Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Karkirurgi.

Enheden omfatter

  • Karkirurgiske Senge, Ambulatorium og Sårambulatorium på Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt
  • Karkirurgisk Ambulatorium på Aabenraa Sygehus, Sygehus Sønderjylland
  • Karkirurgisk Ambulatorium på Esbjerg Sygehus, Sydvestjysk Sygehus
  • Veneklinikken, Brørup, Sydvestjysk Sygehus

Henvisninger

Henvisninger bedes stilet til ambulatoriet i henholdsvis Kolding, Aabenraa eller Esbjerg afhængig af patientens bopæl. Der kan henvises direkte til Veneklinikken i Brørup.

Optageområde

Hovedoptageområdet svarer til optageområderne for Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, men vi tager også imod patienter fra andre egne. Patienter til trombolysebehandling af dyb venetrombose modtages fra hele Vestdanmark - men kan kun henvises fra medicinske afdelinger, hvor diagnosen er verificeret.

Karkirurgisk bagvagt

Sygehusvej 24, 6000 Kolding


76 36 23 59

Mere information:
Kan træffes hele døgnet.

Karkirurgi

Sygehusvej 24, 6000 Kolding


76 36 24 87

Mere information:
Sekretariatet kan træffes mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00

Perifer åreforkalkning

Afdelingen modtager patienter med perifer åreforkalkning (uden for hjertet og hjernen) til udredning og behandling. Alle behandlinger klassificeret som regionsfunktioner udføres, medens sjældent udførte behandlinger visiteres til de relevante afdelinger. Hyppigst er der tale om iskæmi i benene med symptomer som claudicatio intermittens, iskæmiske hvilesmerter, sår eller gangræn. Også patienter med carotissygdom udredes og behandles i Kolding efter henvisninger fra neurologiske afdelinger.

Aneurismesygdomme

Alle aneurismer i aorta og det perifere arteriesystem modtages til udredning og behandling.

Venesygdomme

Patienter med varicer og andre former for venøs insufficiens bedes henvist direkte til Veneklinikken i Brørup.

Kroniske bensår (>14 dage)

Fordi hovedparten af kroniske bensår har en vaskulær årsag (som desværre ikke altid bliver diagnosticeret), har afdelingen et Sårambulatorium i Kolding, som foruden karkirurger er bemandet med erfarne sårsygeplejersker, fodterapeuter samt lymfødemterapeuter. Ved første konsultation lægger vi vægt på korrekt diagnostik af sårets årsag. Personalets sammensætning er sådan, at Sårambulatoriet foruden iskæmiske og venøse sår også kan udrede og behandle diabetiske fodsår samt sår med svært ødem. Sårsygeplejersker eller læger i Sårambulatoriet kan kontaktes via elektronisk korrespondance eller telefonisk henvendelse til sekretariatet. Akutte henvendelser om sår sker til karkirurgisk vagthavende i Kolding.

Diabetiske fodsår

Patienter med diabetes og fodsår visiteres til forundersøgelse i Ambulatorium for Diabetiske Fodsår og ses af vores multidisciplinære team, som foruden karkirurger består af ortopædkirurger og endokrinologer. Optageområdet til Ambulatorium for Diabetiske Fodsår er Kolding, Vejen, Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner. Udredning og behandling sker hovedsagligt ambulant, men med mulighed for indlæggelse, når det er nødvendigt. Sårsygeplejersker eller læger i Sårambulatoriet kan kontaktes via elektronisk korrespondance eller telefonisk henvendelse til sekretariatet. Akutte henvendelser om sår sker til karkirurgisk vagthavende i Kolding.

Dialysepatienter

Afdelingen anlægger permanent dialyseadgangsvej for uræmiske patienter fra hele optageområdet i samarbejde med Dialysen i Kolding. Akut henvendelse sker til karkirurgisk vagthavende i Kolding.

Akut iskæmi

Patienter med akut iskæmi modtages til akut indlæggelse i Kolding eller subakut ambulant vurdering næste dag ved henvendelse til karkirurgisk vagthavende. Ved akutte amputationstruende tilstande med svært påvirket sensorisk og motorisk funktion - de 6 p'er: pain, pallor, pulselessness, paraesthesia, paralysis, poikilotermi - indlægges patienten akut i Akutafdelingen i Kolding. Ved akut forværring af kronisk bensår er ambulant vurdering næste dag ofte forsvarligt.

Afdelingsledelse

Portræt af ledende overlæge Kim Houlind.

Kim Houlind

Ledende overlæge

Karkirurgi, Kolding


24 99 45 25 Sikker e-mail, Karkirurgi, Kolding
Portræt af oversygeplejerske Anne Marie Kaa Hansen.

Anne Marie Kaa Hansen

Oversygeplejerske

Karkirurgi, Kolding


76 36 23 55 Sikker e-mail, Karkirurgi, Kolding

Overlæger

Amrit Rai

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Christian Hallenberg

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Darius Abromatis

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Dmitriy Shilenok

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Hanne Birke Sørensen

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Hans Ravn

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Jens-Ove Schmidt

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Jurek Gesla

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Mariusz Zakrzewski

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Milda Vaisnore

Overlæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Morten Stahl Madsen

Overlæge

Veneklinikken i Brørup


79 18 49 80

Nikolaos Zavrakidis

Overlæge

Veneklinikken i Brørup


79 18 49 80

Yvonne Sørensen

Overlæge

Veneklinikken i Brørup


79 18 49 80

Afdelingslæger

Christian Lindhollm

Afdelingslæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Ken Okamoto

Afdelingslæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Trine Jørgensen

Afdelingslæge

Karkirurgi


76 36 24 87

Mogens Zarling

Praksiskonsulent


40 40 66 68

Karkirurgi

Sygehusvej 24, 6000 Kolding


76 36 24 87

Mere information:
Sekretariatet kan træffes mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00

APPFWU01V