Skip til primært indhold

Behandlinger

Beskrivelse af de forskellige behandlingsmuligheder, vi kan tilbyde.

Behandling

Hvordan virker medicinsk kræftbehandling?

Medicinsk kræftbehandling (kemoterapi) er behandling med cellegifte. Behandlingen gives som regel som en væske, der via et drop føres med blodet rundt i kroppen. Der kan også være tale om en tabletbehandling.

Kemoterapien sørger for, at kræftcellerne svækkes eller dør. På den måde nedsættes kræftcellernes evne til at formere sig.

Bivirkninger

Medicinen ødelægger ikke kun kræftceller, men også nogle af de normale celler. Det kan give bivirkninger, der oftest forsvinder igen. Lægen og/eller sygeplejersken fortæller dig, hvilke bivirkninger, du kan forvente af den behandling, du bliver tilbudt.

Er det farligt for andre?

Nej.

Der vil være rester eller affaldsstoffer fra behandlingen i opkast, urin, afføring og i mindre grad i sved. Det er så små mængder, at der ikke er nogen risiko for dine pårørende - hverken børn eller voksne. Ved direkte kontakt med urin, afføring og opkast bør man dog bruge handsker.

Hér kan du se, hvordan en medicinsk kræftbehandling foregår

Hvordan virker biologisk behandling?

Biologisk behandling er proteinstoffer, som virker ved at binde sig til kræftcellerne og blokere, ødelægge eller forstyrre nogle af de forsyninger, som kræftsygdommen behøver for at vokse og sprede sig. Dermed forhindres kræftcellerne i at sprede sig og dele sig.

Biologisk behandling kan gives via et drop, der fører behandlingen rundt med blodet. Biologisk behandling kan ligeledes gives som tabletbehandling.

Hvad er immunterapi og hvordan virker det?

Kroppens immunforsvar bekæmper normalvis fremmede eller unormale celler i kroppen. Selvom kroppens immunforsvar kan genkende visse kræftceller, så kan det ikke reagere tilstrækkelig overfor kræftcellerne. Det skyldes, at kræftcellerne er dygtige til at udvikle forskellige mekanismer, der kan beskytte dem mod angreb fra kroppens immunforsvar.

Immunterapien virker ved, at immunsystemet aktiveres til at genkende og angribe kræftcellerne. Immunterapi svækker også kræftcellernes evne til at forsvare sig.

Denne intense måde at aktivere immunforsvaret på kan ikke sammenlignes med en generel styrkelse af kroppens immunforsvar gennem eksempelvis kost og motion.

Ved at undersøge en vævsprøve fra kræftknuden kan lægen afgøre, om du kan have gavn af immunterapi.

Bivirkninger

Når immunforsvaret aktiveres kraftigt, som det sker, når man får immunterapi, så kan der komme en række bivirkninger.

De mest gængse bivirkninger er influenzalignende symptomer og reaktioner fra eksempelvis tarmen eller hormonsystemet.

Der kan være andre bivirkninger afhængigt af, hvilken type medicin du bliver tilbudt. Det vil lægen informere dig om i afdelingen.

Hvorfor hormonbehandling og hvordan virker det?

Nogle kræftsygdomme påvirkes af kroppens hormoner. Hormon- og antihormonbehandling fjerner eller dæmper kroppens hormonproduktion. Uden hormon til at stimulere kræftcellerne, vil sygdommen forsvinde eller udvikle sig langsommere.

Vi bruger særligt hormonbehandling til patienter med brystkræft og prostatakræft.

Ved at undersøge en vævsprøve fra kræftknuden kan lægen afgøre, om den er påvirkelig af hormon. Viser det sig at kræftknuden er afhængig af hormon for at vokse, vil behandlingen med antihormon være virksom. Antihormonbehandling virker ved at hæmme dannelsen eller virkningen af hormonet.

I sjældne tilfælde kan man tilbyde en operation, hvor man fjerner æggestokke eller testikler, og dermed fjerner hormonproduktionen.

Bivirkninger

Bivirkningerne til antihormonbehandling ligner dem, man ofte oplever i forbindelse med overgangsalderen. Derudover vil en del opleve muskel- og ledsmerter.

Der kan være andre bivirkninger afhængigt af, hvilken type medicin du bliver tilbudt. Det vil lægen informere dig om i afdelingen.

Hvad er strålebehandling og hvordan virker det

Strålebehandling er en behandling mod kræft, hvor der anvendes røntgenstråler med meget høj energi. Strålerne kan trænge igennem kroppens væv, så områder dybt i kroppen kan behandles.

Det apparat, der giver strålerne, kaldes en accelerator.

Strålebehandling er en lokal behandling. Det betyder, at du kun får behandling på det område, hvor sygdommen er eller har været.

Strålebehandlingen har til formål at ødelægge kræftceller ved at påvirke arvematerialet i disse celler, så de dør. Ved strålebehandling sker der en påvirkning af både kræftceller og normale celler. De raske celler er bedre til at reparere skaderne end kræftcellerne, og det udnytter vi i behandlingen. Kun celler i det område, som behandlingen rettes mod kan blive påvirket.

