Skip til primært indhold

Lederudvikling i Sygehus Lillebælt

I Sygehus Lillebælt ønsker vi at tiltrække, ansætte og fastholde de bedste ledere.

Fælles lederkultur med lederudviklingsprogram

Vi ønsker at klæde vores mange, dygtige ledere bedst muligt på til opgaven som leder.
Med lederudviklings-programmet understøtter vi en fælles lederkultur, hvor lederne evner at inddrage og motivere vores medarbejdere og på den måde skaber retning for det samlede Sygehus Lillebælt.


Styrket lederidentitet - fagligt og strategisk

Alle ledere og medarbejdere har et ansvar for sygehusets resultater, udvikling og arbejdsmiljø. Lederne har et særligt ansvar. Et ansvar, der hviler på dialog og involvering af patienterne og deres familier, medarbejdere og samarbejdspartnere på tværs af hele organisationen.

Vi ønsker at styrke lederidentiteten hos den enkelte afdelingsleder, funktionsleder og overlæge. Både når det gælder faglig ledelse af specialer og forløb tæt på patienterne, og når det gælder fremtidens strategiske beslutninger.

Vores ledere skal mestre ledelse, som involverer kollegaer, medarbejdere og patienter.
Ved at styrke lederudviklingen, styrker vi Sygehus Lillebælts samlede ledelses-, drifts- og udviklingsmodel, der integrerer de mange forventninger og krav til vores frontledere og medarbejdere.
Det opnår vi ved konstant at have fokus på at sætte patienten først ud fra vores værdier.
Klik her for at læse om Sygehus Lillebælts vision og værdier.


Sygehus Lillebælts strategi for lederudvikling

 • understøtte de decentrale ledelsesrum og sikre professionalisme og kvalitet i ledelsesarbejdet
 • understøtte et fagligt forankret ledelsesrum
 • styrke den værdibaserede ledelse
 • have fokus på lederens rolle i at sætte patienten først
 • inddrage alle ledelseslag i udviklingen af Patienternes Sygehus
 • styrke det tværorganisatoriske og tværfaglige samarbejde
 • styrke Sygehus Lillebælt som en attraktiv arbejdsplads
 • tiltrække, fastholde og udvikle dygtige ledere

Tilbud til ledere på Sygehus Lillebælt

For at understøtte de decentrale ledelsesrum og sikre professionalisme og kvalitet i ledelsesarbejdet, udbyder vi forskellige tilbud til ledere på Sygehus Lillebælt. Det er eksempelvis kurser i:

 • Forbedringsledelse

  med fokus på at klæde ledere på til – med afsæt i Den Syddanske Forbedringsmodel – at sætte fokus på medarbejdernes daglige forbedrings- og kvalitetsarbejde
 • Økonomiforståelse og sundhedsøkonomi

  med fokus på at understøtte lederes styringsopgave i forhold til balancen mellem økonomistyring, patientrettigheder og resultatmål
 • Personalejuridiske områder

  med fokus på de særlige juridiske opmærksomhedspunkter du skal have som leder i fx rekrutteringsprocessen eller under medarbejderens ansættelse
 • Ledelse i praksis

  der i fire selvstændige moduler retter sig mod at styrke ledernes ledelsesfaglige, relationelle og organisatoriske kompetencer, så de kan udvide deres handlingsrepertoire i daglig ledelsespraksis

Herudover tilbyder de forskellige stabsafdelinger løbende sparring til Sygehus Lillebælts ledere og nøglepersoner efter behov og i forhold til konkrete og nærværende problemstillinger.

APPFWU01V