Skip til primært indhold

Uddannelse for diætister

Vi modtager studerende under uddannelse til klinisk diætist. 5.semesterstuderende deles mellem Sundhedscentret i Kolding og Kolding Sygehus. 6. semester studerende deles mellem Kolding og Vejle Sygehus.

Generelt om uddannelsen

Ernæring og Sundhedsuddannelsen ved UC-SYD foregår i Haderslev. Uddannelsen er på 3½ år og opbygget med en basisdel på 1 år, hvor den studerende erhverver sig grundlæggende kompetencer. Den studerende kan derefter vælge studieretningen Klinisk Diætetik, hvor der årligt optages 10 studerende.

Praktikperioden i både 5. og 6. semester er på 8 uger.

Praktikperiode 5. semester

På 5. semester, som deles mellem Sundhedscenter Kolding og Kolding Sygehus, vil den studerende primært arbejde med ukomplicerede forløb med diætbehandling af diabetes, hjerte-karsygdomme og ernæringsterapi, men den studerende vil også møde patienter med andre diagnoser.

I praktikforløbet vil den studerende begynde at optage kostanamneser og påbegynde vejledning af patienter. Du vil desuden arbejde med at vurdere ernæringsstatus og beregne patientens behov for energi og næringsstoffer.

I forbindelse med praktikken udarbejdes en praktikopgave, som den studerende har en uge til at skrive. Opgaven tager udgangspunkt i en selvvalgt patient.

Praktikperiode 6. semester

6.semester deles mellem Vejle Sygehus og Kolding Sygehus, og her vil den studerende arbejde med de mere komplicerede forløb - herunder progression i sygdomsforløb.

Den studerende skal fortsat arbejde med optagelser af kostanamneser og i løbet af de 8 uger selvstændigt kunne vejlede patienter.

6.semester afsluttes med eksamen hvor der deltager censor fra UC-Syd.

Særligt

Der samarbejdes med andre kliniske diætister end den kliniske vejleder. Dette bidrager til et studiemiljø, hvor man samarbejder og ser hvordan andre rollemodeller løser opgaverne.

Vi vægter, at den studerende både medinddrages og selv deltager i arbejdsfællesskabet i det forum, hvor faglige og personlige oplevelser og problemstillinger deles med kollegaer.

Der planlægges en tværfaglig dag med andre studerende fra på Sygehus Lillebælt, hvor der deles viden, laves forskellige refleksionsøvelser og målrettede læringssituationer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Kirsten Buhl

Klinisk diætist og ansvarlig klinisk vejleder

Medicinsk Ambulatorium, Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus


APPFWU02V