Skip til primært indhold

Fælles programmer

Fælles programmer for læger og sygeplejersker

Under hvert program er der oplysninger om program for dagen og kontaktoplysninger på afdelingen.

I programmerne henvendt til læger er der afsat tid til, at man medbringer sine egne cases til en drøftelse med afdelingens speciallæge, og det forventes derfor, at man har forberedt sig og medbringer konkrete cases.

Fælles programmer

Når dagen er forbi, har du haft mulighed for at se og drøfte, hvordan den akutte visitation foregår i Sygehus Lillebælt. Du deltager i de kapacitetskonferencer og tværfaglige drøftelser, der finder sted på daglig basis. Specifikt vil der være fokus på:

 • Hvordan hjælper vi bedst den akutte eller subakutte patient? Hvilke muligheder er der?
 • Det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis, kommuner og Sygehus Lillebælt
 • Den svært syge eller tilskadekomne patient – hvad sker der i Akutafdelingen ved præhospital alarmmelding til sygehuset?

Pause mv. i løbet af dagen holdes sammen med det personale, man følges med. Afhængigt af dine ønsker er der mulighed for at være med til alarmkald (traumekald, trombolysekald, medicinske kritiske kald).

Der er tale om et udkast til program, som kan ændre sig, afhængigt af hvordan dagen udvikler sig, og hvilke patienter der præsenterer sig på dagen.

Program

Kl. 07.45 – 08.00 Hentes i forhal og omklædning på afdelingen
Kl. 08.00 – 08.30 Deltager i lægemorgenkonference i Medicinske Sygdomme
Kl. 08.30 – 09.30 Følges med flowmastersygeplejerske i Akutafdelingen
Kl. 09.30 – 10.00 Kapacitetskonference med alle kliniske afdelinger på Kolding Sygehus
Kl. 10.00 – 11.00 Følges med tværsektoriel koordinator i Akutafdelingen –
samarbejde med den kommunale sektor
Kl. 11.00 – 12.15 Følges med koordinerende læge i Akutafdelingens zone 3
Kl. 12.15 – 13.00 Tværfaglig middagskonference (læger, plejepersonale, farmaceut) i 
Akutafdelingen inkl. deltagelse fra Kolding Kommunes Akutteam
Kl. 13.00 – 15.00 Følges med overlæge i Akutafdelingen – både klinisk arbejde og tid til
faglig drøftelse af egne cases
Kl. 15.00 Tak for i dag

Tilmelding

Forespørgsel om ledige datoer hos:
Ledende lægesekretær
Lene Paulin Thomsen
Akutafdelingen, Kolding Sygehus
Lene.Paulin.Thomsen@rsyd.dk

Når dagen er forbi har du fået indblik i, hvordan den komplekse palliative patient bedst kan symptomlindres.

Afhængigt af, hvilke patienter der er på programmet, vil håndtering af komplekse smerter, kvalme, obstipation, dyspnø, angst og delirium være typiske problemstillinger, der er fokus på.

Du vil få et godt indblik i, hvilke palliative patienter, der kan håndteres i praksis og hvilke, der med fordel kan henvises til Palliativt Team.

Du vil stifte bekendtskab med symptomscreeningsskemaet EORTC, som patienterne selv udfylder, som man anbefaler bruges i forbindelse med sektorovergange for at sikre god symptomlindring hos den palliative patient. 

Program

Kl. 07.55 – 08.00 Møde i Palliativt Team, 2. sal i Kræftpatienternes Hus, Beriderbakken 4, Vejle Sygehus
Kl. 08.00 – 09.00 Deltager i tværfaglig konference med læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgiver og præst
Kl. 09.30 – 12.30 Deltager i hjemmebesøg hos ny henvist patient sammen med palliativ læge og palliativ sygeplejerske.
Kl. 12.30 – 13.00 Frokost med Palliativt Team
Kl. 13.00 – 14.00 Deltager i opfølgning på patienter, der er tilknyttet Palliativt Team.
Kl. 14.00 – 15.00 Drøftelse af egne medbragte cases med speciallæge
Kl. 15.00
Tak for i dag

Tilmelding

Forespørgsel om ledige datoer hos:

Sekretær Jane Frolich
Palliativt Team
Telefon 79409100
E-mail Jane.Vind.frolich@rsyd.dk