Strålebehandlingen er smertefri. Du bliver ikke radioaktiv af strålebehandlingen og afgiver ikke stråling til andre.

Du kan finde mere information om hvordan strålebehandling virker på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Find vej til første samtale i Stråleterapien

Find vej til din daglige behandling i Stråleterapien

Bivirkninger

Bivirkningerne kan variere meget fra person til person. Og graden af bivirkninger afhænger også meget af hvor på kroppen man stråler.

De generelle forbigående bivirkninger til stråleterapi er:

Huden

På huden kan der forekomme rødme, irritation og kløe på det område, som bestråles. Nogle vil opleve at der går hul på huden ligesom ved en hudafskrabning. Behandlingspersonalet vil vejlede dig omkring, hvad du kan bruge af diverse cremer for at afhjælpe generne. Hudgenerne vil forsvinde nogle uger efter, at du har afsluttet din strålebehandling. Læs mere her

Træthed

Træthed viser sig ofte efter et par ugers strålebehandling. Læs mere her

Samliv og seksualitet

Lysten til seksuelt samvær kan blive påvirket under et strålebehandlingsforløb. Dette skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Læs mere her

Sene bivirkninger/ Senfølger

Nogle bivirkninger har svært ved at forsvinde og bliver måske permanente. Dem kalder vi for senfølger. Risikoen og graden af senfølger afhænger af den samlede stråledosis, størrelsen på området og hvor på kroppen, der er strålet.

Hvordan foregår behandlingen

Strålebehandlingen planlægges, så de normale celler skånes mest muligt.
Strålebehandling planlægges i de fleste tilfælde ud fra en CT-scanning, men i nogle tilfælde kræves også en MR-scanning. Ved CT-scanningen laver vi ofte nogle få tatoveringsprikker på din hud i behandlingsområdet, som skal bruges i forbindelse med din daglige strålebehandling.
Efter din evt. scanning indtegner og beregner læger og hospitalsfysikere området, der skal bestråles. Ved hjælp af computerberegninger tilpasses strålefelterne fra flere retninger, så de passer præcis til dig, samtidig med at resten af kroppen skånes mest muligt, så du får færrest mulige bivirkninger.

Her kan du se mere om, hvordan CT-scanningen foregår

Ved nogle strålebehandlinger anvender vi åndedrætsstyret behandling også kaldet "gating". Det vil sige, at du medvirker til din behandling ved at tage en dyb indånding og holde vejret, når strålebehandlingen gives.

Formålet med den åndedrætsstyrede behandling er, at vi kan behandle mest muligt væv samtidig med, at vi giver mindst mulig dosis til hjerte og lunger. Hvis du ikke kan medvirke til åndedrætsstyret behandling, laver vi en god behandlingsplan på anden vis.

Her kan du læse, hvordan en gating instruktion foregår

Den første behandling tager ca. 20 minutter. Her får du fortalt, hvad der skal ske og får vist betjeningsrummet, hvor behandlingspersonalet sidder og betjener acceleratoren, mens du får behandling.
Du vil ligge alene i behandlingsrummet under behandlingen, men behandlingspersonalet kan se, høre og tale med dig fra betjeningsrummet.

Her ser du, hvordan en strålebehandling foregår

Antallet af strålebehandlinger afhænger af din sygdom.

Vi tilbyder strålebehandling mod:
Brystkræft
Lungekræft
Prostatakræft
Endetarmskræft
Hudkræft
Modermærkekræft
Spredning af kræftsygdomme (lindrende strålebehandling)

Når du har brug for lindrende pleje og behandling

Enhed for Lindrende Behandling

Enheden yder lindrende behandling/støtte og hjælp til dig, der lever med en alvorlig, livstruende sygdom og din familie.

Teamet er tværfagligt bestående af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeut, diætist, psykologer, socialrådgiver og præst.

Enhed for Lindrende Behandling har 3 funktioner:

 • Udefunktion, besøg i hjemmet
 • Lymfødem behandling i eget hjem
 • Rehabiliteringstilbud til mennesker, der lever med udbredt sygdom, der har  symptomer og problemstillinger, der kræver specialiseret, tværfaglig indsats

Læs mere om tilbud fra Enhed for Lindrende Behandling

Afsnit for Åbne Indlæggelser

Afsnittet er for mennesker med kræft, som har brug for lindrende pleje og behandling.

Afsnittet er et tilbud

 • når helbredelse ikke er muligt
 • når der ikke kan gives mere medicinsk kræftbehandling
 • til dig der bor i Vejle, Kolding, Fredericia eller Middelfart Kommune

Video om Afsnit for Åbne Indlæggelser

Hospice

Hospice er for uhelbredeligt syge og døende mennesker, hvor den helbredende behandling er stoppet til fordel for en aktivt lindrende indsats.

Her kan du læse mere om hospice og se hvor i Danmark de ligger.

Ved en operation fjernes det kræftsyge organ eller væv i kroppen.

