 mdr. i Vejle og 6 mdr. i Kolding). 2. og 3. år af uddannelsen er på Odense Universitetshospital.

For alle uddannelseslæger laves der individuelle uddannelsesplaner og man tildeles en hovedvejleder. Der foretages som minimum introduktions, midtvejs og slutsamtale. Ved ansættelsesstart foreligger et planlagt introduktionsprogram. Afdelingens speciallæger og beskrivende radiografer deltager alle i supervision af de uddannelsessøgende læger.

Afdelingen har formaliseret undervisning, hvor også uddannelseslægerne underviser afdelingens øvrige læger. Desuden er der fast ugentlig case-præsentation for afdelingens læger. Det forventes desuden, at man som uddannelseslæge deltager i afdelingens eksterne undervisningsaktiviteter f.eks. for de kliniske afdelinger, KBU læger mv.

 

Ved yderligere spørgsmål kan kontaktes:

Lægefaglig- og uddannelsesansvarlig overlæge

Maria Arvad Serifi

Overlæge

Røntgen og Scanning


APPFWU02V