Skip til primært indhold

Konferencer og undervisning/læring

Som uddannelseslæge i akutmedicin deltager du på konferencer og i undervisning sammen med de øvrige læger på den afdeling, du er tilknyttet.

Som uddannelseslæge i akutmedicin tilknyttet Zone 2 intern medicin deltager du efter morgenkonferencen i morgenundervisning. Det foregår ved 10 minutters interaktiv undervisning mandag - onsdag med case-gennemgang fra en læge fra afgående vagthold ud fra fast skabelon med akutmedicinsk tankegang omkring diagnoser (sandsynlig diagnose og dont-miss diagnose).

Ved morgenkonferencen gennemgås også alle lægers læringsfokus for dagen.

Torsdag er der fælles morgenundervisning med lægerne på Medicinske sygdomme i 25 minutter, hvor specialerne på skift eller undervisere ude fra underviser

Læs mere om undervisning og træning for læger på Medicinske Sygdommes hjemmeside.

Onsdag i lige uge holdes intern specialetid i akutmedicin, hvor uddannelseslægerne og speciallægerne i akutmedicin mødes. Her drøfter vi aktuelle emner inden for akutmedicin både omkring uddannelse, arbejdsmiljø, nye faglige tiltag og have et forum, hvor akutmedicinere er sammen, selvom man er på rotation i sit uddannelsesforløb.

Hver 2. uge er der i forlængelse af intern specialetid uddannelsestavlemøde. Formålet er at have fokus på kompetencer og læringsmetoder samt komme med ideer til forbedringer af uddannelsen i afdelingen.

Cirka to gange om måneden bortset fra ferietid afholdes teamtræning for læger og sygeplejersker med funktion i Akutafdelingen og på Medicinske Sygdomme med henblik på at højne kvaliteten i modtagelsen og behandling af den akutte patient og i samarbejdet blandt personalet. Der er feed-back efter hver teamtræning. Læger i KBU- og introduktionsstilling vil deltage ca 1 gang i løbet af deres uddannelsesforløb på afdelingen.

Teamtræning ved kritisk kald: Hver anden tirsdag bliver kritisk kald (rød triageret patient) videooptaget om formiddagen med efterfølgende in situ debriefing.

Hjertestopsteamtræning: Alle læger i medicinsk mellemvagtslaget samt de fleste øvrige medicinske læger kommer til hjertestopsteamtræning med efterfølgende feedback.

Introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i akutmedicin får tilbudt e-learning og hands-on kursus i lungeultralyd (FLUS) og abdominal ultralyd (FAST). Der vil desuden være mulighed for at komme på hjerteultralyd (FATE). Der er afsat tid til e-learning forud for hands-on kurserne. Der er forventning om, at du efter endt kursus får ultralydsscannet patienter, så du opnår kompetencer inden for ultralydsscanning. Der er ultralydssupervisor i hverdagene og derved mulighed for supervision.

For alle læger på Kolding Sygehus sidste onsdag hver måned kl. 8.00-8.50.

Alle uddannelseslæger får lavet elektronisk 360 graders feedback i løbet af uddannelsesforløbet på afdelingen. Denne bruges til vurdering af kompetencer inden for samarbejde, lederskab, professionalisme og kommunikation. Der laves også en selvevaluering udover, at kolleger (læger og sygeplejersker) evaluerer uddannelseslægen. Du vælger selv dine respondenter og får mail, når det er tid for 360 graders feedback.

Ligeledes vil du også skulle lave 360 graders feedback for lægekolleger.

Der afholdes feedback-samtale på 360 graders evalueringen hos den uddannelsesansvarlige overlæge, hvor der efterfølgende følges op på handleplan for fokuspunkter ved hovedvejlederen.

InfoNet er det elektroniske dokumentstyringssystem, som sundhedsvæsenet i Region Syddanmark benytter, hvilket betyder, at man også kan tilgå andre sygehuses/specialers dokumenter i InfoNet.

I InfoNet håndteres alle regionens retningsgivende dokumenter som politikker, retningslinjer og instrukser. På InfoNet skal personalet nemt kunne finde relevante og opdaterede dokumenter, når man er på sygehusets netværk.

Du kan tilgå sygehusets eksterne InfoNet på dette link og klikke på linket Akutafdelingen, KS eller Medicin, KS, hvis der er nogle retningslinjer/instrukser, som du gerne vil kigge i.

Forud for starten på Akutafdelingen som uddannelseslæge bliver du kontaktet af den uddannelsesansvarlige overlæge i forhold til, om du har nogle specifikke ønsker til dit uddannelsesforløb.

Nye læger introduceres til hver afdeling, man er tilknyttet i løbet af sit uddannelsesforløb.

Cirka 2-3 uger inden start på Akutafdelingen vil du få tilsendt introduktionsprogram, uddannelsesprogram mm.

Som uddannelseslæge bliver du introduceret til de funktioner, som du kommer til at varetage under ansættelsen. Introduktionen varer 1-2 uger alt efter tidligere erfaringer.

Du vil også blive orienteret om afdelingens forventninger til uddannelseslægerne i afdelingen, ligesom der er en dialog om dine forventninger til afdelingen.

Hvis du vil vide mere om introduktion, kan du læse mere på Sygehus Lillebælts side her.

APPFWU02V