Operationen kan kombineres med strålebehandling eller medicinsk kræftbehandling for at fjerne eventuel efterladt mikroskopisk sygdom.

På Onkologisk Afdeling foretager vi ikke operationer, men vi giver strålebehandling og medicinsk kræftbehandling.

Du kan få mere information om din operation på den afdeling, hvor du bliver opereret.

Lindrende strålebehandling

Tilbydes med henblik på at mindske symptomer fra kræft og i nogle tilfælde for at kontrollere kræften i et begrænset område i en begrænset periode.

Smerter i forbindelse med stort set alle typer kræft kan lindres med stråler.
Strålerne påvirker kræftcellernes evne til at dele sig og medfører på den måde celledød.

Hvor mange behandlinger der skal gives planlægges individuelt.
Eventuelle bivirkninger afhænger af det område der skal behandles. Bivirkningerne vil oftest være forbigående.

Se endvidere Enhed for Lindrende Behandling

Klinisk Forskningsenhed under Onkologisk Afdeling arbejder med forskning inden for forskellige typer kræft. Det er nødvendigt at forske for at opnå ny viden om sygdomme og dermed blive dygtigere til at behandle patienterne. Som patient kan du blive spurgt, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg.

Deltagelse i videnskabelige forsøg

Forskningen i Onkologisk Afdeling handler især om:

 • at behandle kræftsygdomme mere effektivt og skånsomt
 • at forbedre eksisterende behandlinger
 • at kunne forudsige, hvem der har gavn af behandlingen
 • at kunne forudsige sygdomsforløbet
 • at undersøge livskvaliteten hos patienten
 • at se mennesket bag sygdommen og lade patienten være med til at tage beslutninger i behandlingsforløbet

Onkologisk Afdeling har i gennemsnit 50 kliniske forsøg i gang. Mange af forsøgene har kræftlægerne selv taget initiativ til, andre er igangsat af lægemiddelindustrien.

Det er frivilligt at deltage i forsøg og husk, du vælger selv at deltage. Der er i lovgivningen fastsat særlige regler for, hvordan og på hvilke betingelser forsøget må gennemføres. Alle forsøg er inden start godkendt af Videnskabsetisk Komité. Deres opgave er at beskytte forsøgspersoner, der deltager i videnskabelige forsøg.

Information om forsøget

Du vil som patient altid blive grundigt informeret både mundligt og skriftligt. Du kan kun deltage i et forsøg, hvis du har givet dit samtykke skriftligt.

Vi anbefaler at du tager en pårørende med til samtalerne.

Besked om forsøgsresultaterne

Der kan gå mange år, fra du deltager i et forsøg, til resultaterne foreligger. Du får som oftest ikke direkte besked om resultatet af forsøget. Alle resultater offentliggøres i et videnskabeligt tidsskrift.

Hvad er komplementær behandling?

Komplementær og støttende behandling definerer vi som behandling, der supplerer traditionel behandling som fx kemoterapi.

Det er behandling med plantebaseret medicin og ikke-konventionelle behandlingsformer som fx akupunktur. Samtidig favner begrebet det eksistentielle og åndelige felt, psykologi og tro.
Musikterapi, mindfulness, hypnose, kunstterapi og brug af urter betragtes ligeledes som komplementær behandling.

Det er helt fint med os...

På Sygehus Lillebælt er vi åbne over for komplementær og støttende behandling. Vi tager dit behov og dine ønsker alvorligt, og som patient skal du aldrig være nervøs for at fortælle os, hvis du synes, at akupunktur får kvalmen efter kemobehandling til at lette, at hypnoterapi hjælper dig med at holde humøret oppe, eller at en bestemt slags urtemedicin tager toppen af dine smerter.

Vi vil gerne vide det, fordi vi som fagfolk ser vores patienter som hele mennesker - ikke kun som en diagnose. Og fordi den komplementære og støttende behandling kan have indflydelse på den behandling, vi giver dig.

På sygehuset tilbyder vi vores patienter de behandlinger, som vi ved virker, men samtidig er vi bevidste om, at mange forskellige faktorer har indflydelse på, hvor hurtigt og godt man kommer sig som patient.

Personalet på afdelingen kan henvise dig til en samtale omkring alternativ/komplementær behandling.

Der kan være mange gode grunde til, at et "nej tak" til behandling er det bedste valg for dig.

Vi har talt med et udpluk af afdelingens læger omkring overvejelserne forud for din beslutning

Efter din operation og behandling vil vi følge dig i et forløb, som er tilpasset dig.
Læs mere om opfølgning for de forskellige diagnosegrupper ved at følge links herunder:

Brystkræft

Lungekræft

Bugspytkirtelkræft

Kræft i underlivet

Tarmkræft

Prostatakræft

 

På baggrund af den viden, du har om dig selv, og den faglige viden, som sundhedspersonalet har, finder vi i fællesskab frem til det bedste valg omkring din behandling.

- Hvad er fælles beslutningstagning

- Link til CFFB's hjemmeside

 

APPFWU02V