Et besøg i Akut Visitationsafsnit, AVA kan give dig, som almen praktiserende læge og sygeplejerske, indblik i hvordan vi udreder, diagnosticerer og behandler akutte medicinske patienter. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for forløb for den akutte medicinske patient, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra visitering til indlæggelse, akut vurdering af behov for indlæggelse, diverse undersøgelser, samarbejde med kommunen og behandling
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød en af vores overlæger og sygeplejersker fra AVA og/eller vores nye socialsygeplejerske og tal med dem om den akutte medicinske patient
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag i AVA, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, tværfaglig konference og middagskonference, så du får hilst på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Skriv til Medicinsk Afdeling, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Jannie C Frølund
Medicinsk Afdeling
Vejle Sygehus
jannie.christina.froelund@rsyd.dk 

Et besøg i Lungepakken kan give dig som almen praktiserende læge og sygeplejerske indblik i, hvordan vi udreder for lungekræft, hvilke undersøgelser patienterne skal igennem og hvad vi informerer dem om. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for forløb i Lungepakken, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os, hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til Lungepakken, første besøg i Lungepakken, diverse undersøgelser herunder EBUS til diagnosesamtale
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød en af vores overlæger og sygeplejersker fra Lungepakken og tal med dem om den nyeste viden inden for udredning af lungekræft
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag i Lungepakken, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, multidisciplinær konference og middagskonference, så du får hilst på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Skriv til Medicinsk Afdeling, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Jannie C Frølund
Medicinsk Afdeling
Vejle Sygehus
jannie.christina.froelund@rsyd.dk 

Et besøg i Hæmatologisk Afsnit kan give dig som almen praktiserende læge eller sygeplejerske indblik i, hvordan vi udreder for en hæmatologisk sygdom, hvilke undersøgelser patienterne skal igennem og hvad vi informerer dem om. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for forløb i Hæmatologien, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os, hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til Hæmatologisk Afsnit, første besøg i afsnittet, diverse undersøgelser herunder knoglemarvsundersøgelse til diagnosesamtale
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød professor Torben Plesner, en af vores overlæger og sygeplejersker fra Hæmatologien og tal med dem om den nyeste viden inden for hæmatologien
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag i Hæmatologien, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, multidisciplinær konference og middagskonference, så du får hilst på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Skriv til Medicinsk Afdeling, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Jannie C Frølund
Medicinsk Afdeling
Vejle Sygehus
jannie.christina.froelund@rsyd.dk 

Et besøg i Lungeklinikken kan give dig som almen praktiserende læge eller sygeplejerske indblik i, hvordan vi udreder, hvilke tilbud der er, og hvordan vi behandler patienter med forskellige lungesygdomme. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for lungesygdomme, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os, hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til diagnose
 • Diverse undersøgelser herunder lungefunktionsundersøgelse, boks undersøgelse, gangtest, konsultationer m.m.
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød professor i Lungemedicin Ole Hilberg eller formand for Lungeforeningen, specialeansvarlig overlæge Anders Løkke og tal med dem om den nyeste viden inden for lungemedicin
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag inden for lungemedicin, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer, vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, evt. tværfaglig konference og middagskonference, så du får hils på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Skriv til Medicinsk Afdeling, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Jannie C Frølund
Medicinsk Afdeling
Vejle Sygehus
jannie.christina.froelund@rsyd.dk 

Et besøg i Reumatologisk Ambulatorium kan give dig som almen praktiserende læge og sygeplejerske indblik i, hvordan vi udreder, hvilke tilbud der er, og hvordan vi behandler patienter med forskellige reumatologiske sygdomme. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for reumatologiske sygdomme, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til diagnose
 • Diverse undersøgelser herunder ultralyd af leddene
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød en af vores overlæger og sygeplejersker fra reumatologien og tal med dem om den nyeste viden inden for reumatologi
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag inden for reumatologi, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer, vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, evt. tværfaglig konference og middagskonference, så du får hils på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Skriv til Medicinsk Afdeling, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Jannie C Frølund
Medicinsk Afdeling
Vejle Sygehus
jannie.christina.froelund@rsyd.dk 

