Skip til primært indhold

Fælles programmer

Fælles programmer for læger og sygeplejersker

Under hvert program er der oplysninger om program for dagen og kontaktoplysninger på afdelingen.

I programmerne henvendt til læger er der afsat tid til, at man medbringer sine egne cases til en drøftelse med afdelingens speciallæge, og det forventes derfor, at man har forberedt sig og medbringer konkrete cases.

Fælles programmer

Når dagen er forbi, har du haft mulighed for at se og drøfte, hvordan den akutte visitation foregår i Sygehus Lillebælt. Du deltager i de kapacitetskonferencer og tværfaglige drøftelser, der finder sted på daglig basis. Specifikt vil der være fokus på:

 • Hvordan hjælper vi bedst den akutte eller subakutte patient? Hvilke muligheder er der?
 • Det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis, kommuner og Sygehus Lillebælt
 • Den svært syge eller tilskadekomne patient – hvad sker der i Akutafdelingen ved præhospital alarmmelding til sygehuset?

Pause mv. i løbet af dagen holdes sammen med det personale, man følges med. Afhængigt af dine ønsker er der mulighed for at være med til alarmkald (traumekald, trombolysekald, medicinske kritiske kald).

Der er tale om et udkast til program, som kan ændre sig, afhængigt af hvordan dagen udvikler sig, og hvilke patienter der præsenterer sig på dagen.

Program

Kl. 07.45 – 08.00: Hentes i forhal og omklædning på afdelingen

Kl. 08.00 – 08.30: Deltager i lægemorgenkonference i Medicinske Sygdomme

Kl. 08.30 – 09.30: Følges med flowmastersygeplejerske i Akutafdelingen

Kl. 09.30 – 10.00: Kapacitetskonference med alle kliniske afdelinger på Kolding Sygehus

Kl. 10.00 – 11.00: Følges med tværsektoriel koordinator i Akutafdelingen – samarbejde med den kommunale sektor

Kl. 11.00 – 12.15: Følges med koordinerende læge i Akutafdelingens zone 3

Kl. 12.15 – 13.00: Tværfaglig middagskonference (læger, plejepersonale, farmaceut) i Akutafdelingen inklusiv deltagelse fra Kolding Kommunes Akutteam

Kl. 13.00 – 15.00: Følges med overlæge i Akutafdelingen – både klinisk arbejde og tid til faglig drøftelse af egne cases

Kl. 15.00: Tak for i dag

Tilmelding

Lene Paulin Thomsen

Ledende lægesekretær

Akutafdelingen, Kolding Sygehus


Når dagen er forbi har du fået indblik i, hvordan den komplekse palliative patient bedst kan symptomlindres.

Afhængigt af, hvilke patienter der er på programmet, vil håndtering af komplekse smerter, kvalme, obstipation, dyspnø, angst og delirium være typiske problemstillinger, der er fokus på.

Du vil få et godt indblik i, hvilke palliative patienter, der kan håndteres i praksis og hvilke, der med fordel kan henvises til Palliativt Team.

Du vil stifte bekendtskab med symptomscreeningsskemaet EORTC, som patienterne selv udfylder, som man anbefaler bruges i forbindelse med sektorovergange for at sikre god symptomlindring hos den palliative patient. 

Program

Kl. 07.55 – 08.00: Møde i Palliativt Team, 2. sal i Kræftpatienternes Hus, Beriderbakken 4, Vejle Sygehus

Kl. 08.00 – 09.00: Deltager i tværfaglig konference med læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgiver og præst

Kl. 09.30 – 12.30: Deltager i hjemmebesøg hos ny henvist patient sammen med palliativ læge og palliativ sygeplejerske.

Kl. 12.30 – 13.00: Frokost med Palliativt Team

Kl. 13.00 – 14.00: Deltager i opfølgning på patienter, der er tilknyttet Palliativt Team.

Kl. 14.00 – 15.00: Drøftelse af egne medbragte cases med speciallæge

Kl. 15.00: Tak for i dag

Tilmelding

Jane Frolich

Sekretær

Palliativt team


79 40 91 00

Et besøg i Akut Visitationsafsnit, AVA kan give dig, som almen praktiserende læge og sygeplejerske, indblik i hvordan vi udreder, diagnosticerer og behandler akutte medicinske patienter. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for forløb for den akutte medicinske patient, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra visitering til indlæggelse, akut vurdering af behov for indlæggelse, diverse undersøgelser, samarbejde med kommunen og behandling
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød en af vores overlæger og sygeplejersker fra AVA og/eller vores nye socialsygeplejerske og tal med dem om den akutte medicinske patient
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag i AVA, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, tværfaglig konference og middagskonference, så du får hilst på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Jannie Christina Frølund

