Skip til primært indhold

Konferencer

Beskrivelse af de forskellige konferencer for læger, så som morgen konference, afdelingskonferencer i de medicinske sengeafsnit A,B,C og i Akutafdelingen)

Konferencer for læger i Medicinske Sygdomme og Akutafdelingen

Der er morgenkonference hver dag 8.00-8.05 med gennemgang af dagens arbejde, håndtering ved frafald af læger og vigtige beskeder meddeles.

  • På hverdage er der kort tavlekonference kl. 9.00 med gennemgang og plan for afdelingens indlagte patienter med deltagelse af stuegangsgående læger og sygeplejersker.

  • Der er daglig middagskonference kl. 12.00 med stuegangsgående læger og speciallæge tilknyttet afsnittet med supervision.
  • Afdeling A afholder en gang ugentligt tværfaglige konferencer mellem læger, sygeplejersker og fysioterapeuter.
  • Hverdage kl. 08.30: tavlekonference med fordeling af patienter til stuegangsgående læger.
  • Alle dage kl. 12.00: tavlekonference med status på patientbelægning og flow.
  • Alle dage kl. 17.30: tavlekonference med status på patientbelægning og flow. Deltagelse af alle vagthavende læger fra ortopædkirurgi, organkirurgi, neurologi og intern medicin samt sygeplejersker fra Akutafdelingen.
  • Kl. 17.35-18.00 For både af- og tilgående læger i Medicinsk Zone 2. Der skabes i fællesskab et overblik over patientindtag, belægning og flow i afdelingen.
  • Alle dage kl. 22.30: tavlekonference med status på patientbelægning og flow for vagtholdet.
APPFWU02V