Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Karkirurgi.

Enheden omfatter

  • Karkirurgiske Senge, Ambulatorium og Sårambulatorium på Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt
  • Karkirurgisk Ambulatorium på Aabenraa Sygehus, Sygehus Sønderjylland
  • Karkirurgisk Ambulatorium på Esbjerg Sygehus, Sydvestjysk Sygehus
  • Veneklinikken, Brørup, Sydvestjysk Sygehus

Henvisninger

Henvisninger bedes stilet til ambulatoriet i henholdsvis Kolding, Aabenraa eller Esbjerg afhængig af patientens bopæl. Der kan henvises direkte til Veneklinikken i Brørup.

Optageområde

Hovedoptageområdet svarer til optageområderne for Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, men vi tager også imod patienter fra andre egne. Patienter til trombolysebehandling af dyb venetrombose modtages fra hele Vestdanmark - men kan kun henvises fra medicinske afdelinger, hvor diagnosen er verificeret.

Karkirurgisk bagvagt

Sygehusvej 24, 6000 Kolding


76 36 23 59

Mere information:
Kan træffes hele døgnet.

Karkirurgi

Sygehusvej 24, 6000 Kolding


76 36 24 87

Mere information:
Sekretariatet kan træffes mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00

Perifer åreforkalkning

Afdelingen modtager patienter med perifer åreforkalkning (uden for hjertet og hjernen) til udredning og behandling. Alle behandlinger klassificeret som regionsfunktioner udføres, medens sjældent udførte behandlinger visiteres til de relevante afdelinger. Hyppigst er der tale om iskæmi i benene med symptomer som claudicatio intermittens, iskæmiske hvilesmerter, sår eller gangræn. Også patienter med carotissygdom udredes og behandles i Kolding efter henvisninger fra neurologiske afdelinger.

Aneurismesygdomme

Alle aneurismer i aorta og det perifere arteriesystem modtages til udredning og behandling.

Venesygdomme

Patienter med varicer og andre former for venøs insufficiens bedes henvist direkte til Veneklinikken i Brørup.

Kroniske bensår (>14 dage)

Fordi hovedparten af kroniske bensår har en vaskulær årsag (som desværre ikke altid bliver diagnosticeret), har afdelingen et Sårambulatorium i Kolding, som foruden karkirurger er bemandet med erfarne sårsygeplejersker, fodterapeuter samt lymfødemterapeuter. Ved første konsultation lægger vi vægt på korrekt diagnostik af sårets årsag. Personalets sammensætning er sådan, at Sårambulatoriet foruden iskæmiske og venøse sår også kan udrede og behandle diabetiske fodsår samt sår med svært ødem. Sårsygeplejersker eller læger i Sårambulatoriet kan kontaktes via elektronisk korrespondance eller telefonisk henvendelse til sekretariatet. Akutte henvendelser om sår sker til karkirurgisk vagthavende i Kolding.

Dialysepatienter

Afdelingen anlægger permanent dialyseadgangsvej for uræmiske patienter fra hele optageområdet i samarbejde med Dialysen i Kolding. Akut henvendelse sker til karkirurgisk vagthavende i Kolding.

Akut iskæmi

Patienter med akut iskæmi modtages til akut indlæggelse i Kolding eller subakut ambulant vurdering næste dag ved henvendelse til karkirurgisk vagthavende. Ved akutte amputationstruende tilstande med svært påvirket sensorisk og motorisk funktion - de 6 p'er: pain, pallor, pulselessness, paraesthesia, paralysis, poikilotermi - indlægges patienten akut i Akutafdelingen i Kolding. Ved akut forværring af kronisk bensår er ambulant vurdering næste dag ofte forsvarligt.

Diabetiske fodsår

Patienter med diabetes og fodsår visiteres til forundersøgelse i Ambulatorium for Diabetiske Fodsår og ses af vores multidisciplinære team, som foruden karkirurger består af ortopædkirurger og endokrinologer. Udredning og behandling sker hovedsagligt ambulant, men med mulighed for indlæggelse, når det er nødvendigt.

ADF teamet diagnosticerer en eventuel infektion, undersøger den perifere arterielle status samt graden af neuropati. Der laves personlige udrednings- og behandlingsplaner, og disse skræddersyes således, behandlingen med fordel kan foregå i tæt samarbejde mellem almen praksis, fodterapeuter og vores eget ambulatorie.

Hvad er et ”diabetisk fodsår”?