Webkoordinator, Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur

Medicinsk Afdeling, Vejle


79 40 69 49 Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt

Et besøg i Lungepakken kan give dig som almen praktiserende læge og sygeplejerske indblik i, hvordan vi udreder for lungekræft, hvilke undersøgelser patienterne skal igennem og hvad vi informerer dem om. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for forløb i Lungepakken, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os, hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til Lungepakken, første besøg i Lungepakken, diverse undersøgelser herunder EBUS til diagnosesamtale
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød en af vores overlæger og sygeplejersker fra Lungepakken og tal med dem om den nyeste viden inden for udredning af lungekræft
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag i Lungepakken, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, multidisciplinær konference og middagskonference, så du får hilst på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Kontakt os, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Jannie Christina Frølund

Webkoordinator, Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur

Medicinsk Afdeling, Vejle


79 40 69 49 Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt

Et besøg i Hæmatologisk Afsnit kan give dig som almen praktiserende læge eller sygeplejerske indblik i, hvordan vi udreder for en hæmatologisk sygdom, hvilke undersøgelser patienterne skal igennem og hvad vi informerer dem om. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for forløb i Hæmatologien, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os, hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til Hæmatologisk Afsnit, første besøg i afsnittet, diverse undersøgelser herunder knoglemarvsundersøgelse til diagnosesamtale
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – hør om den nyeste viden inden for hæmatologien fra en hæmatolog og hæmatologisk sygeplejerske
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag i Hæmatologien, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, multidisciplinær konference og middagskonference, så du får hilst på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Kontakt os, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Jannie Christina Frølund

Webkoordinator, Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur

Medicinsk Afdeling, Vejle


79 40 69 49 Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt

Et besøg i Lungeklinikken kan give dig som almen praktiserende læge eller sygeplejerske indblik i, hvordan vi udreder, hvilke tilbud der er, og hvordan vi behandler patienter med forskellige lungesygdomme. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for lungesygdomme, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os, hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til diagnose
 • Diverse undersøgelser herunder lungefunktionsundersøgelse, boks undersøgelse, gangtest, konsultationer m.m.
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød professor i Lungemedicin Ole Hilberg eller ledende overlæge Anders Løkke og tal med dem om den nyeste viden inden for lungemedicin
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag inden for lungemedicin, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer, vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, evt. tværfaglig konference og middagskonference, så du får hils på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Kontakt os, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Jannie Christina Frølund

Webkoordinator, Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur

Medicinsk Afdeling, Vejle


79 40 69 49 Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt

Et besøg i Reumatologisk Ambulatorium kan give dig som almen praktiserende læge og sygeplejerske indblik i, hvordan vi udreder, hvilke tilbud der er, og hvordan vi behandler patienter med forskellige reumatologiske sygdomme. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for reumatologiske sygdomme, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til diagnose
 • Diverse undersøgelser herunder ultralyd af leddene
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød en af vores overlæger og sygeplejersker fra reumatologien og tal med dem om den nyeste viden inden for reumatologi
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag inden for reumatologi, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer, vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, evt. tværfaglig konference og middagskonference, så du får hils på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Kontakt os, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Jannie Christina Frølund

Webkoordinator, Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur

Medicinsk Afdeling, Vejle


79 40 69 49 Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt

Et besøg i Gastroenterologisk Ambulatorium kan give dig som almen praktiserende læge og sygeplejerske indblik i hvordan vi udreder, hvilke tilbud der er, og hvordan vi behandler patienter med forskellige gastroenterologiske sygdomme. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for gastroenterologiske sygdomme, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til diagnose
 • Diverse undersøgelser herunder gastroskopi, koloskopi m.m.  
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød en af vores overlæger og sygeplejersker fra gastroenterologien og tal med dem om den nyeste viden inden for gastroenterologien
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag inden for gastroenterologi, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, evt. tværfaglig konference og middagskonference, så du får hils på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Kontakt os, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Jannie Christina Frølund

Webkoordinator, Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur

Medicinsk Afdeling, Vejle


79 40 69 49 Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt

Et besøg i Diabetes og Hormonsygdomme i Kolding kan give dig, som almen praktiserende læge og sygeplejerske, indblik i hvordan vi udreder, hvilke tilbud der er, og hvordan vi behandler patienter med diabetes og hormonsygdomme. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for diabetes og hormon sygdomme, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os, hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til diagnose
 • Diverse undersøgelser og screeninger for diabetiske komplikationer herunder sammedagskomplikationsscreening
 • Behandling af diabetes ud fra gældende guidelines
 • Behandling af osteoporose og hormonsygdomme ud fra gældende guidelines
 • Ekspertens bord – mød en af vores Endokrinologer og Diabetessygeplejersker og tal med dem om den nyeste viden
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
  Ekspertens bord – mød en af vores diabetessygeplejersker og tal med dem om den nyeste viden inden for diabetes og hormonsygdomme
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag inden for Diabetes og Hormonsygdomme, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer, vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, evt. tværfaglig konference og middagskonference, så du får hils på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Kontakt os, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Susanne Lerche

