Skip til primært indhold

Job- og uddannelse

Her finder du informationer om Børne- og Ungeafdelingen, som er relevante for job- og uddannelsessøgende.

Om Børne og Ungeafdelingen

På Børne- og Ungeafdelingen undersøger og behandler vi børn og unge i alderen 0-18 år med akutte og kroniske samt medicinske og kirurgiske problemstillinger.

Afdelingen har regionsfunktion i neonatologi, gastroenterologi og funktionelle lidelser. Derudover indlægges især børn med infektioner. Afdelingen har ambulant aktivitet indenfor diabetes, endokrinologi, gastroenterologi, nefrologi, neurologi, samt astma og allergologi. Kirurgiske problemstillinger varetages i samarbejde med relevante kirurgiske afsnit.

For at kunne sætte patienten først og sikre en høj faglig kvalitet i vores omsorg, undersøgelser og behandlinger, er det afgørende at vi har dygtige og engagerede medarbejdere som trives. Derfor vil du også opleve, at vi i Børne- og Ungeafdelingen prioriterer lærings-, udviklings- og arbejdsmiljøet højt.

Uanset hvilken faggruppe du repræsenterer eller hvilket afsnit du tilknyttes, så understøtter vi en god start. Det sker blandt andet ved, at vi sammen udarbejder et fyldestgørende introduktionsprogram som matcher dine kvalifikationer og kompetencer. Dertil er der gode muligheder for at specialisere sig i særlige områder indenfor din interesse i pædiatrien.  

Du kan forvente en afdeling med en høj grad af trivsel, anerkendelse, udvikling og et stærkt tværfagligt samarbejde, som blandt andet inkluderer læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter, sekretærer, psykologer, socialrådgiver, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister og lærer.

Dertil har vi en velfungerende forskningsenhed, som arbejder tæt sammen med afdelingens medarbejdere om forskning og kvalitetsudvikling i afdelingen.

Afdelingen består af Børne- og Ungeambulatoriet, Børne- og Ungemodtagelsen, Børne- og Unge sengeafsnit og Neonatalafsnit.

Børne- og Ungeambulatoriet

I ambulatoriet kommer børn og unge, som skal undersøges og måske behandles for en kronisk lidelse eller sygdom. Det er egen læge eller en af afdelingens læger som henviser til ambulatoriet. Nogle børn og unge kommer i ambulatoriet få gange, andre børn og unge følges i ambulatoriet i mange år.

Børne- og Ungemodtagelsen

I modtagelsesafsnittet kommer børn og unge som har akutte problemstillinger der kræver ekstra undersøgelser og måske behandling. Det er egen læge, vagtlæge eller alarmcentralen der henviser til modtagelsesafsnittet. Nogle børn og unge er i modtagelsesafsnittet i kort tid, og andre over flere timer, hvorefter de enten kommer hjem, indlægges eller viderehenvises. 

Børne- og Ungesengeafsnit

I sengeafsnittet indlægges børn og unge som er akut eller kroniske syg og har brug for ekstra undersøgelser eller behandlinger. Varigheden af indlæggelsen afhænger af problemstillingen. Børn og unge kan blive sammen med sine forældre eller anden voksen pårørende under indlæggelsen.

Neonatalafsnit

I neonatalafsnitttet indlægges det nyfødte barn som har brug for ekstra undersøgelser eller behandling efter fødslen. Hvor lang tid barnet er indlagt afhænger af problemstillingen.

Kontakt afdelingen

Er du interesseret i at høre mere om og/eller opleve vores afdeling og afsnit er du velkommen til at kontakte de enkelte afsnitsledere.

Afsnitsledelse

Louise Winding

Overlæge


Charlotte Winkler Eriksen

Afdelingssygeplejerske


76 36 33 65

Rikke Møller Andersen

Overlæge


Charlotte Winkler Eriksen

Afdelingssygeplejerske


76 36 33 65

Mette Rokkjær

Overlæge


Charlotte Winkler Eriksen

Afdelingssygeplejerske


76 36 33 65

Bente Dreyer Mortensen

Afdelingssygeplejerske


76 36 33 66

Jesper Fenger-Grøn

Overlæge


Helle Brems Olesen

Afdelingssygeplejerske


76 36 21 97

Afdelingsledelse

Thomas Houmann Petersen

Cheflæge

Børne- og Ungeafdelingen


Sikker e-mail, Børne- og Ungeafdelingen, Kolding

Marianne Toft Madsen

Chefsygeplejerske

Børne- og Ungeafdelingen


Sikker e-mail, Børne- og Ungeafdelingen, Kolding
APPFWU02V