Et besøg i Gastroenterologisk Ambulatorium kan give dig som almen praktiserende læge og sygeplejerske indblik i hvordan vi udreder, hvilke tilbud der er, og hvordan vi behandler patienter med forskellige gastroenterologiske sygdomme. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for gastroenterologiske sygdomme, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til diagnose
 • Diverse undersøgelser herunder gastroskopi, koloskopi m.m.  
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød en af vores overlæger og sygeplejersker fra gastroenterologien og tal med dem om den nyeste viden inden for gastroenterologien
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag inden for gastroenterologi, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, evt. tværfaglig konference og middagskonference, så du får hils på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Skriv til Medicinsk Afdeling, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Jannie C Frølund
Medicinsk Afdeling
Vejle Sygehus
jannie.christina.froelund@rsyd.dk 

 
 
 

Et besøg i Endokrinologisk Ambulatorium kan give dig, som almen praktiserende læge og sygeplejerske, indblik i hvordan vi udreder, hvilke tilbud der er, og hvordan vi behandler patienter med diabetes. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for reumatologiske sygdomme, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os, hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til diagnose
 • Diverse undersøgelser og screeninger for diabetiske komplikationer
 • Behandling af diabetes herunder pumpebehandling
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
  Ekspertens bord – mød en af vores diabetessygeplejersker og tal med dem om den nyeste viden inden for diabetes
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag inden for reumatologi, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer, vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, evt. tværfaglig konference og middagskonference, så du får hils på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Skriv til Medicinsk Afdeling, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Jannie C Frølund
Medicinsk Afdeling
Vejle Sygehus
jannie.christina.froelund@rsyd.dk 

Et besøg i Søvnapnø Ambulatoriet kan give dig som almen praktiserende læge eller sygeplejerske indblik, i hvordan vi udreder, hvilke tilbud der er, og hvordan vi behandler patienter med søvnapnø. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for søvnapnø, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til diagnose
 • Diverse undersøgelser og behandlinger
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød en af vores overlæger eller sygeplejersker fra søvnapnø Ambulatoriet og tal med dem om den nyeste viden inden for søvnapnø
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag inden for søvnapnø, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer, vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, evt. tværfaglig konference og middagskonference, så du får hils på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Skriv til Medicinsk Afdeling, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Jannie C Frølund
Medicinsk Afdeling
Vejle Sygehus
jannie.christina.froelund@rsyd.dk 

Et besøg i Afsnit for Funktionelle Lidelser kan give dig som almen praktiserende læge og sygeplejerske indblik i, hvordan vi udreder, hvilke tilbud der er, og hvordan vi behandler patienter med funktionelle lidelser. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for funktionelle lidelser, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os, hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til diagnose
 • Samtaler mhp. diagnostik og behandling
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød en af vores overlæger fra Afsnit for Funktionelle Lidelser og tal med dem om den nyeste viden
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases
 • Redskaber til brug i almen praksis

Der er mulighed for en hel dag i Afsnit for Funktionelle Lidelser, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer, vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, evt. tværfaglig konference og middagskonference, så du får hilst på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Skriv til Medicinsk Afdeling, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Jannie C Frølund
Medicinsk Afdeling
Vejle Sygehus
jannie.christina.froelund@rsyd.dk 

Du er velkommen til at besøge os på Øjenafdelingen. Vi kan give dig som almen praktiserende læge eller sygeplejerske indblik i, hvordan vi udreder for en oftalmologisk sygdom, hvilke undersøgelser patienterne skal igennem, behandling og hvad vi informerer dem om.

Vi har forskellige subspecialer og funktioner, du kan følge med i: 

 • Øjenlågskirurgi og ambulatorium
 • Grøn stær kirurgi og ambulatorium
 • Grå stær kirurgi og ambulatorium
 • Skelekirurgi og ambulatorium
 • Børn med øjensygdomme
 • Medicinske øjensygdomme (AMD, diabetes, retinale kar, uveitis, TAO)
 • Akutte øjensygdomme

Vi planlægger dit besøg ud fra ønsker og behov, så du kan nå at følge med i forskellige subspecialer i løbet af dagen.

Du kan også medbringe cases eller spørgsmål til egne patienter. Vi slutter dagen af med eftermiddagskonference hvor dagens vagtpatienter bliver gennemgået.

APPFWU01V