Ledende overlæge

Diabetes og Hormonsygedomme, Kolding Sygehus


Et besøg i Søvnapnø Ambulatoriet kan give dig som almen praktiserende læge eller sygeplejerske indblik, i hvordan vi udreder, hvilke tilbud der er, og hvordan vi behandler patienter med søvnapnø. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for søvnapnø, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til diagnose
 • Diverse undersøgelser og behandlinger
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød en af vores overlæger eller sygeplejersker fra søvnapnø Ambulatoriet og tal med dem om den nyeste viden inden for søvnapnø
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases.

Der er mulighed for en hel dag inden for søvnapnø, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer, vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, evt. tværfaglig konference og middagskonference, så du får hilst på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Kontakt os, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Tilmelding

Jannie Christina Frølund

Webkoordinator, Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur

Medicinsk Afdeling, Vejle


79 40 69 49 Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt

Et besøg i Center for Funktionelle Lidelser kan give dig som almen praktiserende læge og sygeplejerske indblik i, hvordan vi udreder, hvilke tilbud der er, og hvordan vi behandler patienter med funktionelle lidelser. Endvidere kan du få indsigt i arbejdsopgaver samt vilkår på sygehuset.

Formålet er at styrke din faglighed inden for funktionelle lidelser, skabe øget forståelse for hele forløbet og styrke relationer på tværs af sektorer.

Program

Studiebesøget planlægges og aftales imellem dig og os. Her er det vigtigt, at du fortæller os, hvilke forventninger du har til besøget, så vi kan sammensætte dagen efter dine ønsker og behov.

Det kan f.eks. være:

 • At følge med i dagens aktiviteter – fra henvisning til diagnose
 • Samtaler mhp. diagnostik og behandling
 • Præsentation af praksis: ”Hvordan gør vi her?”
 • Ekspertens bord – mød en af vores overlæger fra Afsnit for Funktionelle Lidelser og tal med dem om den nyeste viden
 • Gennemgang af fagspecifikke emner og mulighed for sparring på egne medbragte cases
 • Redskaber til brug i almen praksis

Der er mulighed for en hel dag i Center for Funktionelle Lidelser, men du er også velkommen til at lave et såkaldt ”mix & match”, hvor vi sammensætter forløbet ud fra de forskellige specialer, vi har.

Du vil også komme med til morgenkonference, evt. tværfaglig konference og middagskonference, så du får hilst på kollegaerne på sygehuset og får et indblik i den daglige sparring, der er.

Du skal møde kl. 7.45, hvor du vil få mulighed for at klæde om, inden det endelig program begynder med den lægefaglige morgenkonference kl. 8.00.

Hver tredje måned holder vi en tværsektoriel temadag fra kl. 9.00-15.00 for bl.a. praktiserende læger og praksispersonale. Der kommer løbende information ud om det. 
Tværsektoriel temadag om funktionelle lidelser | Region Syddanmark (plan2learn.dk)

Kontakt os, så skræddersyer vi et program, der passer til netop dine ønsker og behov.

Vi glæder os til at få besøg af dig!

Gitte Brandt Pedersen

Lægesekretær

Center for Funktionelle Lidelser


Du er velkommen til at besøge os på Øjenafdelingen. Vi kan give dig som almen praktiserende læge eller sygeplejerske indblik i, hvordan vi udreder for en oftalmologisk sygdom, hvilke undersøgelser patienterne skal igennem, behandling og hvad vi informerer dem om.

Vi har forskellige subspecialer og funktioner, du kan følge med i: 

 • Øjenlågskirurgi og ambulatorium
 • Grøn stær kirurgi og ambulatorium
 • Grå stær kirurgi og ambulatorium
 • Skelekirurgi og ambulatorium
 • Børn med øjensygdomme
 • Medicinske øjensygdomme (AMD, diabetes, retinale kar, uveitis, TAO)
 • Akutte øjensygdomme

Vi planlægger dit besøg ud fra ønsker og behov, så du kan nå at følge med i forskellige subspecialer i løbet af dagen.

Du kan også medbringe cases eller spørgsmål til egne patienter. Vi slutter dagen af med eftermiddagskonference hvor dagens vagtpatienter bliver gennemgået.

APPFWU01V