Af alle diabetespatienter udvikler 15% diabetiske fodsår. Et diabetisk fodsår defineres som ’En huddefekt på foden hos en patient med diabetes mellitus’.  Huddefekter er fx sår, vabler eller revner. Sårene heler ofte langsomt og kan kompliceres med infektion og i værste fald amputation til følge.

I Danmark findes der ca. 300.000 personer med diabetes.  Patienter med diabetes har en særlig høj risiko for at udvikle fodsår grundet forandringer i kar og nerver. Ca. 22.000 danskere har diabetiske fodsår, og dertil kommer omkring 3.000 nye personer med diabetiske fodsår hvert år.

Behandling af diabetiske fodsår gøres bedst via et multidisciplinært team med tværsektoriel samarbejde. 

Udredning af diabetisk fodsår

Et diabetisk fodsår bør altid mistænkes for at være inficeret, da infektionen kan være uden de almindelige symptomer med feber, rødme, varme, hævelse eller ømhed og udvikle sig hastigt.  Forværring af den glykæmiske kontrol (stigende eller svingende blodsukre uden umiddelbar forklaring) kan erfaringsmæssigt være (eneste) tegn på infektion hos diabetikere. Uforklarede udsving i blodsukkerværdier bør derfor føre til undersøgelse for infektion.

I et inficeret diabetisk sår kan der findes mange forskellige bakterietyper. Det anbefales derfor, at der gennemføres mikrobiologisk undersøgelse af alle diabetiske fodsår.

Forløb i almen praksis

Når patienten udvikler et sår sker den primære vurdering og undersøgelse i almen praksis.  Almen praksis iværksætter sårbehandling, antibiotikaterapi, behandling af risikofaktorer samt vejledning i fodtøj med henblik på aflastning af fødderne. Ved behov henvises umiddelbart til autoriseret fodterapeut til vejledning og aflastning.

Henvisning:

Hvornår skal patienten henvises til sygehuset?

  • Ukomplicerede sår, det vil sige overfladiske sår uden penetration til sene, ledkapsel eller knogle henvises til tværfagligt diabetiske sårteam ved manglende opheling inden for 2-3 uger.
  • Komplicerede sår, det vil sige dybe sår, tegn på nekrose, synlige sener eller knogle henvises til det tværfaglige diabetiske sårteam førstkommende hverdag.
  • Patienter med påvirket almentilstand, tegn på kritisk iskæmi, vådt gangræn eller plantar absces henvises til akut vurdering og behandling.

Optageområdet:

Optageområdet til Ambulatorium for Diabetiske Fodsår er:
Kolding, Vejen, Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner.

Kontakt:

Sårsygeplejersker eller læger i Ambulatorium for Diabetiske Fodsår kan kontaktes via elektronisk korrespondance eller telefonisk henvendelse til sekretariatet.

Akutte henvendelser om sår sker til karkirurgisk vagthavende i Kolding.

Se telefonnumre under fanen ''Telefonnumre for praktiserende læger''.

Litteratur & links

Nationale Kliniske retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår.

Afdelingsledelse

Portræt af cheflæge Trine Mejnert

Trine Maria Mejnert Jørgensen

Cheflæge

Karkirurgi, Kolding


76 36 01 87 Sikker post, Karkirurgi, Kolding
Portræt af chefsygeplejerske Anne Marie Kaa Hansen.

Anne Marie Kaa Hansen

Chefsygeplejerske

Karkirurgi, Kolding


76 36 23 55 Sikker post, Karkirurgi, Kolding

Overlæger

Amrit Rai

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Christian Hallenberg

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Darius Abromatis

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Dmitriy Shilenok

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Hanne Birke Sørensen

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Jurek Gesla

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Mariusz Zakrzewski

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Milda Vaisnore

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Morten Stahl Madsen

Overlæge

Veneklinikken i Brørup


79 18 49 80

Yvonne Sørensen

Overlæge

Veneklinikken i Brørup


79 18 49 80

Speciallæger

Christina Pilgaard Madsen

Speciallæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Karina Warning

Speciallæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Ken Okamoto

Speciallæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Mette Berggren

Speciallæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Tenna Kure Klit

Speciallæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Christian Lindhollm

Speciallæge

Veneklinikken i Brørup


79 18 49 80

Mogens Zarling

Praksiskonsulent


40 40 66 68

Karkirurgi

Sygehusvej 24, 6000 Kolding


76 36 24 87

Mere information:
Sekretariatet kan træffes mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00

APPFWU01V